macOS High Sierra

Naredbe za navigaciju

Upotrijebite ove naredbe za izvođenje postupaka poput premještanja po zaslonu, premještanja unutar prozora i internetskih stranica i praćenja kontrolnog kursora. VO predstavlja modifikator za VoiceOver.

Napomena: Kad je VoiceOver uključen, možete ući u VoiceOver naredbe koristeći Fn i numeričke tipke s modifikatorom za VoiceOver, kao alternativom za upotrebu funkcijskih tipki (F1 do F12). Primjerice, za otvaranje Uslužnog programa VoiceOver možete pritisnuti Control-Option-Fn-8 (umjesto Control-Option-F8).

Ako koristite funkcijske tipke (F1 do F12), možda ćete morati pritisnuti i držati tipku Fn, ovisno o tome kako postavite ponašanje funkcijskih tipki u Postavkama tipkovnice.

Premjesti kursor za VoiceOver prema gore

VO-strelica prema gore

Premjesti kursor za VoiceOver prema dolje

VO-strelica prema dolje

Premjesti kursor za VoiceOver ulijevo

VO-strelica ulijevo

Premjesti kursor za VoiceOver udesno

VO-strelica udesno

Premjesti na vrh vidljivog područja (poput prozora ili područja za tekst) gdje se nalazi kursor za VoiceOver

VO-Shift-Home

Na nekim tipkovnicama pritisnite VO-Fn-strelica ulijevo.

Premjesti na dno vidljivog područja (poput prozora ili područja za tekst) gdje se nalazi kursor za VoiceOver

VO-Shift-End

Na nekim tipkovnicama pritisnite VO-Fn-strelica udesno.

Premjesti na vrh područja (poput prozora ili područja za tekst) gdje se nalazi kursor za VoiceOver, uz listanje ako je potrebno

VO-Home

Na nekim tipkovnicama pritisnite VO-Shift-Fn-strelica ulijevo.

Premjesti na dno područja (poput prozora ili područja za tekst) gdje se nalazi kursor za VoiceOver, uz listanje ako je potrebno

VO-End

Na nekim tipkovnicama pritisnite VO-Shift-Fn-strelica udesno.

Premjesti na vrh prozora, prva stavka u Docku ili prva stavka na vašoj radnoj površini, ovisno o vašoj lokaciji

VO-Command-Home

Na nekim tipkovnicama pritisnite VO-Command-Fn-strelica ulijevo.

Premjesti na donji desni ugao prozora, posljednja stavka u Docku ili posljednja stavka na vašem desktopu, ovisno o vašoj lokaciji

VO-Command-End

Na nekim tipkovnicama pritisnite VO-Command-Fn-strelica udesno.

Premjesti prozor koji sadrži kursor VoiceOver prema naprijed pretvarajući ga u aktivni prozor

VO-Shift-F2

Otvori izbornik stavki

VO-I

Otvorite Rotor

VO-U

Pomakni se na Dock

VO-D

Pomakni se na radnu površinu

VO-Shift-D

Pomakni se na traku s izbornicima

VO-M

Pomakni se na izbornike statusa u traci s izbornicima

VO-M-M

Otvori izbornik prečaca

VO-Shift-M

Prijelaz na povezanu stavku (npr. iz poruke u popisu poruka aplikacije Mail u pregled poruke).

VO-J

Privremeno onemogućite ili aktivirajte opcije praćenja kursora koje ste odabrali u uslužnom programu za VoiceOver. Naredba ne mijenja postavke u uslužnom programu VoiceOver.

VO-Shift-F3

Pomakni VoiceOver kursor na fokus tipkovnice

VO-Shift-F4

Pomakni fokus tipkovnice na VoiceOver kursor

VO-Command-F4

Pomakni kursor za VoiceOver na kursor miša

VO-Shift-F5

Pomakni kursor miša na VoiceOver kursor

VO-Command-F5

Idi s trenutne lokacije na bilo koji prikazani način unosa ili prozor automatskog ispravljanja i zatim se vrati na izvornu lokaciju

VO-Shift-J

Pronađi tekst

VO-F

Dok se tekst pronalazi, kruži kroz povijest traženih stavki

VO-strelica prema gore ili strelica prema dolje

Pomakni VoiceOver kursor u zadanom smjeru, omatajući prema potrebi

VO-Command-Shift-tipke sa strelicama

Podesi ili ukloni vruću točku

VO-Shift-[hotspot broj]

Idi na vruću točku

VO-[hotspot broj]

Slušaj opis vruće točke

VO-Command-[hotspot broj]

Uključi ili isključi gledanje vruće točke za promjene

VO-Command-Shift-[hotspot broj]

Otvori odabir vrućih točaka

VO-Shift-X

Pomakni se na sljedeću vruću točku

VO-]

Pomakni se na prethodnu vruću točku

VO-[

Vrati se u roditeljsku mapu

VO-Command-\

Preskoči na tipku za sortiranje u zaglavlju stupca u tablici

VO-|

Sadržava li tablica i zaglavlje retka, VoiceOver prikazuje izbornik s kojeg možete odabrati zaglavlje stupca ili retka. Pritisnite VO-desna strelica više puta dok ne začujete željeno zaglavlje, a zatim pritisnite razmaknicu.