e-mail računi

Možete upotrebljavati različite vrste e-mail računa u aplikaciji Mail. Neke od najraširenijih vrsta računa uključuju:

  • iCloud računi: Koristite Mail na svome Mac računalu uz trenutan pristup porukama i sandučićima na drugim računalima (sa sustavom OS X 10.8 ili novijim) i uređajima (koji imaju iOS 5 ili noviji) na kojima koristite iCloud Mail.

  • IMAP računi: Poruke se pohranjuju na poslužitelju za poštu dok ih ne izbrišete. Kad se vaš račun spoji na poslužitelj, sinkronizira se tako da poruke na vašem Mac računalu odgovaraju porukama na poslužitelju. Porukama se može pristupiti s različitih računala i lokacija na kojima koristite račun.

  • Microsoft Exchange računi: Slično kao i kod IMAP računa, poruke se pohranjuju na poslužitelju za poštu i može im se pristupiti s različitih računala i lokacija na kojima koristite račun. Možete koristiti zastavice u Exchange računu uz neka ograničenja.

    Za podešavanje Exchange računa u aplikaciji Mail, Exchange poslužitelj mora podržavati usluge Exchange Web Services (EWS). Obratite se svojem administratoru sustava za više informacija.

  • POP računi: Poruke se pohranjuju na poslužitelju za poštu i preuzimaju se na vaše Mac računalo kada pristupite svom računu. Poruke ostaju na poslužitelju sve dok nisu izbrisane s poslužitelja.