Mapa za preuzimanje

Mapa Preuzimanja standardna je lokacija za datoteke koje preuzmete s interneta. Većina aplikacija koje upotrebljavate za preuzimanje stavki, kao što su Safari ili Poruke, stavke spremaju u mapu Preuzimanja.

Standardno, mapa Preuzimanja dostupna je u rubnom stupcu Findera i u Docku. U Docku mapa se također naziva stog.