Napredno diktiranje

Značajka sustava macOS s pomoću koje možete diktirati kada niste na mreži, bez internetske veze. Uz Napredno diktiranje možete se koristiti naredbama za diktiranje (poznate i kao glasovne naredbe) za izvršavanje zadataka i upravljanje vašim Macom dok diktirate tekst. OS X v10.11 ili noviji sadrži opciju korištenja ključne riječi za diktiranje tako da se možete koristiti naredbama za diktiranje čak i kada ne diktirate tekst.

Kada prvi put uključite Napredno diktiranje i kada dodate jezike koje želite koristiti s tom opcijom, macOS preuzima dodatni softver koji omogućuje da Diktiranje radi izvan mreže. Količina slobodnog prostora na disku potrebna za preuzimanje tog softvera razlikuje se ovisno o jeziku. Nakon što se preuzme dodatni softver, možete čak odrediti kada internetska veza neće biti dostupna.