prugasti RAID set

U slučaju kad vam je potrebno više od jednog diska, možete izraditi prugasti RAID, ili prugasti RAID set, za brži pristup disku. Prugasti RAID posebno je koristan za velike datoteke, poput digitalnih videozapisa i datoteka iz baza podataka.

Prugasti RAID set najbolje radi ako su diskovi otprilike jednake veličine i povezani s računalom koristeći brze veze. Razmotrite sljedeće:

  • Ako su diskovi različitih veličina, prugasti RAID set sve diskove tretira kao da su jednake veličine kao i najmanji među njima. Ako imate diskove različitih veličina razmislite o korištenju seta ulančanih diskova koji vam ne nudi prednost brzine prugastog RAID seta, ali vam omogućava korištenja punog kapaciteta svih diskova.

  • Ako su diskovi spojeni na računalo sporim vezama, poput USB veza, moguće je da nećete dobiti brži pristup disku, unatoč prugastom RAID setu. Za najbolje rezultate koristite diskove s brzim vezama, kao što su interni diskovi.