Apple ID

Vaš Apple ID račun je koji koristite pristup svim Apple uslugama kao što su Apple Store, Apple Music, iCloud, FaceTime, iTunes Store i ostalo.

  • Apple ID sastoji se od e-mail adrese i lozinke. Na nekim lokacijama možete koristiti telefonski broj umjesto e-mail adrese. Pogledajte članak Apple podrške Korištenje vašeg broja mobitela kao Apple ID-ja.

  • Prijavite se istim Apple ID računom za korištenje bilo koje Apple usluge na bilo kojem uređaju. Tako su kada kupujete ili preuzimate stavke na jedan uređaj te iste stavke dostupne na vašim drugim uređajima. Vaše kupljene stavke povezane su s vašim Apple ID računom, te se ne mogu prenijeti na drugi Apple ID račun.

  • Najbolje je da imate vlastiti Apple ID i da ga ne dijelite. Ako ste dio obiteljske grupe, možete koristeći Dijeljenje s obitelji podijeliti kupljene stavke među članovima obitelji, bez dijeljenja računa Apple ID.

Ako želite saznati više o Apple ID-ju, pogledajte stranicu Apple ID podrške. Da biste ga izradili, posjetite web stranicu Apple ID računa.