Dodavanje kartice za e-Money u Apple Novčanik za upotrebu uz Apple Pay

Dodajte karticu za e-Money, kao što je nanaco ili WAON kartica, u aplikaciju Novčanik na iPhone ili Apple Watch uređaju. Zatim obavite kupnje i zaradite te iskoristite nagradne bodove s tom karticom pomoću servisa Apple Pay.

Da biste koristili karticu za e-Money na servisu Apple Pay, trebate sljedeće1:

Ako želite prenijeti svoju fizičku karticu za e-Money u aplikaciju Novčanik, obratite se izdavatelju kartice i saznajte je li vaša kartica za e-Money kompatibilna sa servisom Apple Pay2.

Da biste dodali novu karticu za e-Money ili nadopunili saldo na kartici za e-Money putem servisa Apple Pay, trebate odgovarajuću platnu karticu u aplikaciji Novčanik3. Saznajte kako dodati karticu za plaćanje.

Kako dodati karticu za e-Money na iPhone ili Apple Watch

 1. Da biste dodali karticu:
  • iPhone: otvorite aplikaciju Novčanik i dodirnite tipku Dodaj .
  • Apple Watch: na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch te dodirnite karticu Moj sat. Zatim se pomaknite prema dolje, dodirnite Novčanik i Apple Pay te dodirnite Dodaj karticu.
 2. Dodirnite e-Money. Ta se opcija prikazuje samo ako vaš uređaj koristi iOS 15 ili watchOS 8 ili noviji.
 3. Dodirnite karticu koju želite dodati.
 4. Dodirnite Nastavi.
 5. Odaberite vrstu kartice koju želite dodati:
  • Da biste izradili novu karticu, odaberite iznos novčani iznos koji želite dodati4.
  • Da biste prenijeli fizičku karticu, dodirnite Prenesi postojeću karticu i unesite potrebne podatke.
 6. Slijedite upute na zaslonu:
  • Za novu karticu odaberite karticu za plaćanje i potvrdite kupnju.
  • Za fizičku karticu postavite e-Money karticu na ravnu površinu i položite vrh iPhone uređaja na karticu dok se na zaslonu ne prikaže Kartica je dodana. Postupak može trajati i nekoliko minuta.

Sada možete kupovati pomoću servisa Apple Pay sa svojom karticom za e-Money svugdje gdje se prihvaća vaša kartica za e-Money.

Nakon što fizičku karticu prenesete u aplikaciju Novčanik na uređaju, fizička kartica neće raditi. Ako fizičku karticu ne možete prenijeti na uređaj, obratite se izdavatelju kartice.

Saznajte kako ukloniti svoju karticu za e-Money iz Apple Novčanika.

Nadopunjavanje e-Money kartice

Novac možete dodati na e-Mloney karticu izravno na iPhone ili Apple Watch uređaju putem servisa Apple Pay ili gotovinom u trgovini u kojoj se prihvaća vaša e-Money kartica. Za nadoplatu putem servisa Apple Pay potrebna vam je kartica za plaćanje koja ispunjava uvjete u aplikaciji Novčanik.

Kako nadopuniti e-Money karticu pomoću servisa Apple Pay na iPhone uređaju

 1. U aplikaciji Novčanik dodirnite svoju e-Money karticu.
 2. Dodirnite opciju Dodaj novac.
 3. Odaberite iznos koji želite dodati na karticu i dodirnite Dodaj.
 4. Odaberite karticu za plaćanje i dovršite transakciju rabeći Face ID ili Touch ID.

Kako nadopuniti e-Money karticu pomoću servisa Apple Pay na Apple Watch uređaju

 1. U aplikaciji Novčanik dodirnite svoju e-Money karticu.
 2. Dodirnite trenutno stanje računa.
 3. Dodirnite opciju Dodaj novac.
 4. Slijedite upute sa zaslona kako biste odabrali iznos, odaberite karticu za plaćanje te dovršite transakciju.

Kako nadopuniti e-Money karticu gotovinom u trgovini

 1. Odaberite e-Money karticu na koju želite dodati novac:
  • iPhone sa značajkom Face ID: dvaput kliknite bočnu tipku > dodirnite standardnu karticu > dodirnite e-Money karticu i potvrdite autentičnost pomoću značajke Face ID ili lozinke.
  • iPhone sa značajkom Touch ID: dvaput kliknite bočnu tipku > dodirnite standardnu karticu > dodirnite e-Money karticu i potvrdite autentičnost pomoću značajke Touch ID ili lozinke.
  • Apple Watch: dvokliknite bočnu tipku i pomaknite se prema dolje do svoje e-Money kartice.
 2. Recite blagajniku koju karticu želite nadopuniti, koliko novca želite dodati te da želite koristiti gotovinu.
 3. Držite gornji dio iPhone uređaja ili zaslon Apple Watch uređaja blizu beskontaktnog čitača dok čitač ne zapišti.

Nadoplata gotovinom u trgovini dostupna je samo kod trgovaca koji sudjeluju i na mjestima na kojima se prihvaća vaša e-Money kartica.

Premještanje e-Money kartice na novi uređaj

U aplikaciji Novčanik istovremeno možete imati karticu za e-Money na samo jednom uređaju. No, e-Money karticu možete premještati s jednog uređaja na drugi, primjerice s iPhone uređaja na Apple Watch ili na novi iPhone.

Premještanje kartice za e-Money s iPhone uređaja na Apple Watch

 1. Na iPhone uređaju otvorite aplikaciju Apple Watch.
 2. Na kartici Moj sat dodirnite Novčanik i Apple Pay.
 3. Dodirnite gumb Dodaj pored kartice za e-Money koju želite premjestiti.
 4. Da biste karticu vratili natrag, dodirnite karticu koju želite premjestiti pa dodirnite Dodaj u iPhone.

Kako premjestiti karticu za e-Money na novi iPhone

 1. Na trenutačnom iPhone uređaju otvorite aplikaciju Novčanik.
 2. Dodirnite karticu za e-Money.
 3. Dodirnite gumb Više .
 4. Pomaknite se prema dolje i dodirnite Ukloni ovu karticu. Dodirnite Ukloni za potvrdu.
 5. Na novom iPhone uređaju otvorite aplikaciju Novčanik i dodirnite tipku Dodaj .
 6. Dodirnite Prethodne kartice i odaberite karticu za e-Money.
 7. Slijedite korake na zaslonu da biste dodali karticu za e-Money na novi iPhone.

Kako provjeriti stanje na kartici za e-Money na iPhone ili Apple Watch uređaju

 1. Otvorite aplikaciju Wallet.
 2. Dodirnite karticu za e-Money da biste vidjeli stanje na kartici.

Također možete provjeriti saldo svoje kartice na iCloud.com. Prijavite se pomoću Apple ID-ja i odaberite uređaj na kojem koristite karticu za e-Money.

Ako izgubite uređaj ili vam ga ukradu

Također možete upotrijebiti aplikaciju Pronalaženje ili iCloud.com da biste označili svoj uređaj kao izgubljen, zaštitili svoje podatke i deaktivirali Apple Pay na svom uređaju.

 1. Morate biti u dobi od 13 godina ili stariji kako biste Apple Pay koristili u Japanu.
 2. Kompatibilne su standardne nanaco kartice te standardne i Grand Generation WAON kartice. Ostale nanaco ili WAON kartice ne mogu se dodati u aplikaciju Novčanik.
 3. Da biste dodali novu WAON karticu ili dodali novac na postojeću nanaco ili WAON karticu u aplikaciji Novčanik, potrebna je platna kartica Mastercard, JCB ili American Express koju koristite sa servisom Apple Pay.
 4. Ne možete izrađivati nove nanaco kartice u aplikaciji Novčanik. Možete premjestiti fizičku nanaco karticu u aplikaciju Novčanik.
Datum objave: