Kako prilagoditi izgovore značajke VoiceOver na vašem iPhone ili iPad uređaju

Saznajte kako promijeniti način na koji VoiceOver izgovara određene riječi ili fraze, poput vašeg imena, grada i još mnogo toga. 

Dodavanje izgovora

 1. U Postavkama idite na Pristupačnost > VoiceOver > Govor > Izgovori.
 2. Dodirnite gumb Dodaj .
 3. U polje Fraza unesite riječ ili frazu koju želite prilagoditi.
  Zaslon iPhone uređaja koji prikazuje SIM u polju Fraza i izgovor za SIM u polju Zamjena.
 4. U polju Zamjena možete:
  • Sricati kako želite da se fraza izgovara.
  • Ili možete dodirnuti tipku Diktiraj zamjenu  da biste izgovorili frazu onako kako biste željeli da se izgovara.* Dodirnite svaki prijedlog da biste ga reproducirali, zatim dodirnite Gotovo kad odaberete onaj koji želite koristiti.
 5. Odaberite na koje jezike će se odnositi ovaj izgovor, glas kojim će se reproducirati, hoće li se zanemariti velika slova u riječi i na koje će se aplikacije ovaj izgovor odnositi. 
 6. Dodirnite Reproduciraj za reprodukciju izgovora. Zatim dodirnite Natrag kad završite da biste ga spremili. 

*Da biste koristili Diktiranje zamjene, uključite Omogući Diktat u Postavkama > Općenito > Tipkovnica.

 

Brisanje izgovora

 1. U Postavkama idite na Pristupačnost > VoiceOver > Govor > Izgovori.
 2. Dodirnite Uredi.
 3.  Dodirnite tipku Obriši  pored izgovora koji želite obrisati pa dodirnite Obriši.
Datum objave: