Ako medijska datoteka nedostaje ili ako je oštećena u aplikacijama Pages, Numbers ili Keynote

Slikovnu datoteku, filmsku datoteku ili audiodatoteku koja nedostaje ili koja je oštećena možete zamijeniti kopijom iste ili druge datoteke.

Slikovnu datoteku, filmsku datoteku ili audiodatoteku koja je oštećena ili koja nedostaje u vašim dokumentima, proračunskim tablicama ili prezentacijama trebali biste zamijeniti, posebno ako je riječ o dokumentu na kojem surađujete s drugima. Ako su medijske datoteke u vašem dokumentu oštećene ili ako nedostaju, prilikom otvaranja tog dokumenta pojavit će se prozor s navedenim nedostajućim ili oštećenim datotekama.

Ako je datoteka oštećena, to ćete znati tako što će se u dokumentu prikazivati na neki od načina navedenih u nastavku:

 • Oštećene slike prikazivat će se u nižoj razlučivosti od originala.
 • Oštećeni ispuni slike imat će kockasti uzorak.
 • Oštećeni ili nedostajući videozapisi prikazivat će se kao okviri postera koje nije moguće reproducirati.
 • Oštećene audiodatoteke prikazivat će se kao ikone audiodatoteka koje nije moguće reproducirati. 

Ako se medijska datoteka koja nedostaje ili je oštećena nalazi u zajedničkom dokumentu, prestanite dijeliti dokument, a zatim zamijenite sliku.

Zamjena medijske datoteke na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Kada je riječ o slikama ili filmovima koji nedostaju ili koji su oštećeni, datoteke možete zamijeniti kako biste očuvali izgled dokumenta. Zahvaljujući tome će sudionici koji koriste starije verzije aplikacije moći nastaviti surađivati.

 1. U prozoru Upozorenja dodirnite gumb koji se nalazi pokraj upozorenja na nedostajuću ili oštećenu datoteku kako biste otišli na njezino mjesto u dokumentu, proračunskoj tablici ili prezentaciji.
  Ako ste zatvorili prozor Upozorenja, dodirnite gumb Više i zatim dodirnite Prikaži upozorenja.
 2. Dodirnite sliku, film, upozorenje o datoteci koja nedostaje, okvir postera ili bilo koji drugi ostatak datoteke, a zatim dodirnite gumb Formatiranje.
 3. Dodirnite stavku Slika ili Film, dodirnite Zamijeni, a zatim odaberite fotografiju ili film koji želite koristiti.

Kada nedostaju ili kada su oštećene audiodatoteke, izbrišite datoteku, a zatim je ponovno dodajte. Ako ste zvuk snimili izravno u dokument, proračunsku tablicu ili prezentaciju, izbrišite datoteku te zatim ponovno snimite zvuk.

Zamjena medijskih datoteka na Mac računalu

Kada slikovne datoteke, videodatoteke ili audiodatoteke nedostaju ili kada su oštećene, datoteke možete zamijeniti kako biste održali izgled dokumenta:

 1. U prozoru Upozorenja dodirnite gumb pokraj upozorenja o nedostajućoj ili oštećenoj datoteci kako biste otišli na njezino mjesto u dokumentu, proračunskoj tablici ili prezentaciji.
  Ako ste zatvorili prozor Upozorenja, odaberite Prikaz > Prikaz upozorenja.
 2. Odaberite sliku, film, upozorenje o datoteci koja nedostaje, okvir postera ili bilo koji drugi ostatak datoteke u dokumentu, proračunskoj tablici ili prezentaciji.
 3. Kliknite na gumb Formatiranje , a zatim kliknite stavku Slika ili Film u inspektoru.
 4. Kliknite Zamijeni, pronađite datoteku koju želite koristiti, a zatim kliknite Otvori.

Ako ste zvuk snimili izravno u dokument, proračunsku tablicu ili prezentaciju, izbrišite datoteku te zatim ponovno snimite zvuk.

Zamjena slike na mreži, na web-mjestu iCloud.com

Slikovne datoteke možete zamijeniti kada koristite aplikacije Pages, Numbers ili Keynote na mreži, na web-mjestu iCloud.com.

 1. Odaberite sliku u dokumentu, proračunskoj tablici ili prezentaciji.
 2. Kliknite na gumb Formatiranje  te zatim kliknite stavku Slika u inspektoru.
 3. Kliknite Zamijeni, pronađite datoteku koju želite koristiti, a zatim kliknite Odaberi.
Datum objave: