Jednostavan unos podataka pomoću obrazaca u aplikaciji Numbers

Obrasci olakšavaju unos podataka u tablične dokumente na manjim uređajima kao što su iPhone, iPad i iPod touch.

U aplikaciji Numbers na iPhone, iPad i iPod touch uređaju možete unijeti podatke u obrazac, a zatim će aplikacija Numbers automatski dodati podatke u tablicu koja je povezana s tim obrascem. Obrasci su izvrsno rješenje za unos podataka u jednostavne tablice koje sadržavaju istu vrstu podataka, poput podataka za kontakt, anketa, popisa inventara ili evidencije pohađanja nastave.

A kada koristite obrasce sa značajkom Žvrljanje, na podržanim uređajima možete koristiti Apple Pencil za pisanje izravno u obrazac. Aplikacija Numbers pretvara rukopis u tekst, a zatim dodaje podatke u povezanu tablicu.

Izrada i postavljanje obrasca

Prilikom izrade obrasca možete izraditi novu povezanu tablicu na novom listu ili vezu na postojeću tablicu. Ako izradite obrazac za postojeću tablicu, tablica neće sadržavati spojene ćelije.

 1. Izradite novi tablični dokument, dodirnite gumb za dodavanje  u blizini gornjeg lijevog kuta tabličnog dokumenta, a zatim dodirnite Novi obrazac.
 2. Dodirnite Prazni obrazac da biste izradili obrazac koji povezuje novu tablicu i list. Ili dodirnite postojeću tablicu da biste izradili obrazac koji vodi do te tablice.
 3. U stavci Postavljanje obrasca dodirnite polje da biste ga uredili. Svako polje odgovara stupcu u povezanoj tablici. Ako ste odabrali postojeću tablicu koja već ima zaglavlja, umjesto stavke Postavljanje obrasca prikazuje se prvi zapis. Ako želite urediti obrazac, dodirnite gumb postavki  u zapisu ili uredite povezanu tablicu.
  • Da biste označili polje, dodirnite oznaku, a zatim unesite novu. Ta će se oznaka pojaviti u zaglavlju stupca povezane tablice i u polju u obrascu.
  • Da biste uklonili polje, dodirnite gumb za brisanje  pored polja koje želite ukloniti, a zatim dodirnite Izbriši. Time ćete ukloniti i stupac koji pripada tom polju i sve podatke u stupcu povezane tablice.
  • Za promjenu rasporeda polja, dodirnite i držite tipku za promjenu rasporeda  pored polja, a zatim povucite prema gore ili dolje. Time ćete pomaknuti i stupac za to polje u povezanoj tablici.
  • Da biste promijenili format polja, dodirnite gumb s informacijama , zatim odaberite format, npr. broj, postotak ili trajanje. Dodirnite gumb s informacijama pored formata u izborniku za prikaz dodatnih postavki.
 4. Da biste dodali polje, dodirnite Dodaj polje. U povezanu tablicu također se dodaje novi stupac.

Kada ste gotovi s unosom promjena u obrazac, dodirnite Gotovo da biste vidjeli prvi zapis i unijeli podatke u obrazac. Da biste vidjeli povezanu tablicu, dodirnite gumb tablice .

Možete preimenovati obrazac i list koji sadrže povezanu tablicu. Dodirnite tablični dokument ili naziv obrasca, dodirnite Preimenuj, unesite novi naziv, a zatim dodirnite bilo gdje izvan tekstnog polja da biste ga spremili.


Unos podataka u obrazac

Kada u svaki obrazac unosite podatke za svaki zapis, aplikacija Numbers automatski dodaje te podatke u povezanu tablicu. Pojedinačni zapis može sadržavati jedno ili više polja za unos podataka poput imena, adrese i telefonskog broja. Podaci u zapisu prikazat će se i u pripadajućem retku povezane tablice. Podatke možete unijeti tipkanjem ili pisanjem. 

Unos podataka tipkanjem

Da biste utipkali podatke u obrazac, dodirnite karticu obrasca, dodirnite polje u obrascu, a zatim unesite svoje podatke. 

Evo kako se kretati zapisima unutar obrasca:

 • Da biste prešli na prethodni ili sljedeći zapis, dodirnite tipku sa strelicom ulijevo  ili udesno .
 • Za pomicanje zapisa povucite točkice koje se nalaze s desne strane unosa zapisa prema gore ili dolje.

Za dodavanje zapisa dodirnite tipku za dodavanje. Novi redak dodat će se u povezanu tablicu.

Ako želite ponovno urediti obrazac, dodirnite tipku postavki .

Možete i unijeti podatke u povezanu tablicu, čime će se promijeniti i pripadajući zapis. A ako izradite novi redak u tablici i dodate podatke u ćelije, aplikacija Numbers u povezanom će obrascu izraditi pripadajući zapis.

Unos podataka pisanjem pomoću Apple Pencil olovke

Kada uparite Apple Pencil olovku s podržanim iPad uređajem, značajka Žvrljanje bit će uključena prema zadanim postavkama.* Da biste provjerili postavku značajke Žvrljanje ili je isključili, na iPad uređaju otvorite Postavke > Apple Pencil.

Za pisanje u obrazac dodirnite karticu obrasca pa započnite pisati u polje. Vaš rukopis pretvara se u tekst i automatski se pojavljuje u povezanoj tablici.

* Ta je značajka dostupna samo na engleskom, tradicionalnom kineskom i pojednostavljenom kineskom jeziku u sustavu iPadOS 14 ili novijem.

Datum objave: