Promjena pozadine dokumenta aplikacije Pages, Numbers ili Keynote

Možete dodati boju, gradijent boje ili sliku kao pozadinu dokumenta, tabličnog dokumenta ili prezentacije.

Promjena pozadine dokumenta aplikacije Pages, Numbers ili Keynote na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Možete promijeniti pozadinu dokumenata u aplikaciji Pages, Numbers ili Keynote na iPhone, iPad i iPod touch uređaju.

Dokument aplikacije Pages na iPad Pro uređaju s otvorenim izbornikom Format pozadine

Pages

U dokumentu za obradu teksta promjena pozadine stranice također mijenja pozadinu svih stranica u istom odjeljku. U dokumentu za izgled stranice možete promijeniti pozadinu bilo koje pojedinačne stranice.

 1. U dokumentu otvorenom na odjeljku ili stranici koju želite promijeniti dodirnite prazan prostor na stranici tako da ništa nije odabrano.
 2. Učinite jedno od sljedećeg:
  • U dokumentu za obradu teksta dodirnite gumb Više , dodirnite Postavljanje dokumenta, a zatim dodirnite karticu odjeljka.
  • U dokumentu za raspored stranica dodirnite gumb Oblikovanje .
 3. Dodirnite Pozadina, a zatim dodirnite opciju za pozadinu.

Da biste promijenili pozadinu samo jedne stranice, podesite da ta stranica bude vlastiti odjeljak, a zatim joj promijenite pozadinu:

Numbers

Možete obojiti pozadinu pojedinih listova u tabličnom dokumentu.

 1. U otvorenom tabličnom dokumentu odaberite karticu lista kojemu želite dodati pozadinu.
 2. Dodirnite prazan prostor na listu tako da ništa nije odabrano.
 3. Dodirnite gumb Format , dodirnite Pozadina, a zatim odaberite boju.

Keynote

Možete promijeniti boju ili sliku pozadine pojedinih slajdova u prezentaciji.

 1. S otvorenom prezentacijom odaberite slajd kojem želite dodati pozadinu.
 2. Dodirnite prazan prostor na slajdu tako da ništa nije odabrano.
 3. Dodirnite gumb Oblikovanje , dodirnite Pozadina, zatim dodirnite pozadinsku opciju.

Opcije pozadine za Pages i Keynote na iPhone, iPad i iPod touch uređaju

 • Da biste brzo odabrali unaprijed određenu pozadinu, dodirnite prozorčić s bojom pokraj stavke Pozadina, a zatim odaberite unaprijed određenu boju, gradijent ili sliku. 
 • Da biste odabrali određeniju boju, dodirnite Boja, a zatim odaberite boju iz birača uzoraka.
 • Da biste stvorili pozadinu s dvobojnim gradijentom, dodirnite Gradijent, a zatim u biraču boje odaberite uzorke. Dodirnite Obrni boje za promjenu orijentacije gradijenta.
 • Da biste dodali sliku kao pozadinu, dodirnite Slika, Promijeni sliku, a zatim idite na željenu sliku. Sliku možete povećati ili smanjiti, rastezati, prikazati je kao pločicu i još mnogo toga. 


Promjena pozadine dokumenta aplikacije Pages, Numbers ili Keynote na Mac računalu

Možete dodati boju, gradijent boje ili sliku kao pozadinu u aplikaciji Pages, Numbers ili Keynote na Mac računalu.

Dokument aplikacije Pages s inspektorom formata otvorenim na Opcije pozadine

Pages

U dokumentu za obradu teksta promjena pozadine stranice također mijenja pozadinu svih stranica u istom odjeljku. Da biste promijenili samo jednu stranicu, podesite da ta stranica bude vlastiti odjeljak pa joj promijenite pozadinu. U dokumentu za izgled stranice možete promijeniti pozadinu bilo koje pojedinačne stranice.

 1. U otvorenom dokumentu na alatnoj traci kliknite gumb Prikaz, a zatim odaberite Minijature stranice.
 2. Odaberite minijaturu stranice koju želite promijeniti. U dokumentu za obradu teksta ostale stranice u odjeljku obrubljene su plavom bojom u rubnom stupcu.
 3. Na alatnoj traci odaberite Dokument. Ako je potrebno, kliknite gumb Odjeljak.
 4. Da biste brzo dodali pozadinu, kliknite okvir pokraj stavke Pozadina, a zatim odaberite unaprijed određenu boju, gradijent ili sliku. 
 5. Da biste prilagodili pozadinu, kliknite trokutić za proširivanje pored stavke Pozadina, a zatim na skočnom izborniku odaberite opciju.

Numbers

Možete obojiti pozadinu svakog lista tabličnog dokumenta.

 1. U otvorenom tabličnom dokumentu odaberite karticu lista kojemu želite dodati pozadinu.
 2. Kliknite prazan prostor na listu tako da ništa nije odabrano.
 3. Kliknite gumb Format , kliknite okvir pored stavke Pozadina, a zatim odaberite boju. Ili kliknite kotačić za boje i odaberite boju.

Keynote

Možete promijeniti boju ili sliku pozadine svakog slajda u prezentaciji.

 1. U otvorenoj prezentaciji na alatnoj traci kliknite gumb Prikaz, a zatim odaberite Navigator.
 2. U navigatoru slajdova kliknite slajd ili više slajdova da biste ih odabrali.
 3. Kliknite gumb Format .
 4. Da biste brzo odabrali unaprijed određenu pozadinu, kliknite prozorčić s bojom pokraj stavke Pozadina, a zatim odaberite unaprijed određenu boju, gradijent ili sliku. 
 5. Da biste prilagodili pozadinu, kliknite trokutić za proširivanje pored stavke Pozadina, a zatim na skočnom izborniku odaberite opciju.

Opcije za prilagođenu pozadinu u aplikacijama Pages i Keynote na Mac računalu

 • Da biste odabrali određeniju boju, kliknite Ispuna bojom, a zatim odaberite boju iz birača uzoraka ili kotačića za boje.
 • Da biste stvorili pozadinu s dvobojnim gradijentom, odaberite stavku Ispuna gradijentom, a zatim odaberite dvije boje za gradijent u biračima boje ili kotačićima za boje. Na primjer, odaberite ljubičastu boju za početak gradijenta, a plavu za kraj. Pomoću drugih kontrola promijenite kut i orijentaciju gradijenta.
 • Za dodavanje više od dviju boja gradijentu, odaberite Napredna ispuna gradijentom. Pomoću kliznika označite gdje jedna boja završava da biste dodali druge boje u gradijent. Kliknite završetak boje da biste je promijenili. Povucite završetke boja i pomoću drugih kontrola promijenite prijelaz, kut i orijentaciju gradijenta.
 • Da biste dodali sliku kao pozadinu, odaberite Ispuna slikom, kliknite Odaberi, a zatim idite na sliku koju želite. Sliku možete povećati ili smanjiti, rastezati, prikazati je kao pločicu i još mnogo toga. 
 • Da biste slici dodali preklapanje boje, odaberite Napredna ispuna slike, a zatim kliknite kotačić za boje i unesite izmjene.


Datum objave: