Ako upotrebljavate WebDAV za upravljanje aplikacijom Pages, Numbers ili Keynote na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Nakon ažuriranja na Pages, Numbers ili Keynote 10.0, nećete moći prenositi dokumente na WebDAV poslužitelj. Kako biste bili sigurni da nećete izgubiti promjene koje niste prenijeli, spremite sve prijenose na čekanju na uređaj, u iCloud ili na drugu lokaciju.

Ako postoje ažuriranja na čekanju za WebDAV poslužitelj, nakon ažuriranja aplikacije Pages, Numbers ili Keynote, prikazat će se upozorenje s upitom želite li oporaviti dokumente s prijenosima na čekanju. Dodirnite Spremi kopiju da biste spremili jedan dokument ili Spremi kopije za više dokumenata, a zatim odaberite lokaciju na svom uređaju, na servisu iCloud Drive ili na drugom mjestu. Ako ne želite spremiti te promjene, dodirnite Izbriši (ili Izbriši sve za više dokumenata).

Svi dokumenti koje ste učitali na WebDAV poslužitelj prije ažuriranja aplikacije Pages, Numbers i Keynote na svom uređaju i dalje su dostupni na vašem WebDAV poslužitelju.

Datum objave: