Ako se vaš MacBook Pro (13-inčni, 2019., dva ulaza Thunderbolt 3) ponavljano isključuje

Saznajte što učiniti ako se MacBook Pro nasumično isključuje iako je prikazano da baterija nije potpuno prazna.

Ako se vaš MacBook Pro (13-inčni, 2019., dva ulaza Thunderbolt 3) nasumično isključuje kad baterija nije potpuno prazna, možda će sljedeći koraci pomoći:

  1. Ako je baterija uređaja MacBook Pro napunjena manje od 90 posto, prijeđite na korak 2. Ako je baterija napunjena više od 90 posto, koristite računalo dok se razina napunjenosti ne smanji ispod 90 posto, a zatim prijeđite na korak 2.
  2. Povežite Mac s njegovim strujnim adapterom.
  3. Zatvorite sve otvorene aplikacije.
  4. Zatvorite poklopac računala, čime Mac prelazi u stanje mirovanja.
  5. Neka se Mac puni najmanje 8 sati.
  6. Nakon 8 sati ažurirajte sustav na najnoviju verziju sustava macOS.

Ako se problem bude i dalje pojavljivao nakon ažuriranja na najnoviju verziju sustava macOS, obratite se tvrtki Apple.

 

Ovaj će se dokument ažurirati kako više informacije postane dostupno.

Datum objave: