Korištenje aplikacije Mail na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Koristite aplikaciju Mail za pisanje, odgovaranje i organizaciju pošte na svom iPhone, iPad ili iPod touch uređaju.

Prije početka

Provjerite jeste li postavili svoje-mail račun na svom uređaju.

Prebacivanje između sandučića

Vaš račun prema zadanim postavkama ima nekoliko sandučića – ulazni, izlazni, smeće itd. Kada otvorite aplikaciju Mail, vidjet ćete popis e-mail računa koje morate postaviti na svom uređaju. Samo dodirnite e-mail račun koji želite vidjeti ili naziv računa u gornjem lijevom kutu ako se želite vratiti na pregled svih sandučića.

 

Pisanje e-maila

  1. Otvorite aplikaciju Mail.
  2. Dodirnite e-mail račun koji želite koristiti.
  3. Dodirnite gumb za sastavljanje e-mail poruke . Unesite e-mail adresu u redak za predmet.
  4. Napišite e-mail.
  5. Dodirnite gumb za slanje .

Možete prijeći prstom s vrha skice e-maila kako biste je smjestili na dno zaslona dok pregledavate drugi e-mail. Samo prijeđite prstom sa sive linije  na vrhu i povucite je prema dnu. Da biste otvorili skicu, jednostavno je ponovno dodirnite.

Odgovaranje na e-mail

Kada imate otvoren e-mail, na raspolaganju vam je nekoliko opcija. Možete na njega odgovoriti, proslijediti ga, izbrisati i još mnogo toga. Evo kako to učiniti:

  1. Otvorite e-mail.
  2. Dodirnite gumb za odgovaranje .
  3. Odaberite Odgovori ili Odgovori svima. E-mail možete i proslijediti, premjestiti u drugi sandučić, označiti kao nepročitan i još mnogo toga.

 

Upotreba brzih radnji

Upotrijebite brze radnje da biste brzo odgovorili na e-mail te ga izbrisali ili označili zastavicom. Evo kako to učiniti:

  1. Otvorite e-mail. 
  2. Prijeđite prstom ulijevo za odgovor, označavanje zastavicom ili brisanje. Ili prijeđite prstom udesno da biste označili e-mail nepročitanim.

Više mogućnosti uz aplikaciju Mail

Datum objave: