Organiziranje e-maila na Mac računalu

Kako upravljati ulaznom poštom i lakše se usredotočiti na poruke koje su vam važne.

 


Organiziranje poruka prema razgovoru

Razgovor (ili niz) uključuje izvornu poruku i sve odgovore na tu poruku. Kada organizirate poruke prema razgovoru, svaki razgovor se sažima, što znači da vaš sandučić prikazuje samo najnoviju poruku u razgovoru. Kada odaberete tu poruku, područje za pregled prikazuje svaku poruku u razgovoru.

Mail u sustavu macOS organiziran prema razgovoru

Izbornik Prikaz na traci izbornika pruža nekoliko mogućnosti organiziranja poruka prema razgovoru:

 • Organiziraj prema razgovoru: uključite ili isključite prikaz razgovora.
 • Označi razgovore: označite razgovore kako biste ih lakše uočili u sandučiću.
 • Proširi sve razgovore: prikažite svaku poruku svih razgovora u svom sandučiću. 
 • Sažmi sve razgovore: u sandučiću prikažite samo najnoviju poruku svih razgovora.

Saznajte više o razgovorima, uključujući kako isključiti zvuk razgovora.


Premještanje poruka u sandučiće

Premještanje poruka u sandučiće izvrstan je način organiziranja poruka koje želite zadržati.

Izrada novog sandučića za poruke

 1. Odaberite Sandučić > Novi sandučić na traci izbornika. 
 2. Imenujte sandučić i odaberite lokaciju za njega.
  • Odaberite lokaciju Na mojem Macu da biste sandučić učinili dostupnim samo na Mac računalu. 
  • Odaberite drugu lokaciju, kao što je IMAP ili iCloud, kako biste učinili sandučić dostupnim na svim drugim uređajima koji koriste isti račun. 

Mail u sustavu macOS Mail s prikazom opcija za nove sandučiće

Premještanje poruka u sandučić

 • Povucite poruku u sandučić koji ste stvorili u rubnom stupcu .
 • Ili odaberite poruku i kliknite gumb Premjesti  na alatnoj traci da biste premjestili poruku u predloženi sandučić. Prijedlog sandučića mijenja se ovisno o tome gdje ste premjestili slične poruke, tako da prijedlozi postaju bolji što više premještate poruke. Također možete kliknuti strelicu  pokraj gumba za premještanje kako biste odabrali određeni sandučić ili postaviti pravila kako biste automatski premještali poruke u sandučiće.


Odjava s mailing liste

Kad aplikacija Mail prepozna da je poruka poslana kao dio mailing liste, iznad tijela poruke prikazuje se natpis: „Ova poruka je s mailing liste“. Da biste se uklonili s mailing liste, kliknite Otkaži pretplatu na natpisu. Saznajte više o značajci odjave

Mail u sustavu macOS s prikazom poruke s mailing liste

 


Blokiranje pošiljatelja

Filtriranje blokirane pošte vrsta je filtriranja neželjene pošte. Možete koristiti obje značajke istodobno.

Ako blokirate pošiljatelje, i dalje ćete dobivati njihove poruke, ali Mail će prikazivati simbol blokiranja  pored njihovog imena na popisu poruka. Također dodaje „Ova poruka je od blokiranog pošiljatelja“ u zaglavlje iznad svake poruke. 

 1. Otvorite poruku od pošiljatelja kojeg želite blokirati.
 2. Kliknite strelicu  pored imena pošiljatelja u zaglavlju poruke, a zatim u izborniku odaberite Blokiraj kontakt. Za deblokiranje odaberite Deblokiraj kontakt.

Mail u sustavu macOS s prikazom izbornika slanja te s odabranom opcijom Blokiraj kontakt

Blokiranjem možete upravljati u postavkama aplikacije Mail: odaberite Mail > Postavke, kliknite Neželjena pošta, a zatim karticu Blokirano.

Mail su sustavu macOS s prikazom opcije Postavke – Bezvrijedna pošta

 • Provjerite je li odabrana opcija Omogući filtriranje blokirane pošte. Ako poništite taj potvrdni okvir, pošta i dalje pamti pošiljatelje koje ste blokirali, ali ih prestaje blokirati.
 • Da bi aplikacija Mail automatski premještala nove blokirane poruke u Smeće, odaberite Premjesti u smeće.
 • Da biste blokiranog pošiljatelja uklonili s popisa, odaberite njegovu e-mail adresu, a zatim pritisnite gumb za uklanjanje (–) ispod popisa.
 • Da biste blokirali nekog od svojih kontakata, kliknite gumb za dodavanje (+), a zatim odaberite ime kontakta da biste blokirali svaku e-mail adresu i telefonski broj povezan s tim kontaktom u aplikaciji Kontakti. E-mail adrese i telefonske brojeve i dalje možete pojedinačno ukloniti (–).

Vaš popis blokiranih kontakata dijeli se s aplikacijama Mail, Poruke, FaceTime i Telefon na svim vašim uređajima koji koriste iCloud Kontakte i prijavljeni su u iCloud s vašim Apple ID-om.

 


Izrada VIP-ova

Kada pošiljatelje učinite VIP-om, sve njihove poruke u dolaznoj pošti prikazuju se i u sandučiću VIP-a u rubnom stupcu . Možete imati do 100 VIP osoba koje dijelite sa svim svojim uređajima koji koriste iCloud Kontakte i prijavljeni su u iCloud s vašim Apple ID-om. 

 1. Otvorite poruku pošiljatelja.
 2. Pomaknite pokazivač lijevo od imena pošiljatelja u zaglavlju poruke.
 3. Kliknite zvjezdicu pokraj imena pošiljatelja.

Mail u sustavu macOS s prikazom poruke s pokazivačem iznad pošiljatelja i VIP zvjezdice

 


Označavanje poruka

Kada označite poruku, ikona zastave  prikazuje se pokraj te poruke u dolaznoj pošti i u zaglavlju poruke.

 • Da biste označili poruku, odaberite je i odaberite zastavicu u izborniku Označavanje na alatnoj traci. 
 • Da biste uklonili oznaku, ponovno odaberite istu oznaku ili odaberite Obriši oznaku.

Mail u sustavu macOS s prikazom skočnog izbornika zastavice

Da biste vidjeli samo poruke koje ste označili:

 • Kliknite Označeno na traci favoritada biste vidjeli sve označene poruke ili kliknite strelicu  pokraj poruke i odaberite određenu oznaku.
 • Ili odaberite Sandučić označenih poruka u rubnom stupcu. Ako ste koristili zastavice različitih boja, Sandučić označenih poruka sadrži sandučiće za svaku boju. Da biste ih otkrili, kliknite trokutić za proširenje  pokraj sandučića.

Saznajte više o oznakama, između ostalog, kako im promijeniti naziv. Na primjer, možda želite preimenovati Crveno u Hitno. 


Datum objave: