Teme za ispit Certifikacijski program za servisiranje Mac proizvoda ACMT 2019 (MAC-19A)

Saznajte više o ispitu Certifikacijski program za servisiranje Mac proizvoda ACMT 2019 (MAC-19A) te o odjeljcima i temama koje obuhvaća.

Od čega se ispit sastoji?

Ispit Certifikacijski program za servisiranje Mac proizvoda ACMT 2019 (MAC-19A) računalni je ispit znanja dostupan u ispitnom centru Pearson VUE putem interneta. Ispit ima otvorene edukacijske resurse, a pristupnici se prilikom odgovaranja na stavke ispita mogu poslužiti Appleovim resursima i obukama u sustavu ATLAS.

Za stjecanje certifikata za Appleova certificiranog tehničara za Mac proizvode (ACMT) 2019 potrebno je položiti taj ispit (MAC-19A) i ispit Osnove servisiranja Appleovih proizvoda (SVC-19A).

Napominjemo da je prije polaganja ispita Osnove servisiranja Appleovih proizvoda potrebno položiti ispit Stjecanje certifikata za servisiranje Mac proizvoda.

Pregled ispita

 • Broj odjeljaka: 2
 • Broj ciljeva obuke: 30
 • Ukupni broj stavki: 70
 • Prolazna ocjena: 80 posto od ukupnog broja stavki (najmanje 56 od 70 stavki za prolaz)
 • Trajanje ispita: 2 sata

Ispit započinje sa sedam pitanja koja pokrivaju demografske odrednice. Ta se pitanja ne boduju te ne ulaze u vrijeme trajanja ispita od dva sata.

Odjeljci i teme

Slijede odjeljci i teme koje obuhvaća ispit Certifikacijski program za servisiranje Mac proizvoda ACMT 2019.

Rješavanje problema (36 stavki)

 • Procijenite i izdvojite probleme u sustavu datoteka u sustavima macOS.
 • Za dani problem korisnika koji je vezan uz mrežu ispravno procijenite, izdvojite i riješite problem.
 • Navedite dijagnostički alat koji je najprikladniji za navedeni primjer rješavanja problema.
 • Opišite načine upotrebe alata za rješavanje problema i povezane postupke.
 • Navedite moguće probleme s pokretanjem i rješenja.
 • Navedite koji je alat za migraciju sustava macOS potreban za migraciju, vrste korisničkih podataka za migraciju i načine migracije korisničkih podataka s Mac računala i PC-a.
 • Navedite koji znakovi ukazuju na neispravan rad SMC-a.
 • Objasnite kako produljiti vijek trajanja baterije na Appleovom proizvodu.
 • Navedite postupak izrade, konfiguriranja, upravljanja i brisanja korisničkih računa u sustavu macOS.
 • Konfigurirajte FileVault 2 u sustavu macOS za zaštitu podataka na Mac računalu.
 • Opišite koja se pitanja privatnosti podataka pojavljuju kada se omoguće lokacijske usluge u sustavu macOS.
 • Opišite način vraćanja izgubljene lozinke za ugrađeni softver (EFI).
 • Opišite kako pomoću aplikacije Time Machine u sustavu macOS izraditi i vratiti sigurnosnu kopiju podataka te upravljati njezinom sigurnom izradom.

Popravljanje Mac računala (34 stavke)

 • Navedite pribor koji je potreban za smanjivanje mogućnosti oštećenja Mac računala korisnika prilikom servisiranja.
 • Navedite pribor koji je potreban za smanjivanje mogućnosti ozljede prilikom servisiranja Mac modela.
 • Opišite ispravno i sigurno rukovanje baterijama i prijenosnim kućištima računala s ugrađenom baterijom.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje iMac uređaja.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu ili postupke potrebne za servisiranje iMac Pro uređaja.
 • Navedite sigurnosne mjere potrebne za sigurno servisiranje iMac modela.
 • Navedite sigurnosne mjere potrebne za sigurno servisiranje modela iMac Pro uređaja.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje Mac mini uređaja.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu ili postupke potrebne za servisiranje 13-inčnog MacBook Pro uređaja..
 • Navedite vrste unutarnjih priključaka za određene 13-inčne modele uređaja MacBook Pro.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu ili postupke potrebne za servisiranje 15-inčnog MacBook Pro uređaja.
 • Navedite vrste unutarnjih priključaka za određene 15-inčne modele uređaja MacBook Pro.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja MacBook Air.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja Mac Pro.
 • Navedite vrste unutarnjih priključaka za određene modele uređaja Mac Pro.
 • Navedite sigurnosne mjere potrebne za sigurno servisiranje Mac Pro modela.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja MacBook.

Obuke u sustavu ATLAS

Za pripremu ispita Certifikacijski program za servisiranje Mac proizvoda ACMT 2019 preporučujemo da proučite tečajeve označene (2019) ili (Javno 2019) u temi ACMT u sustavu ATLAS.

Datum objave: