Teme za ispit Osnove servisiranja Appleovih proizvoda (SVC-19A)

Saznajte više o ispitu Osnove servisiranja Appleovih proizvoda (SVC-19A) te o odjeljcima i temama koje obuhvaća.

Od čega se ispit sastoji?

Ispit Osnove servisiranja Appleovih proizvoda (SVC-19A) računalni je ispit znanja dostupan u ispitnom centru Pearson VUE putem interneta. Ispit ima otvorene edukacijske resurse, a pristupnici se prilikom odgovaranja na stavke ispita mogu poslužiti Appleovim resursima i obukama u sustavu ATLAS.

Uspješnim polaganjem tog ispita ispunjavaju se preduvjeti za stjecanje certifikata za Appleova certificiranog tehničara za iOS proizvode (ACiT) 2019 i certifikata za Appleova certificiranog tehničara za Mac proizvode (ACMT) 2019. Prije polaganja ispita za stjecanje certifikata za Mac i iOS proizvode morate uspješno položiti taj ispit.

Pregled ispita

 • Broj odjeljaka: 5
 • Broj ciljeva obuke: 34
 • Ukupni broj stavki: 70
 • Prolazna ocjena: 80 posto od ukupnog broja stavki (najmanje 56 od 70 stavki za prolaz)
 • Trajanje ispita: 2 sata

Ispit započinje sa sedam pitanja koja pokrivaju demografske odrednice. Ta se pitanja ne boduju te ne ulaze u vrijeme trajanja ispita od dva sata.

Potrebno je položiti dva odjeljka koja se boduju zasebno

Ispit ima dva odjeljka koja se boduju zasebno. Potrebno je položiti oba da bi se položio cijeli ispit. To se ubraja u gore navedenu ukupnu prolaznu ocjenu. To su sljedeći odjeljci:

 • Mjere opreza zbog statičkog elektriciteta (najmanje 10 od 12 stavki za prolaz)
 • Sigurnost (najmanje 10 od 12 stavki za prolaz)

Odjeljci i teme

Slijede odjeljci i teme koje obuhvaća ispit Osnove servisiranja Appleovih proizvoda.

Korisničko iskustvo (23 stavke)

 • Navedite vještine postavljanja potpitanja pomoću kojih se dolazi do korisnih informacija od korisnika.
 • Odaberite dobre primjere ponavljanja i sažimanja odgovora korisnika kako bi se pronašlo rješenje problema.
 • Navedite načine kako predložiti popravak tako da se korisnik pravilno uputi u razlog zbog kojeg je to potrebno da bi pristao na rješenje.
 • Navedite načine kako predložiti i preporučiti nadogradnje i slanje privitaka kao dio jednog od rješenja u postupku servisiranja.
 • Pokažite kako reći „ne” i istodobno ponuditi druga rješenja.
 • Navedite primjene u praksi četiriju osnova obrazovanja odraslih.
 • Opišite kakav učinak imaju složeni tehnički izrazi, kao i previše pojednostavljeni izrazi.
 • Navedite primjere dobrih izraza za pravilno postavljanje očekivanja korisnika.
 • Objasnite ulogu empatije u zadovoljstvu korisnika.
 • Navedite načine kako izbjeći sukob iskrenim pokazivanjem empatije.
 • Navedite uzroke sukoba u interakciji.
 • Navedite tehniku obuzdavanja ljutnje u pet koraka na primjeru s korisnikom.
 • Procijenite i objasnite utjecaj neverbalne komunikacije.

Mjere opreza zbog statičkog elektriciteta (12 stavki)

 • Navedite mjere opreza zbog statičkog elektriciteta.
 • Navedite dijelove radne stanice sa zaštitom od statičkog elektriciteta.
 • Upotrijebite odgovarajući alat, opremu i postupke za postavljanje radne stanice koji smanjuju ili potpuno uklanjaju mogućnost oštećenja zbog statičkog elektriciteta.
 • Navedite učinke oštećenja zbog statičkog elektriciteta na integrirani krug.
 • Navedite uobičajene mitove u vezi sa statičkim elektricitetom i zašto oni nisu točni.

Sigurnost (12 stavki)

 • Navedite izjave korisnika koje opisuju moguće sigurnosne probleme.
 • Objasnite zašto rukovanje litij-ionskim i litij-polimernim baterijama zahtijeva poseban oprez.
 • Opišite ispravno i sigurno rukovanje baterijama i prijenosnim kućištima računala s ugrađenom baterijom.
 • Navedite znakove i pokazatelje oštećenih baterija i prijenosnih kućišta računala s ugrađenom baterijom.
 • Opišite kako reagirati na događaje koji uključuju ugrađene baterije.

Rješavanje problema (8 stavki)

 • Navedite različite faze rješavanja problema i servisiranja u kojima se možete poslužiti dijagnostičkim alatima.
 • Navedite dijelove jasnih, sažetih i potpunih bilješki o slučaju.
 • Opišite osnovne vještine rješavanja problema i deduktivnog zaključivanja
 • Pomoću pametnih tehnika ispitivanja i vještina procjene prve razine i izdvajanja odredite jesu li problemi općenito vezani uz hardver, softver, obuku ili okruženje.

Poznavanje proizvoda (15 stavki)

 • Navedite načine izrade sigurnosne kopije i obnove podataka na nekom Appleovu proizvodu.
 • Navedite i steknite uvid u osnovne naredbe i značajke navigacije sustava iOS.
 • Navedite komponente zadanog korisničkog okruženja sustava macOS.
 • Navedite naredbe i značajke navigacije za Apple Watch.
 • Procijenite, izdvojite i riješite problem u vezi s Apple ID-om na primjeru s korisnikom.
 • Navedite korake za konfiguriranje značajke kontinuiteta u sustavima macOS i iOS.
 • Opišite kako konfigurirati Bluetooth uređaj na nekom Appleovu proizvodu.

Obuke u sustavu ATLAS

Za pripremu ispita Osnove servisiranja Appleovih proizvoda preporučujemo da proučite jedinice obuke u temi Osnove servisiranja u sustavu ATLAS.

Datum objave: