Dodavanje GarageBand pjesme u Clips videozapis

U najnovijoj verziji aplikacije Clips dodajte vlastitu glazbu za videozapise u videozapise na iPhone ili iPad uređaju. Samo izradite pjesmu pomoću aplikacije GarageBand za iOS, a zatim poduzmite korake u ovom članku. 

Dijeljenje GarageBand pjesme s aplikacijom Clips

Prvo podijelite svoju GarageBand pjesmu s aplikacijom Clips.

  1. Otvorite aplikaciju GarageBand na svom iPhone ili iPad uređaju. Zatim u izborniku Moje pjesme pronađite pjesmu koju želite koristiti. 
  2. Dodirnite Odaberi u izborniku Moje pjesme, dodirnite pjesmu koju želite koristiti, a zatim dodirnite gumb Dijeli .
  3. Na zaslonu Dijeli pjesmu dodirnite Pjesma.
  4. Izaberite kvalitetu zvuka pjesme i unesite podatke o pjesmi, a zatim dodirnite Dijeli.
  5. Dodirnite Kopiraj u Clips u prozoru za dijeljenje. GarageBand izvozi pjesmu u Clips, a Clips je automatski otvara.

Dodavanje pjesme u aplikaciju Clips

Zatim dodajte svoju pjesmu u novi ili postojeći Clips projekt.

  1. Da biste izradili novi videozapis, dodirnite Izradi novi. Da biste dodali pjesmu u postojeći videozapis, dodirnite projekt.
  2. U prozoru Glazba dodirnite gumb Reproduciraj  za pregled pjesme. Ako vam se sviđa, dodirnite Gotovo. Ako vam se ne sviđa, dodirnite Izbriši pored Uvezeni audiozapis. Ako nakon brisanja odlučite da želite koristiti tu pjesmu, ponovno je podijelite iz aplikacije GarageBand.
  3. Ako pjesmu dodajete u novi videozapis, snimite novi videoisječak. Ako pjesmu dodajete u postojeći videozapis, preskočite ovaj korak.
  4. Dodirnite gumb Reproduciraj  da biste čuli pjesmu zajedno s videozapisom. GarageBand pjesma će se automatski reproducirati s vašim videozapisom i prilagoditi prema dužini videozapisa.
  5. Ako želite čuti samo GarageBand pjesmu, a ne i audiozapis snimljen zajedno s videozapisom, dodirnite isječak u vremenskoj crti, a zatim dodirnite gumb Isključi zvuk . Ako imate više od jednog isječka u vremenskoj crti, isključite zvuk za svaki pojedinačno.


Datum objave: