Animiranje objekata u aplikaciji Keynote na iPhone, iPad i iPod touch uređaju te Mac računalu

Istaknite riječi i objekte animacijama kao što su zakretanje, treptanje itd. Objekte možete čak i pomicati po slajdu da biste postigli jedinstveni vizualni efekt.

Animiranje objekata u aplikaciji Keynote za iPhone i iPad

Riječi i objekte istaknite animacijom ili stvorite putanju kretanja da bi se objekt ili tekst pomicali po slajdu.

Animiranje objekta

 1. Dodirnite objekt koji želite animirati, a zatim na izborniku koji se pojavi dodirnite Animiraj.
 2. Dodirnite Dodaj postupak, a zatim odaberite animaciju.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite OK. Animaciju možete prilagoditi u bilo kojem trenutku.

Stvaranje putanje kretanja

Nacrtajte putanju kretanja olovkom Apple Pencil (na podržanim uređajima) ili prstom.

 1. Dodirnite objekt koji želite animirati, a zatim na izborniku koji se pojavi dodirnite Animiraj.
 2. Dodirnite Dodaj postupak, a zatim Izradi putanju.
 3. Povucite objekt po slajdu te stvorite putanju kretanja. Putanja je, po zadanom, krivudava . Da biste stvorili putanju s pravocrtnim gibanjem, dodirnite gumb Ravna linija . Ako želite ponovno nacrtati putanju, dodirnite Očisti, a zatim je ponovno nacrtajte.
 4. Kada nacrtate putanju, dodirnite Gotovo pri dnu, zatim dodirnite Gotovo u gornjem desnom kutu. Putanju uvijek možete urediti. 

Uređivanje putanje kretanja

 1. Dodirnite objekt, a zatim na izborniku koji se pojavi dodirnite Animiraj.
 2. Dodirnite Putanja kretanja, a zatim nešto od sljedećeg:
  • Da biste promijenili gdje počinje ili završava, neprozirni objekt povucite na mjesto na kojem želite da putanja počne ili pak prozirni objekt povucite na mjesto na kojem želite da putanja završi.
  • Da biste pomicali točke putanje, dodirnite putanju, a zatim povucite neku crvenu ili bijelu točku.
  • Da biste putanju ponovno nacrtali, na izborniku koji se pojavi dodirnite objekt, dodirnite Ponovno nacrtaj putanju, a zatim objekt povlačite po slajdu da biste stvorili putanju kretanja.
  • Da biste uklonili neku točku, dodirnite putanju, pa točku, a potom na izborniku koji se pojavi dodirnite opciju Obriši točku.
  • Da biste stvorili točku na krivudavoj ili pravocrtnoj putanji, dodirnite putanju, pa crvenu ili bijelu točku, a potom Izradi oštru točku ili Izradi glatku točku.
  • Da biste putanju razdvojili u dva zasebna dodatka, dodirnite putanju, potom točku gdje želite da se putanja razdvoji, a zatim Razdvoji putanju.
  • Kako bi se objekt okretao prema krivulji putanje gibanja kako se kreće, uključite Poravnaj s putanjom. Ako je uključeno Poravnaj s putanjom, možete koristiti i klizač Okretanje da biste prilagodili početno poravnanje objekta s putanjom kretanja.
 3. Kada završite uređivanje putanje, u gornjem desnom kutu dodirnite OK. 

Prilagodba animacije

Da biste promijenili trajanje animacije i ostale postavke, učinite sljedeće:

 1. Dodirnite objekt, a zatim na izborniku koji se pojavi dodirnite Animiraj.
 2. Dodirnite Postupak, zatim animaciju koju želite prilagoditi, a potom izvršite prilagodbe. Da biste pregledali animaciju, dodirnite gumb Reproduciraj 
 3. Kada prilagodite animaciju, u gornjem desnom kutu dodirnite OK.

Razmještaj i uklanjanje dodataka

Da biste promijenili mjesto na kojem animacija započinje, promijenite redoslijed dodataka.

 1. Dodirnite gumb Više , a zatim dodirnite Animiraj.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite gumb Redoslijed dodavanja , a zatim izvršite prilagodbu:

  • Da biste promijenili redoslijed animacija, dodirnite i držite dodatak, a zatim ga povucite na novo mjesto.
  • Da biste promijenili vrijeme početka animacije, dodirnite dodatak, a zatim upotrijebite mogućnosti Početak i Odgoda.
  • Da biste izbrisali dodatak, prstom prijeđite ulijevo po dodatku, a zatim dodirnite Obriši.
 3. U gornjem desnom kutu dodirnite OK.


Animiranje objekata u aplikaciji Keynote za Mac

Riječi i objekte istaknite animacijom ili stvorite putanju kretanja da bi se objekt ili tekst pomicali po slajdu.

Animiranje objekta

 1. Odaberite objekt koji želite animirati. 
 2. U gornjem desnom kutu kliknite gumb Animiraj , a zatim karticu Postupak. 
 3. Kliknite Dodaj efekt, a zatim odaberite efekt. Animaciju možete prilagoditi kad god želite.
  Prozor s dokumentom aplikacije Keynote i inspektorom za animiranje koji je otvoren na kartici Radnja te otvorenim izbornikom „Dodaj efekt“

Stvaranje putanje kretanja

 1. Odaberite objekt koji želite animirati. 
 2. U gornjem desnom kutu kliknite gumb Animiraj , a zatim karticu Postupak.
 3. Kliknite Dodaj efekt, zatim odaberite Premjesti.
  Prozor s dokumentom aplikacije Keynote i inspektorom za animiranje koji je otvoren na opcijama za premještanje na kartici Radnja
 4. Povucite neprozirni objekt na mjesto na kojem želite da kretanje započne, a zatim prozirni objekt na mjesto na kojem želite da kretanje završi. Da biste putanji dodali krivulje, povlačite bijele točke niz liniju. Putanju uvijek možete urediti.

Uređivanje putanje kretanja

 1. Odaberite objekt.
 2. Ispod objekta kliknite crveni romb , a zatim učinite nešto od sljedećeg:
  • Da biste promijenili putanju animacije, neprozirne ili prozirne objekte povucite na neko drugo mjesto na slajdu ili pak povucite bilo koju crvenu ili bijelu točku.
  • Da biste promijenili krivulju ili kutove putanje, pritisnite tipku Control i istodobno kliknite bilo koju točku na putanji pa odaberite Izradi oštru točku, Izradi glatku točku ili Izradi točku za Bezierovu krivulju. 
  • Da biste uklonili točku, pritisnite tipku Control i istodobno kliknite bilo koju točku na putanji, a zatim kliknite Obriši.
  • Da biste promijenili ostale postavke, kao što su vrijeme i ubrzanje, koristite mogućnosti na kartici Postupak.
  • Da bi se objekt okretao prema krivulji putanje kako se kreće, kliknite „Poravnaj s putanjom“ na kartici Radnja.

Prilagodba animacije

Da biste promijenili trajanje animacije i ostale postavke, učinite sljedeće:

 1. Odaberite objekt. 
 2. U gornjem desnom kutu kliknite gumb Animiraj , a zatim karticu Postupak. 
 3. Da biste promijenili trajanje i ostale postavke, koristite mogućnosti na kartici Postupak.

Razmještaj i uklanjanje dodataka

Ako želite promijeniti mjesto na kojem animacija započinje, saznajte kako promijeniti redoslijed dodatka.

 1. U gornjem desnom kutu kliknite gumb Animiraj .
 2. U donjem desnom kutu kliknite gumb Redoslijed dodataka da bi se prikazao prozor Redoslijed dodataka, a zatim izvršite prilagodbe:
  • Da biste promijenili redoslijed animacija, povucite dodatak na novo mjesto.
  • Da biste promijenili vrijeme dodatka, odaberite dodatak, a zatim koristite mogućnosti Početak i Odgoda.
  • Da biste izbrisali dodatak, odaberite ga, a zatim pritisnite tipku Delete.
 3. Kliknite gumb Zatvori .

Ako želite promijeniti mjesto na kojem animacija započinje, saznajte kako promijeniti redoslijed dodataka.

 1. U gornjem desnom kutu kliknite gumb Animiraj .
 2. U donjem desnom kutu kliknite gumb Redoslijed dodataka da bi se prikazao prozor Redoslijed dodataka, a zatim izvršite prilagodbe:
  Prozor Redoslijed dodataka u aplikaciji Keynote
  • Da biste promijenili redoslijed animacija, povucite dodatak na novo mjesto.
  • Da biste promijenili vrijeme dodatka, odaberite dodatak, a zatim koristite mogućnosti Početak i Odgoda.
  • Da biste izbrisali dodatak, odaberite ga, a zatim pritisnite tipku Delete.
 3. Kliknite gumb Zatvori .
Datum objave: