Jednostavno navigiranje dokumentom aplikacije Pages

Koristite prikaz kazala sadržaja u aplikaciji Pages za jednostavno navigiranje dokumentom i dodavanje kazala sadržaja na stranicu.

Da biste koristili prikaz kazala sadržaja za navigiranje dokumentom, provjerite koristite li stilove paragrafa. Zatim možete prilagoditi prikaz kazala sadržaja odabirom stilova koje želite uključiti. Stranici u dokumentu možete dodati i kazalo sadržaja. Kada dokument izvezete u EPUB ili PDF dokument, kazalu sadržaju ćete moći pristupiti u knjizi ili PDF-u.

Upotreba stilova paragrafa

Unosi u prikazu kazala sadržaja zasnivaju se na stilovima paragrafa koji se koriste u dokumentu aplikacije Pages. Primijenite stilove paragrafa na tekst koji želite da se prikaže u prikazu kazala sadržaja. Na primjer, ako želite uključiti naslove poglavlja, primijenite isti stil paragrafa na naslov svakog poglavlja u dokumentu.

 1. Odaberite tekst koji želite da se prikaže u prikazu kazala sadržaja.
 2. Dodirnite ili kliknite gumb Format  u alatnoj traci. Ako ste u dokumentu za raspored stranica, dodirnite ili kliknite karticu Tekst na vrhu bočne trake Format.
 3. Odaberite naziv stila formata pri vrhu bočne trake Format.
 4. Izaberite stil (osim stila „Tijelo”) iz izbornika Stilovi paragrafa.
 5. Primijenite stilove paragrafa na tekst koji želite da se prikaže u prikazu kazala sadržaja.

Svaki predložak aplikacije Pages ima unaprijed postavljene stilove paragrafa. Ako želite promijeniti kako trenutni stil paragrafa izgleda, možeteizraditi vlastiti ili ažurirati postojeće stilove paragrafa.


Otvorite prikaz kazala sadržaja

Na iPad uređaju ili mrežno na adresi iCloud.com dodirnite ili kliknite gumb prikaza kazala sadržaja  u alatnoj traci.

Na Mac računalu kliknite gumb Prikaz  u alatnoj traci, zatim kliknite Kazalo sadržaja.

Na iPhone uređaju uključite Navigator:

 1. Dodirnite gumb Više , uključite Navigator, a zatim dodirnite Gotovo. Ako je tipkovnica otvorena, dodirnite Gotovo da biste je zatvorili.
 2. Dodirnite broj stranice pri dnu zaslona, a zatim u prozoru koji će se pojaviti dodirnite Kazalo sadržaja.


Prilagodba unosa u prikazu kazala sadržaja

Nakon što ste primijenili stilove paragrafa, možete prilagoditi unose u prikazu kazala sadržaja:

 1. Otvorite prikaz kazala sadržaja.
 2. Dodirnite ili kliknite Uredi, a zatim odaberite stilove paragrafa koje želite da se prikažu u kazalu sadržaja. Na primjer, ako ste stil „Zaglavlje” primijenili na naslov svakog poglavlja svoje knjige, odaberite stil „Zaglavlje” za prikaz tih naslova poglavlja u kazalu sadržaja.
 3. Da biste prilagodili razinu uvlake stila paragrafa u svojem kazalu sadržaja, dodirnite ili kliknite gumb uvlake  pored stila paragrafa koji ste odabrali.
 4. Dodirnite ili kliknite Gotovo. 

Kada primijenite odabrane stilove paragrafa na novi tekst u dokumentu, kazalo sadržaja automatski se ažurira kako bi prikazalo te unose.


Navigiranje pomoću prikaza kazala sadržaja

Dodirnite ili kliknite unos u prikazu kazala sadržaja kako biste prešli na taj dio dokumenta. U tekstu dokumenta možete navesti i poveznicu koja vodi na druge dijelove dokumenta.


Dodavanje kazala sadržaja na stranicu dokumenta

Evo kako dodati kazalo sadržaja da se prikaže na stranici dokumenta:*

 1. Otvorite prikaz kazala sadržaja.
 2. Dodirnite ili kliknite u tijelo dokumenta gdje želite da se prikaže kazalo sadržaja, a zatim dodirnite ili kliknite Umetni kazalo sadržaja.

* Ne morate dodati kazalo sadržaja u tijelo dokumenta da bi se pojavilo u EPUB-ovima i PDF-ovima.


Objava ili eksportiranje EPUB knjige s kazalom sadržaja

Kada koristite aplikaciju Pages za objavljivanje knjige u aplikaciji Apple Books ili izradu EPUB knjige, kazalo sadržaja prikazat će se u većini aplikacija za čitanje EPUB-a. Na primjer, u aplikaciji Books na iPhone ili iPad uređaju ili Mac računalu možete kliknuti ili dodirnuti gumb kazala sadržaja  u alatnoj traci da biste vidjeli kazalo sadržaja koje se prikazuje kao i u prikazu kazala sadržaja u dokumentu aplikacije Pages. Odaberite unos da biste prešli na taj dio knjige.


Izrada PDF-a s kazalom sadržaja

Kada konvertirate svoj dokument aplikacije Pages u PDF, kazalo sadržaja automatski se prikazuje u navigacijskom oknu PDF-a. Na primjer, u Pregledu na Mac uređaju izaberite Prikaz > Kazalo sadržaja da biste vidjeli kazalo sadržaja u rubnoj traci. Kliknite unos da biste prešli na taj dio PDF-a.

Datum objave: