Upotreba okomitog teksta u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

Na kineskom, japanskom i korejskom jeziku sada možete pisati okomito u iWork dokumentima, proračunskim tablicama i prezentacijama na iPhone, iPad i iPod touch uređaju ili Mac računalu.

Dodajte okomiti tekst u bilo koji predložak aplikacija Pages ili Numbers ili temu aplikacije Keynote. Možete i kombinirati okomiti i vodoravni tekst u istom dokumentu. Kad budete spremni podijeliti svoj dokument s okomitim tekstom, možete izraditi interaktivnu EPUB knjigu koja se može pregledati u aplikaciji Apple Books.


Upotreba okomitog teksta na iPhone ili iPad uređaju

Da biste upotrebljavali okomiti tekst, dodajte kineski, japanski ili korejski kao željeni jezik za svoj iPhone ili iPad:

 1. Otvorite Postavke > Općenito > Jezik i regija.
 2. Dodirnite Drugi jezik ili Dodaj jezik, a zatim odaberite kineski, japanski ili korejski. 

Upotreba okomitog teksta u cijelom dokumentu u aplikaciji Pages

 1. U otvorenom dokumentu dodirnite gumb Više  na alatnoj traci, a zatim dodirnite Podešavanje dokumenta.
 2. Ako je potrebno, dodirnite Dokument, a zatim uključite Okomiti tekst. 

Sav postojeći tekst tijela automatski se konvertira u okomiti. Svi novi tekstualni okviri i oblici koje dodate također će upotrebljavati okomiti tekst.

Upotreba okomitog teksta u tekstualnim okvirima u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

Kad upotrebljavate okomiti tekst u oblicima i tekstualnim okvirima, možete kombinirati vodoravni i okomiti tekst u istom dokumentu.

 1. Izradite oblik ili tekstualni okvir. 
 2. Odaberite oblik ili tekstualni okvir. 
 3. Dodirnite gumb Format , dodirnite Tekst ako je potrebno, a zatim uključite Okomiti tekst. Ako oblik ili tekstualni okvir već sadrži tekst, postat će okomit. Sav dodatni tekst koji unesete bit će okomit.

Vodoravno umetanje znakova u okomiti tekst u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

U okomiti tekst možete vodoravno umetnuti od dva do četiri znaka tako da se mogu čitati slijeva nadesno. To može biti korisno za latiničke znakove kao što su brojevi.

 1. Odaberite do četiri znaka koja želite zakrenuti.
 2. Dodirnite gumb strelice  ako se pojavi u izborniku, a zatim dodirnite Zakreni na vodoravno.

Upotreba predložaka za okomiti tekst

Aplikacija Pages za početak nudi tri predloška za okomiti tekst – prazni, osnovnu knjigu ili slikovnicu:

 • Ako je japanski ili tradicionalni kineski primarni jezik za vaš iPhone ili iPad, dodirnite Izradi dokument u upravitelju dokumenata, a zatim odaberite predložak za okomiti tekst u izborniku predložaka.
 • Ako je japanski ili tradicionalni kineski vaš željeni jezik, dodirnite Izradi novi dokument u upravitelju dokumenata, zatim dodirnite skočni izbornik Jezik u izborniku predložaka, a potom na izborniku odaberite japanski ili tradicionalni kineski. Odaberite predložak za okomiti tekst u izborniku predložaka.


Upotreba okomitog teksta na Mac računalu

Da biste upotrebljavali okomiti tekst, dodajte kineski, japanski ili korejski kao željeni jezik za svoj Mac:

 1. Otvorite Postavke sustava, a zatim odaberite Jezik i područje.
 2. Kliknite gumb Dodaj  na vrhu popisa, a zatim odaberite kineski, japanski ili korejski.

Upotreba okomitog teksta u cijelom dokumentu u aplikaciji Pages

 1. Dok je dokument otvoren, kliknite gumb Dokument  na alatnoj traci.
 2. Odaberite potvrdni okvir pored opcije Okomiti tekst. Sav postojeći tekst tijela automatski se konvertira u okomiti. Svi novi tekstualni okviri i oblici koje dodate također će upotrebljavati okomiti tekst.

Upotreba okomitog teksta u tekstualnim okvirima u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

Kad upotrebljavate okomiti tekst u oblicima i tekstualnim okvirima, možete kombinirati vodoravni i okomiti tekst u istom dokumentu.

 1. Izradite oblik ili tekstualni okvir. 
 2. Odaberite oblik ili tekstualni okvir. 
 3. Kliknite gumb Format , zatim kliknite Tekst u rubnom stupcu Format ako je potrebno, a potom odaberite Okomiti tekst. Ako objekt već sadrži tekst, postat će okomit. Sav dodatni tekst koji unesete bit će okomit.

Vodoravno umetanje znakova u okomiti tekst u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

U okomiti tekst možete vodoravno umetnuti od dva do četiri znaka tako da se mogu čitati slijeva nadesno. To može biti korisno za latiničke znakove kao što su brojevi.

 1. Odaberite do četiri znaka koja želite zakrenuti.
 2. Označite tekst pritiskom na Control + klik, a zatim odaberite Zakreni na vodoravno.

Upotreba predložaka za okomiti tekst

Aplikacija Pages za početak nudi tri predloška za okomiti tekst – prazni, osnovnu knjigu ili slikovnicu:

 • Ako je japanski ili tradicionalni kineski primarni jezik za vaš Mac, odaberite opciju Datoteka > Novo, a zatim odaberite predložak za okomiti tekst u izborniku predložaka.
 • Ako je japanski ili tradicionalni kineski vaš željeni jezik, odaberite opciju Datoteka > Novo, kliknite skočni izbornik Jezik u izborniku predložaka, a zatim na izborniku odaberite japanski ili tradicionalni kineski. Odaberite predložak za okomiti tekst u izborniku predložaka.
Datum objave: