Ako ne možete pronaći bilješke na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

Ako ne možete pronaći neke bilješke, možda ste ih nehotice izbrisali ili pak trebate promijeniti postavke.

provjerite postavke e-maila

Provjera postavki računa

Ako bilješke pohranjujete putem računa ili e-maila druge tvrtke, kao što su Gmail ili Yahoo, provjerite postavke:

 1. Otvorite Postavke > Mail, a zatim dodirnite Računi.
 2. Dodirnite e-mail račun koji želite provjeriti. 
 3. Provjerite je li uključena opcija Bilješke. 

Ako Bilješke koristite uz više e-mail računa, samo za svaki račun ponovite prethodne korake. Ako nema vašeg računa, saznajte kako ga ponovno dodati.


Provjera mape Nedavno izbrisano

Provjera mape Nedavno izbrisano

Ako bilješke pohranjujete na iCloud, provjerite u mapi Nedavno izbrisano:

 1. Otvorite Bilješke, zatim dodirujte ikona dodirivanja strelice Natrag dok se ne pojavi popis Mape. 
 2. Dodirnite Nedavno izbrisano pa potražite bilješku. 

Ako pronađete bilješku u mapi Nedavno izbrisano ili u nekoj drugoj mapi, možete je premjestiti:

 1. Na popisu Bilješke dodirnite opciju Uredi.
 2. Odaberite bilješku koju želite premjestiti. 
 3. Dodirnite Premjesti, a zatim odaberite mapu u koju je želite premjestiti. 

Ako koristite bilješke putem nekog drugog servisa, npr. servisa Gmail ili Yahoo, potražite ih u mapi Smeće za taj račun u aplikaciji Mail. Ako izbrišete bilješku u aplikaciji Bilješke, na računu druge tvrtke obično će se zadržati u mapi Smeće. Da biste obnovili bilješku iz mape Smeće, morat ćete kopirati njezin sadržaj i zalijepiti ga u novu bilješku u aplikaciji Bilješke.

Pretraživanje bilješki

Traženje bilješki pomoću pretraživanja

 1. Otvorite Bilješke, zatim dodirujte ikona dodirivanja strelice Natrag dok se ne pojavi popis bilješki. 
 2. Dodirnite traku za pretraživanje i upišite riječ ili izraz iz bilješke koju tražite ili njezin naslov. 
 3. Provjerite jesu li odabrani svi računi. Pretraživanjem će se pretražiti sve vaše bilješke iz svih mapa i sa svih računa, npr. s e-mail računa.

Ako ne vidite traku za pretraživanje, možda ćete se morati pomaknuti da biste je pronašli. Ako i dalje ne možete pronaći bilješku, možda ste je zaključali. Pretraživanjem možete vidjeti samo naslov zaključanih bilježaka pa ćete možda morati provjeriti sve zaključane bilješke da biste pronašli onu koju tražite.

Ručno traženje bilježaka

Ako ne dobijete rezultat putem pretraživanja, možda ćete morati tražiti u nekoj drugoj mapi i pomaknuti se prema dolje na popisu:

 1. Otvorite Bilješke, zatim dodirujte ikona dodirivanja strelice Natrag dok se ne pojavi popis Mape. 
 2. Ako imate više mapa, dodirnite neku drugu mapu da biste provjerili nalazi li se bilješka u njoj.

Ako i dalje ne možete pronaći bilješku, možda ne koristite točnu riječ ili izraz iz bilješke ili njezin naslov.

 

Saznajte više o aplikaciji Bilješke

Datum objave: