Napomene uz izdanje aplikacije Prečaci

U sustavu iOS 12 prijašnji korisnici aplikacije Tijek rada dobivaju nadogradnju na aplikaciju Prečaci. Ovo su najnovije značajke.

Što je novo u verziji Prečaci 2.1.3

 • Ispravci softverskih pogrešaka

Informacije o sigurnosnom sadržaju ovog ažuriranja potražite na sljedećem web-mjestu: https://support.apple.com/hr-hr/HT201222

Prečaci 2.1.2

 • Dodana je akcija Objavi na Tumblru
 • Akcija Dohvati vrijeme između datuma sada može izračunati broj mjeseci između dva datuma

Ispravci softverskih pogrešaka

 • Riješen je problem zbog kojeg se zaslon s opisom aplikacija i servisa koje neki prečac koristi nije prikazivao prilikom preuzimanja prečaca
 • Riješen je problem zbog kojeg prečaci za akcije Otvori aplikaciju i Reproduciraj zvuk nisu mogli aktivirati ako se za pokretanje prečaca koristila značajka Siri
 • Riješen je problem zbog kojeg su prečaci za akcije Ponovi sa svakim izazivali smrzavanje ako su se pokretali iz widgeta ili s kartice Medijateka
 • Riješen je problem zbog kojeg akcija Broj telefona nije prihvaćala brojeve telefona koji su sadržavali zareze (pauze) ili imali duge kućne brojeve
 • Riješen je problem zbog kojeg akcija Prikaži upute nije radila kada se pokretala iz widgeta Današnji prikaz aplikacije Prečaci na zaključanom zaslonu
 • Riješen je problem zbog kojeg akcija Dodaj novi podsjetnik nije funkcionirala ako nisu bili uneseni vrijeme ili mjesto
 • Riješen je problem zbog kojeg se činilo da akcija Pošalji uplatu nije dovršena prilikom plaćanja putem aplikacije Apple Pay Cash
 • Riješen je problem zbog kojeg zadano polje odgovora akcije Pitaj za unos nije podržavalo 24-satni format zapisa vremena
 • Riješen je problem zbog kojeg je akcija Dohvati naziv emotikona prikazivala naziv na engleskome kada je uređaj bio postavljen na neki drugi jezik
 • Riješen je problem zbog kojeg se nakon aktivacije nekih prečaca iz pretraživanja prikazivala poruka o pogrešci
 • Riješen je problem zbog kojeg prečaci nisu uspijevali preuzimati web-stranice s dugim naslovima u Unicodeu
 • Riješen je problem zbog kojega akcija Tijek rada Pokreni Editorial nije prosljeđivala rezultat
 • Poboljšanja sinkronizacije sa servisom iCloud
 • Poboljšanja u lokalizaciji

Prečaci 2.1.1

 • Aplikacija Prečaci sada je optimizirana za 12,9-inčni iPad Pro treće generacije i 11-inčni iPad Pro

Ispravci softverskih pogrešaka

 • Riješen je problem zbog kojeg određene akcije (Šalji e-mail, Diktiraj tekst, Pokretanje početne scene i Vibriraj uređaj) nisu funkcionirale kada se pokrenu putem Siri
 • Riješen je problem zbog kojeg se tijekom akcije Podesi ručnu svjetiljku prikazivala poruka o pogrešci
 • Riješen je problem zbog kojeg akcija Zovi nije mogla uputiti poziv telefonskim brojevima s posebnim znakovima (kao što su * ili #)
 • Riješen je problem zbog kojeg unos decimalnih brojeva nije bio pravilno prepoznat na jezicima koji koriste zarez kao decimalni razdjelnik
 • Riješen je problem zbog kojeg se odabrani fotoalbum prilikom akcije Spremi u fotoalbum mogao resetirati na „Sve fotografije”
 • Riješen je problem zbog kojeg akcija Zamijeni alarm nije onemogućivala alarme sve dok korisnik ne bi uključio i ponovno isključio opciju „Omogući”
 • Riješen je problem zbog kojeg je akcija Izgovaraj tekst za govor koristila glasove niže kvalitete

Prečaci 2.1

 • Koristite trenutnu vremensku prognozu u prečacima pomoću akcija Dohvati trenutačno vrijeme i Dohvati vremensku prognozu
 • Postavite alarme i mjerače vremena pomoću akcija Izradi alarm, Zamijeni alarm i Pokreni brojač
 • Pretvarajte razne jedinice pomoću akcija Mjerenje i Konvertiranje mjere
 • Dohvatite najnovije uvezene fotografije iz aplikacije Foto pomoću akcije Dohvati zadnje importiranje
 • Kad na HomePod zvučniku aktivirate prečac pomoću Siri, medijski sadržaj sad se automatski reproducira s HomePod uređaja putem značajke AirPlay
 • Sada možete zaustaviti dijeljenje prečaca te ukloniti njegove podatke s iCloud servisa tako da u iOS sustavu odaberete vezu na iCloud i u aplikaciji Prečaci odaberete „Prekini dijeljenje”
 • Akcija Snimi video sada podržava automatsko pokretanje snimanja videozapisa putem opcije „Odmah pokreni”
 • Akcije Zovi i FaceTime pomoću Siri sada možete upotrebljavati bez otključavanja iPhone uređaja

Ispravci softverskih pogrešaka

 • Riješen je problem zbog kojeg se aplikacija Prečaci rušila prilikom otvaranja uređivača
 • Riješen je problem zbog kojeg se prilikom pretraživanja servisa iTunes Store i App Store pojavljivala poruka o pogrešci
 • Riješen je problem zbog kojeg se alat za odabir datoteka na servisu Dropbox nije mogao kretati po mapama
 • Riješen je problem zbog kojeg u akciji Otvori aplikaciju nije bilo nekih aplikacija
 • Riješen je problem zbog kojeg su se nakon sinkronizacije neki prečaci duplicirali
 • Riješen je problem zbog kojeg se redoslijed prečaca resetirao nakon sinkroniziranja novog uređaja
 • Riješen je problem zbog kojeg se prilikom prijave u Todoist pojavljivala poruka o pogrešci
 • Riješen je problem zbog kojeg varijable u akcijama Traži i Filtriraj nisu bile potpuno vidljive
 • Riješen je problem zbog kojeg se aplikacija Prečaci zamrzavala tijekom stvaranja podsjetnika
 • Riješen je problem zbog kojeg akcija Dodaj u datoteku nije pravilno funkcionirala ako navedeni naziv datoteke nije završavao nastavkom .txt
 • Poboljšanja u lokalizaciji
 • Drugi ispravci softverskih pogrešaka i manji dodaci

Prečaci 2.0

 • Aktivirajte prečace glasom tako da ih dodate u Siri
 • Nove su akcije sada dostupne iz aplikacija koje podržavaju aplikaciju Prečaci za Siri
 • Siri sada na zaključanom zaslonu i u okviru za pretraživanje predlaže prečace koje često koristite
 • Na temelju najčešćih akcija i upotrebe aplikacija Siri predlaže akcije koje možete dodati u prečace
 • Promijenite postavke sustava novim akcijama kao što su Podesi Wi-Fi, Podesi mod slabog napajanja i Podesi zabranu ometanja
 • Novim akcijama za plaćanje pošaljite i zatražite uplate putem servisa Apple Pay i često korištenih aplikacija
 • Pokrenite prilagođene skripte u pregledniku Safari pomoću nove akcije Pokreni JavaScript na web-stranici
 • Prečaci zamjenjuju aplikaciju Tijek rada, a svi će se postojeći tijekovi rada automatski uvesti
 • Uživajte u novom, urednom dizajnu

Nove akcije

 • Neka vam Siri akcijom Prikaži rezultat pokaže ili izgovori ishod
 • Pošaljite i zatražite uplate putem servisa Apple Pay i često korištenih aplikacija pomoću akcija Pošalji uplatu i Zatraži plaćanje
 • Aktivirajte prilagođene skripte u pregledniku Safari pomoću nove akcije Pokreni JavaScript na web-stranici
 • Uključite se u početne scene novom akcijom Pokretanje početne scene
 • Promijenite postavke sustava novim akcijama: Podesi zrakoplovni mod, Podesi Bluetooth, Podesi mobilne podatke, Podesi zabranu ometanja, Podesi mod slabog napajanja i Podesi Wi-Fi
 • Uredite dokumente novom akcijom Obilježi
 • Fotografije na servisu iCloud dijelite pomoću akcije Dijeli funkcijom iCloud dijeljenje fotografija
 • Mnoge su nove akcije sada dostupne iz aplikacija koje podržavaju aplikaciju Prečaci za Siri

Nadograđene akcije

 • Akcija Diktiraj tekst sada automatski prestaje slušati kad prestanete govoriti, a radi u widgetu
 • Akcija Šalji poruku sada može slati poruke bez pitanja pomoću prekidača Prikaži pri pokretanju
 • Akcije Podesi svjetlinu i Podesi ručnu svjetiljku sada rade iz widgeta, ali i putem Siri
 • Akcija Promijeni veličinu slova sada sadrži novu opciju izmjene velikih i malih slova

Ispravci softverskih pogrešaka

 • Ispravljena je pogreška akcije Otvori URL-ove , zbog koje se nije moglo otvoriti više URL-ova istodobno
 • Ispravljena je pogreška akcije Spremi datoteku , zbog koje se nisu vidjele datoteke spremljene putem alata za odabir dokumenata na servisu iCloud
 • Ispravljena je pogreška akcije Pretraži iTunes Store , zbog koje je dolazilo do rušenja prilikom pretraživanja pojedinih vrsta medijskog sadržaja, primjerice audioknjiga
 • Ispravljena je pogreška zbog koje nije radilo preimenovanje, brisanje ili dupliciranje prečaca tipkom 3D Touch
 • Ispravljena je pogreška akcije Izgovaraj tekst , koja se utišavala ako se izvodila nakon akcije Diktiraj tekst
 • Akcije aplikacije Nacrti sada podržavaju verziju Nacrti 5
 • Poboljšanja pristupačnosti
 • Brojni drugi ispravci pogrešaka i manji dodaci

Dodatne informacije

Dodatne informacije o aplikaciji Prečaci, uključujući detaljne upute za njihovo stvaranje i korištenje, potražite u korisničkom priručniku za aplikaciju Prečaci.

Datum objave: