Korištenje pametnih kategorija u aplikaciji Numbers

Organizirajte podatke na novi način uz pametne kategorije. Ako, primjerice, pratite podatke o prodaji u sklopu tvrtke u tabličnom dokumentu, izradite kategoriju koja grupira prodaju prema odjelima. Moguće je dodati i podkategorije, sažeti kategorizirane podatke, izraditi grafikone na temelju kategorija u tablici i još mnogo toga.

Da biste koristili pametne kategorije, nabavite najnoviju verziju na iPad, iPhone i iPod touch uređaju te Mac računalu. Pametne kategorije možete koristiti i u mrežnoj verziji aplikacije Numbers na servisu iCloud.com.

Izrada kategorije

Tablica može imati jednu glavnu kategoriju i najviše četiri podkategorije. Kategorije je moguće izraditi na temelju podataka u tablici ili pak odabirom redaka.

Izrada kategorija na temelju postojećih podataka

Ako tablica već sadrži podatke koje želite koristiti za organizaciju tablice, možete izraditi kategoriju na temelju stupca koji sadrži te podatke.

 1. Dodirnite ili kliknite tablicu koju želite kategorizirati, dodirnite ili kliknite gumb Organiziraj , a zatim kliknite ili dodirnite Kategorije.
 2. Dodirnite ili kliknite skočni izbornik Dodaj kategoriju.
 3. Odaberite stupac s popisa. Ako, primjerice, tablica sadrži podatke o prodaji u trgovini, možete odabrati stupac Odjel da biste kategorizirali podatke o prodaji prema odjelima. Aplikacija Numbers automatski izrađuje grupe redaka na temelju zajedničkih vrijednosti u odabranom stupcu.
 4. Kliknite ili dodirnite Trokutić za proširenje pokraj naziva grupe da biste smanjili ili proširili retke te grupe.

Izrada kategorije na temelju odabranih redaka

Ako tablica ne sadrži podatke koje želite kategorizirati, kategoriju možete izraditi i ručno na iPad i iPhone uređaju te Mac računalu. Upotrijebite tu metodu kada imate jednostavan popis imena koja želite rasporediti po grupama.

 1. Odaberite retke koje želite grupirati.
 2. Na iPad i iPhone uređaju na skočnom izborniku dodirnite opciju Akcije redaka, a zatim opciju Izradi grupu. Na Mac računalu odaberite Organiziraj > Izradi grupu za odabrane retke. Aplikacija Numbers premjestit će odabrane retke u novu grupu, a preostale retke tablice u drugu grupu. 
 3. Da biste preimenovali novu grupu, odaberite ćeliju s nazivom. 
  • Na iPad ili iPhone uređaju dvaput dodirnite ćeliju da biste otvorili tipkovnicu te upišite novi naziv, a zatim dodirnite Povratak. 
  • Na Mac računalu upišite novi naziv. 

Dodavanje podkategorije

U tablicu možete dodati najviše četiri podkategorije. Ako je, primjerice, tablica s podacima o prodaji trenutno kategorizirana prema odjelima, možete dodati podkategoriju koja organizira podatke prema datumu prodaje.

 1. Odaberite tablicu, kliknite ili dodirnite gumb Organiziraj , a zatim kliknite ili dodirnite Kategorije.
 2. Kliknite ili dodirnite opciju Dodaj kategoriju, a zatim odaberite stupac za novu podkategoriju koju želite izraditi. Kategorije i podkategorije u tablici možete razmjestiti nakon dodavanja.


Uređivanje kategorija

Kad stvorite kategorije, možete mijenjati hijerarhije kategorija, promijeniti kako aplikacija Numbers grupira retke po datumu i još mnogo toga.

Izmjena hijerarhija kategorija

Hijerarhiju kategorija možete u bilo kojem trenutku promijeniti da biste otkrili nove uvide u podatke. Ako, primjerice, tablica prikazuje podatke o prodaji u odjelima prema mjesecima, možete promijeniti hijerarhiju kategorija tako da vidite prodaju svakog od odjela za svaki mjesec.

Na iPad i iPhone uređaju te Mac računalu možete promijeniti hijerarhiju u inspektoru organizacije:

 1. Odaberite tablicu, kliknite ili dodirnite gumb Organiziraj , a zatim kliknite ili dodirnite Kategorije.
 2. Na iPad ili iPhone uređaju dodirnite Uredi. Na Mac računalu idite na sljedeći korak.
 3. Povucite gumb za podizanje i spuštanje kategorije  pored kategorije gore ili dolje. Reci u tablici promijenit će položaj u skladu s novom hijerarhijom.

Na iPad i iPhone uređaju te Mac računalu ili servisu iCloud.com možete promijeniti hijerarhiju u samoj tablici:

 1. Odaberite redak s nazivom grupe koja u kategoriji koju želite podignuti ili spustiti u hijerarhiji.
 2. Na iPad ili iPhone uređaju dodirnite Akcije redaka.
  Na Mac računalu ili mrežno na servisu iCloud.com pomaknite pokazivač preko granice retka (lijevo od prvog stupca u retku), a zatim kliknite strelicu kad se pojavi.
 3. Za premještanje kategorije prema gore odaberite Podigni. Za premještanje kategorije prema dolje odaberite Spusti.

Promjena načina na koji aplikacija Numbers grupira retke po datumu

Možete promijeniti način na koji aplikacija Numbers grupira retke prema datumu. Tako, primjerice, u tablici s kategorijom datuma reci mogu biti grupirani prema mjesecima. Da biste vidjeli godišnje ili kvartalne trendove, možete odabrati grupiranje podataka prema godini, kvartalu, tjednu ili pak nekom drugom razdoblju.

 1. Odaberite tablicu.
 2. Kliknite ili odaberite gumb Organiziraj .
 3. Za kategoriju koju želite prilagoditi kliknite ili dodirnite skočni izbornik pored opcije Prema, a zatim odaberite opciju.


Izrada sažetka podataka

Podatke koji se nalaze u kategorijama tablice možete sažeti. Ako je, primjerice, tablica s podacima o prodaji kategorizirana prema odjelima, moguće je izračunati podzbroj prodaje za svaki odjel. 

 1. Kliknite ili dodirnite ćeliju u retku s nazivom grupe.
 2. Na iPad ili iPhone uređaju dodirnite gumb Sažetak . Na Mac računalu ili u aplikaciji Numbers za iCloud, kliknite gumb Akcija sažetka .
 3. Odaberite izračun. Isti se izračun automatski dodaje u sve grupe u toj kategoriji. Za svaku kategoriju u svakom stupcu možete prikazati drugačiji sažetak.


Prikaz kategorije u obliku grafikona

Možete izraditi grafikon na temelju kategorije koju ste izradili za svoju tablicu. Ako je, primjerice, tablica s podacima o prodaji kategorizirana prema odjelima, a dodali ste sažetak koji izračunava podzbrojeve za prodaju u svakom odjelu, moguće je brzo izraditi grafikon o tim sažetim podacima. Odaberite ćeliju sa sažetim podacima koje želite u grafikonu, kliknite ili dodirnite opciju Grafikon, a zatim odaberite grafikon.*

* Kada izradite grafikon, provjerite jesu li sažeti podaci u stupcu tijela, a ne u stupcu zaglavlja.


Datum objave: