Korištenje pametnih kategorija u aplikaciji Numbers

Organizirajte podatke na novi način uz pametne kategorije. Ako, primjerice, pratite podatke o prodaji u sklopu tvrtke u tabličnom dokumentu, izradite kategoriju koja grupira prodaju prema odjelima. Moguće je dodati i potkategorije, sažeti kategorizirane podatke, izraditi grafikone na temelju kategorija u tablici i još mnogo toga.

Da biste koristili pametne kategorije, preuzmite najnoviju verziju na iPad ili iPhone uređaj ili Mac računalo. Pametne kategorije možete koristiti i u mrežnoj verziji aplikacije Numbers na servisu iCloud.com.

Izrada kategorije

Tablica može imati jednu glavnu kategoriju i najviše četiri potkategorije. Kategorije je moguće izraditi na temelju podataka u tablici ili pak odabirom redaka.

Izrada kategorija na temelju postojećih podataka

Ako tablica već sadrži podatke koje želite koristiti za organizaciju tablice, možete izraditi kategoriju na temelju stupca koji sadrži te podatke.

 1. Dodirnite ili kliknite tablicu koju želite kategorizirati, dodirnite ili kliknite gumb Organiziraj , a zatim kliknite ili dodirnite Kategorije.
 2. Dodirnite ili kliknite skočni izbornik Dodaj kategoriju.
 3. Odaberite stupac s popisa. Ako, primjerice, vaša tablica sadrži podatke o prodaji u trgovini, možda ćete željeti odabrati stupac Odjel da biste kategorizirali podatke o prodaji prema odjelima. Aplikacija Numbers automatski izrađuje grupe redaka na temelju zajedničkih vrijednosti u odabranom stupcu.
 4. Kliknite ili dodirnite Trokutić za proširenjepokraj naziva grupe da biste smanjili ili proširili retke te grupe.

Izrađivanje kategorije na temelju odabranih redaka

Ako tablica ne sadrži podatke koje želite kategorizirati, kategoriju možete izraditi i ručno na iPad, iPhone i Mac uređaju. Upotrijebite tu metodu kada imate jednostavan popis imena koja želite rasporediti po grupama.

 1. Odaberite retke koje želite grupirati.
 2. Na iPad i iPhone uređaju na skočnom izborniku dodirnite opciju Akcije redaka, a zatim opciju Izradi grupu. Na Mac računalu odaberite Organiziraj > Izradi grupu za odabrane retke. Aplikacija Numbers premjestit će odabrane retke u novu grupu, a preostali će reci tablice biti premješteni u drugu grupu. 
 3. Da biste preimenovali novu grupu, odaberite ćeliju s nazivom. 
  • Na iPad ili iPhone uređaju dvaput dodirnite ćeliju da biste otvorili tipkovnicu te upišite novi naziv, a zatim dodirnite Povratak. 
  • Na Mac računalu upišite novi naziv. 

Dodavanje potkategorije

U tablicu možete dodati najviše četiri potkategorije. Ako je, primjerice, vaša tablica s podacima o prodaji trenutno kategorizirana prema odjelima, možete dodati potkategoriju koja organizira podatke prema datumu prodaje.

 1. Odaberite tablicu, kliknite ili dodirnite gumb Organiziraj, a zatim kliknite ili dodirnite opciju Kategorije.
 2. Kliknite ili dodirnite opciju Dodaj kategoriju, a zatim odaberite stupac za novu potkategoriju koju želite izraditi. Kategorijama i potkategorijama u tablici nakon dodavanja možete promijeniti raspored.


Uređivanje kategorija

Kad stvorite kategorije, možete mijenjati hijerarhije kategorija, promijeniti kako aplikacija Numbers grupira retke po datumu i još mnogo toga.

Izmjena hijerarhija kategorija

Hijerarhiju kategorija možete u bilo kojem trenutku promijeniti da biste otkrili nove uvide u svoje podatke. Ako, primjerice, vaša tablica prikazuje podatke o prodaji u odjelima prema mjesecima, možete promijeniti hijerarhiju kategorija tako da vidite prodaju svakog od odjela za svaki mjesec.

On iPad, iPhone ili Mac uređaju možete promijeniti hijerarhiju u inspektoru organizacije:

 1. Odaberite tablicu, kliknite ili dodirnite gumb Organiziraj, a zatim kliknite ili dodirnite opciju Kategorije.
 2. Na iPad ili iPhone uređaju dodirnite Uredi. Na Mac računalu idite na sljedeći korak.
 3. Povucite  gumb za podizanje i spuštanje kategorije  pored kategorije gore ili dolje. Reci u tablici promijenit će položaj tako da odraze novu hijerarhiju.

Na uređajima iPad, iPhone i Mac ili servisu iCloud.com možete promijeniti hijerarhiju u samoj tablici:

 1. Odaberite redak s nazivom grupe koja u kategoriji koju želite podignuti ili spustiti u hijerarhiji.
 2. Na iPad ili iPhone uređaju dodirnite Akcije redaka.
  Na Mac računalu ili na internetu na iCloud.com pomaknite pokazivač preko granice retka (lijevo od prvog stupca u retku), zatim kliknite strelicu kad se pojavi.
 3. Za premještanje kategorije prema gore treba odabrati Podigni. Za premještanje kategorije prema dolje treba odabrati Spusti.

Promjena načina na koji aplikacija Numbers grupira retke po datumu

Možete promijeniti način na koji aplikacija Numbers grupira retke prema datumu. Tako, primjerice, u tablici s kategorijom datuma reci mogu biti grupirani prema mjesecima. Da biste vidjeli godišnje ili kvartalne trendove, možete odabrati grupiranje podataka prema godini, kvartalu, tjednu ili pak nekom drugom razdoblju.

 1. Odaberite tablicu.
 2. Kliknite ili odaberite gumb Organiziraj .
 3. Za kategoriju koju želite prilagoditi kliknite ili dodirnite skočni izbornik pored opcije Prema, zatim odaberite opciju.


Izrada sažetka podataka

Podatke koji se nalaze u kategorijama vaše tablice možete sažeti. Ako je, primjerice, vaša tablica s podacima o prodaji kategorizirana prema odjelima, moguće je izračunati podzbroj prodaje za svaki odjel. 

 1. Kliknite ili dodirnite ćeliju u retku s nazivom grupe.
 2. Na iPad ili iPhone uređaju, dodirnite gumb Sažetak. Na računalu Mac ili u aplikaciji Numbers za iCloud, klikni gumb Akcija sažetka .
 3. Odaberite izračun. Isti se izračun automatski dodaje u sve grupe u toj kategoriji. Za svaku kategoriju u svakom stupcu možete prikazati drugačiji sažetak.


Prikaz kategorije u obliku grafikona

Grafikon je moguće izraditi na temelju kategorije koju ste izradili za svoju tablicu. Ako je, primjerice, vaša tablica s podacima o prodaji kategorizirana prema odjelima, a dodali ste sažetak koji izračunava podzbrojeve za prodaju u svakom odjelu, moguće je brzo izraditi grafikon o tim sažetim podacima. Odaberite ćeliju sa sažetim podacima koje želite u grafikonu, kliknite ili dodirnite opciju Grafikon, a zatim odaberite grafikon.*

* Kada izradite grafikon, provjerite jesu li sažeti podaci u stupcu tijela, a ne u stupcu zaglavlja.


Datum objave: