Korištenje pametnih kategorija u aplikaciji Numbers

Organizirajte podatke na novi način uz pametne kategorije. Ako, primjerice, pratite podatke o prodaji u sklopu tvrtke u tabličnom dokumentu, izradite kategoriju koja grupira prodaju prema odjelima. Moguće je dodati i potkategorije, sažeti kategorizirane podatke, izraditi grafikone na temelju kategorija u tablici i još mnogo toga.

Da biste koristili pametne kategorije, preuzmite najnoviju verziju aplikacije Numbers na iPhone ili iPad uređaj ili Mac računalo. Pametne kategorije možete koristiti i u mrežnoj verziji aplikacije Numbers na servisu iCloud.com.

Izrada kategorije

Tablica može imati jednu glavnu kategoriju i najviše četiri potkategorije. Kategorije je moguće izraditi na temelju podataka u tablici ili pak odabirom redaka.

Izrada kategorija na temelju postojećih podataka

Ako tablica sadrži podatke koje želite koristiti za organizaciju tablice, možete izraditi kategoriju na temelju stupca koji sadrži te podatke.

 1. Dodirnite ili kliknite tablicu koju želite kategorizirati , a zatim kliknite ili dodirnite opciju Kategorije.
 2. Dodirnite ili kliknite skočni izbornik Dodaj kategoriju.
 3. Odaberite stupac s popisa. Ako, primjerice, vaša tablica sadrži podatke o prodaji u trgovini, možda ćete željeti odabrati stupac Odjel da biste kategorizirali podatke o prodaji prema odjelima. Aplikacija Numbers automatski izrađuje grupe redaka na temelju zajedničkih vrijednosti u odabranom stupcu.
 4. Kliknite ili dodirnite Trokutić za proširenjepokraj naziva grupe da biste smanjili ili proširili retke te grupe.

Tablični dokument u kojem su prikazani kategorizirani podaci

 

Izrađivanje kategorije na temelju odabranih redaka

Ako tablica ne sadrži podatke koje želite kategorizirati, kategoriju možete izraditi i ručno. Upotrijebite tu metodu kada imate jednostavan popis imena koja želite rasporediti po grupama.

 1. Odaberite retke koje želite grupirati.
 2. Na iPad i iPhone uređaju na skočnom izborniku dodirnite opciju Akcije redaka, a zatim opciju Izradi grupu. Na Mac računalu odaberite Organiziraj > Izradi grupu za odabrane retke. Aplikacija Numbers premjestit će odabrane retke u novu grupu, a preostali će reci tablice biti premješteni u drugu grupu. 
 3. Da biste preimenovali novu grupu, odaberite ćeliju s nazivom. Na iPhone ili iPad uređaju dvaput dodirnite ćeliju da biste otvorili tipkovnicu te upišite novi naziv, a zatim dodirnite Povratak. Na Mac računalu i na servisu iCloud upišite novi naziv. 

Dodavanje potkategorije

U tablicu možete dodati najviše četiri potkategorije. Ako je, primjerice, vaša tablica s podacima o prodaji trenutno kategorizirana prema odjelima, možete dodati potkategoriju koja organizira podatke prema datumu prodaje.

 1. Odaberite tablicu, kliknite ili dodirnite gumb Organiziraj, a zatim kliknite ili dodirnite opciju Kategorije.
 2. Kliknite ili dodirnite opciju Dodaj kategoriju, a zatim odaberite stupac za novu potkategoriju koju želite izraditi. Kategorijama i potkategorijama u tablici nakon dodavanja možete promijeniti raspored.

Tablični dokument u kojem su prikazane kategorija i potkategorija


Uređivanje kategorija

Redoslijed kategorija možete u bilo kojem trenutku promijeniti da biste otkrili nove uvide u svoje podatke. Ako, primjerice, vaša tablica prikazuje podatke o prodaji u odjelima prema mjesecima, kategorijama možete promijeniti redoslijed tako da vidite prodaju svakog od odjela za svaki mjesec.

 1. Odaberite tablicu, kliknite ili dodirnite gumb Organiziraj, a zatim kliknite ili dodirnite opciju Kategorije.
 2. Na iPad ili iPhone uređaju dodirnite Uredi. Ako imate Mac računalo, prijeđite na sljedeći korak.
 3. Povucite  pokraj kategorije prema gore ili dolje. Reci u tablici promijenit će položaj tako da odraze novu hijerarhiju.

Moguće je promijeniti i način na koji aplikacija Numbers grupira retke prema datumu. Tako, primjerice, u tablici s kategorijom datuma reci mogu biti grupirani prema mjesecima. Da biste vidjeli godišnje ili kvartalne trendove, možete odabrati grupiranje podataka prema godini, kvartalu, tjednu ili pak nekom drugom razdoblju.

 1. Odaberite tablicu.
 2. Kliknite ili dodirnite .
 3. Kliknite ili dodirnite skočni izbornik Prema za kategoriju koju želite prilagoditi, a zatim odaberite opciju.


Izrada sažetka podataka

Podatke koji se nalaze u kategorijama vaše tablice možete sažeti. Ako je, primjerice, vaša tablica s podacima o prodaji kategorizirana prema odjelima, moguće je izračunati podzbroj prodaje za svaki odjel. 

 1. Kliknite ili dodirnite praznu ćeliju u retku s nazivom grupe u stupcu koji sadrži podatke koje želite sažeti.
 2. Na iPad ili iPhone uređaju dodirnite  Sažetak. Na Mac računalu ili servisu iCloud.com, kliknite .
 3. Odaberite izračun. Isti se izračun automatski dodaje u sve grupe u toj kategoriji. Za svaku kategoriju u svakom stupcu možete prikazati drugačiji sažetak.

iPad s tabličnim dokumentom aplikacije Numbers u kojem je prikazana funkcija Count koja je dodana u redak za sažetak u kategoriziranoj tablici.


Prikaz kategorije u obliku grafikona

Grafikon je moguće izraditi na temelju kategorije koju ste izradili za svoju tablicu. Ako je, primjerice, vaša tablica s podacima o prodaji kategorizirana prema odjelima, a dodali ste sažetak koji izračunava podzbrojeve za prodaju u svakom odjelu, moguće je brzo izraditi grafikon o tim sažetim podacima. Odaberite ćeliju sa sažetim podacima koje želite u grafikonu, kliknite ili dodirnite opciju Grafikon, a zatim odaberite grafikon.*

Tablični dokument u kojem je sažetak kategorije prikazan kao prstenasti grafikon

* Kada izradite grafikon, provjerite jesu li sažeti podaci u stupcu tijela, a ne u stupcu zaglavlja.

Datum objave: