Teme za ispit Certifikacijski program za servisiranje iOS proizvoda ACiT 2018 (iOS-18A)

Saznajte više o ispitu Certifikacijski program za servisiranje iOS proizvoda ACiT 2018 (iOS-18A) te o odjeljcima i temama koje obuhvaća.

Od čega se ispit sastoji?

Ispit Certifikacijski program za servisiranje iOS proizvoda ACiT 2018 (iOS-18A) računalni je ispit znanja dostupan u ispitnom centru Pearson VUE putem interneta. Ispit ima otvorene edukacijske resurse, a pristupnici se prilikom odgovaranja na stavke ispita mogu poslužiti Appleovim resursima i obukama u sustavu ATLAS.

Za stjecanje certifikata za Appleova certificiranog tehničara za iOS proizvode (ACiT) 2018 potrebno je položiti taj ispit (iOS-18A) i ispit Osnove servisiranja Appleovih proizvoda (SVC-18A). 

Napominjemo da je prije polaganja ispita Osnove servisiranja Appleovih proizvoda potrebno položiti ispit Stjecanje certifikata za servisiranje iOS proizvoda.

Pregled ispita

 • Broj odjeljaka: 2
 • Broj ciljeva obuke: 19
 • Ukupni broj stavki: 70
 • Prolazna ocjena: 80 posto od ukupnog broja stavki (najmanje 56 od 70 stavki za prolaz)
 • Trajanje ispita: 2 sata

Ispit započinje sa sedam pitanja koja pokrivaju demografske odrednice. Ta se pitanja ne boduju te ne ulaze u vrijeme trajanja ispita od dva sata.

Odjeljci i teme

Slijede odjeljci i teme koje obuhvaća ispit Certifikacijski program za servisiranje iOS proizvoda ACiT 2018.

Rješavanje problema (38 stavki)

 • Opišite postupak dijagnostike za rješavanje problema u navedenom primjeru.
 • Kategorizirajte izdvojeni problem kao problem vezan uz hardver (što uključuje slučajno oštećenje), softver, okruženje ili kao mogućnost za učenje.
 • Navedite korake u postupku postavljanja i aktivacije sustava iOS.
 • Navedite uobičajena rješenja problema s baterijom.
 • Navedite osnovne naredbe za upravljanje poštanskim sandučićem.
 • Opišite ugrađene aplikacije i značajke sustava iOS.
 • Opišite kako personalizirati i prilagoditi opće postavke i postavke pristupačnosti iPhone uređaja.
 • Opišite postavke zaštite privatnosti koje se mogu postaviti za aplikacije.

Servisiranje iPhone uređaja (32 stavke)

 • Navedite fizički pribor i resurse na internetu koji su potrebni za ispravno i sigurno servisiranje iPhone modela.
 • Navedite pribor koji je potreban za smanjivanje mogućnosti ozljede prilikom servisiranja iPhone uređaja.
 • Navedite alate koji se obično koriste za servisiranje iPhone modela.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja iPhone 5s.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja iPhone 5c.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja iPhone 6 i iPhone 6 Plus.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja iPhone 6s i iPhone 6s Plus.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja iPhone SE.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja iPhone 7 i iPhone 7 Plus.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja iPhone 8 i iPhone 8 Plus.
 • Navedite specijalizirane alate, opremu i postupke potrebne za servisiranje uređaja iPhone X.

Obuke u sustavu ATLAS

Za pripremu ispita Certifikacijski program za servisiranje iOS proizvoda ACiT 2018 preporučujemo da proučite jedinice obuke u temi ACiT 2018 u sustavu ATLAS.

Datum objave: