Korištenje kamere kontinuiteta na Mac računalu

Skenirajte dokumente i snimajte slike dokumenata u svojoj blizini pomoću iPhone, iPad ili iPod touch uređaja i oni će se odmah pojaviti na Mac računalu. Kamera kontinuiteta podržana je u mnogim aplikacijama, uključujući Finder, Mail, Poruke i mnoge druge.

Provjera preduvjeta

Kamera kontinuiteta radi ako se uređaji nalaze u blizini i ako su postavljeni na sljedeći način:

Provjera podržanih aplikacija

Kameru kontinuiteta na Mac računalu možete koristiti u sljedećim aplikacijama:

 • Finder
 • Keynote 8.2 ili noviji
 • Mail
 • Poruke
 • Bilješke
 • Numbers 5.2 ili noviji
 • Pages 7.2 ili noviji
 • TextEdit
   

Snimanje fotografije

 1. Otvorite podržanu aplikaciju na Mac računalu.
 2. Kliknite tipku Control u dokumentu ili prozoru u kojem želite prikazati fotografiju ili odaberite izbornik Datoteka ili Umetni. Zatim odaberite opciju Importiraj ili Umetni s iPhone ili iPad uređaja > Snimi fotografiju, nakon čega će se na iPhone ili iPad uređaju otvoriti aplikacija kamere.
  Da biste upotrebljavali Kameru kontinuiteta u aplikaciji Finder, otvorite prozor aplikacije Finder i kliknite Postupak tipka izbornika Postupak skočni izbornik ili tipku Control na radnoj površini ili prozor u kojem želite prikazati fotografiju. Zatim odaberite Importiraj s iPhone ili iPad uređaja > Snimi fotografiju.izbornik za uvoz s iPhone ili iPad uređaja na slajdu u aplikaciji Keynote
 3. Na iPhone ili iPad uređaju dodirnite gumb za snimanje slike da biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite opciju Upotrijebi. Fotografija će se prikazati u dokumentu ili prozoru na Mac računalu.

Skeniranje dokumenata

 1. Otvorite podržanu aplikaciju na Mac računalu.
 2. Kliknite tipku Control u dokumentu ili prozoru u kojem želite prikazati skenirani dokument ili odaberite izbornik Datoteka ili Umetni. Zatim odaberite opciju Importiraj ili Umetni s iPhone ili iPad uređaja > Skeniraj dokumente, nakon čega će se na iPhone ili iPad uređaju otvoriti aplikacija kamere.
  Da biste upotrebljavali Kameru kontinuiteta u aplikaciji Finder, otvorite prozor aplikacije Finder i kliknite Postupak tipka izbornika Postupak skočni izbornik ili tipku Control na radnoj površini ili prozor u kojem želite prikazati fotografiju. Zatim odaberite Importiraj s iPhone ili iPad uređaja > Skeniraj dokumente. izbornik za uvoz s iPhone ili iPad uređaja u prozoru Sastavljanje poruke u aplikaciji Mail
 3. Postavite dokument u vidokrug kamere na iPhone ili iPad uređaju, a zatim pričekajte da se skeniranje dovrši. Ako skeniranje morate izvršiti ručno, dodirnite gumb za snimanje slike ili pak jednu od tipki za prilagođavanje glasnoće, povucite kutove da biste prilagodili sadržaj tako da nakon skeniranja stane na stranicu te dodirnite opciju Zadrži sken.
 4. U dokument možete dodati i ostale skenirane dokumente ili po završetku dodirnuti Spremi. Skenirani se dokumenti pojavljuju u PDF dokumentu ili prozoru Mac računala.


Datum objave: