Korištenje kamere kontinuiteta na Mac računalu

Skenirajte dokumente i snimajte slike dokumenata u svojoj blizini pomoću iPhone, iPad ili iPod touch uređaja i oni će se odmah pojaviti na Mac računalu. Kamera kontinuiteta podržana je u mnogim aplikacijama, uključujući Finder, Mail, Poruke i mnoge druge.

Provjera sistemskih preduvjeta

Kamera kontinuiteta radi ako se uređaji nalaze u blizini i ako su postavljeni na sljedeći način:

Kameru kontinuiteta na Mac računalu možete koristiti u sljedećim podržanim aplikacijama:

 • Finder
 • Keynote 8.2 ili noviji
 • Mail
 • Poruke
 • Bilješke
 • Numbers 5.2 ili noviji
 • Pages 7.2 ili noviji
 • TextEdit
   

Snimanje fotografije

 1. Otvorite podržanu aplikaciju na Mac računalu.
 2. Poduzmite jedno od sljedećeg:
  • Pritisnite tipku Control i kliknite mjesto na koje želite da se fotografija umetne u prozoru aplikacije. Na izborniku prečaca koji se pojavi odaberite Umetni s iPhonea ili iPada > Snimi fotografiju. To možete učiniti u prozoru programa Finder ili na radnoj površini.
  • Na izborniku Datoteka (ili izborniku Umetni, ako je primjenjivo) odaberite Umetni s iPhonea ili iPada > Snimi fotografiju.
   izbornik za uvoz s iPhone ili iPad uređaja na slajdu u aplikaciji Keynote
 3. Aplikacija Kamera otvara se na iPhone ili iPad uređaju. Dodirnite gumb za snimanje fotografije da biste snimili fotografiju, zatim dodirnite Koristi fotografiju. Vaša se fotografija prikazuje u prozoru na vašem Mac računalu.

Skeniranje dokumenata

 1. Otvorite podržanu aplikaciju na Mac računalu.
 2. Poduzmite jedno od sljedećeg:
  • Pritisnite tipku Control i kliknite mjesto na koje želite da se fotografija umetne u prozoru aplikacije. Na izborniku prečaca koji se pojavi odaberite Umetni s iPhonea ili iPada > Skeniraj dokumente. To možete učiniti u prozoru programa Finder ili na radnoj površini.
  • Na izborniku Datoteka (ili izborniku Umetni, ako je primjenjivo) odaberite Umetni s iPhonea ili iPada > Skeniraj dokumente.
   izbornik za uvoz s iPhone ili iPad uređaja u prozoru Sastavljanje poruke u aplikaciji Mail
 3. Aplikacija Kamera otvara se na iPhone ili iPad uređaju. Stavite dokument u vidokrug kamere i pričekajte da skeniranje završi. Ako skeniranje morate izvršiti ručno, dodirnite gumb za snimanje slike ili pak jednu od tipki za glasnoću, zatim povucite kutove da biste prilagodili sadržaj tako da nakon skeniranja stane na stranicu te dodirnite opciju Zadrži sken.
 4. U dokument možete dodati i ostale skenirane dokumente ili po završetku dodirnuti Spremi. Skenirani dokumenti prikazuju se kao PDF u prozoru na vašem Mac računalu.


Datum objave: