Korištenje kamere kontinuiteta na Mac računalu

Skenirajte dokumente i snimajte slike dokumenata u svojoj blizini pomoću iPhone, iPad ili iPod touch uređaja i oni će se odmah pojaviti na Mac računalu. Kamera kontinuiteta podržana je u mnogim aplikacijama, uključujući Finder, Mail, Poruke i mnoge druge.

Provjera preduvjeta

Kamera kontinuiteta radi ako se uređaji nalaze u blizini i ako su postavljeni na sljedeći način:

Provjera podržanih aplikacija

Kameru kontinuiteta na Mac računalu možete koristiti u sljedećim aplikacijama:

 • Finder
 • Keynote 8.2
 • Mail
 • Poruke
 • Bilješke
 • Numbers 5.2
 • Pages 7.2
 • TextEdit
   

Korištenje kamere kontinuiteta

Da biste koristili kameru kontinuiteta, pritisnite tipku Control i kliknite izbornik Datoteka ili Umetni ili ga pak odaberite, a zatim odaberite opciju na izborniku "Importiraj s". Način rada:

Snimanje fotografije

 1. Otvorite podržanu aplikaciju na Mac računalu.
 2. Kliknite dokument ili prozor u kojem želite prikazati fotografiju, a zatim pritisnite tipku Control i kliknite izbornik Datoteka ili Umetni ili ga pak odaberite. Zatim odaberite opciju Importiraj s iPhone ili iPad uređaja > Snimi fotografiju, nakon čega će se na iPhone ili iPad uređaju otvoriti aplikacija kamere. izbornik za uvoz s iPhone ili iPad uređaja na slajdu u aplikaciji Keynote
 3. Na iPhone ili iPad uređaju dodirnite gumb za snimanje slike da biste snimili fotografiju, a zatim dodirnite opciju Upotrijebi. Fotografija će se nakon toga pojaviti u dokumentu ili prozoru Mac računala.

Skeniranje dokumenata

 1. Otvorite podržanu aplikaciju na Mac računalu.
 2. Kliknite dokument ili prozor u kojem želite prikazati fotografiju, a zatim pritisnite tipku Control i kliknite izbornik Datoteka ili Umetni ili ga pak odaberite. Zatim odaberite opciju Importiraj s iPhone ili iPad uređaja > Skeniraj dokumente, nakon čega će se na iPhone ili iPad uređaju otvoriti aplikacija kamere. izbornik za uvoz s iPhone ili iPad uređaja u prozoru Sastavljanje poruke u aplikaciji Mail
 3. Postavite dokument u vidokrug kamere na iPhone ili iPad uređaju, a zatim pričekajte da se skeniranje dovrši. Ako skeniranje morate izvršiti ručno, dodirnite gumb za snimanje slike ili pak jednu od tipki za prilagođavanje glasnoće, povucite kutove da biste prilagodili sadržaj tako da nakon skeniranja stane na stranicu te dodirnite opciju Zadrži sken.
 4. U dokument možete dodati i ostale skenirane dokumente ili po završetku dodirnuti Spremi. Skenirani se dokumenti pojavljuju u PDF dokumentu ili prozoru Mac računala.


Datum objave: