Korištenje aplikacija Pages, Numbers i Keynote u mrežnom načinu na web-mjestu iCloud.com

Saznajte kako izraditi nove dokumente na servisu iCloud.com, uređivati datoteke pohranjene na servisu iCloud Drive i još mnogo toga. Kada budete spremni za dijeljenje onoga što ste napravili, možete surađivati s drugima ili pak preuzeti ili putem e-maila poslati kopiju.

Izrada novog dokumenta, tabličnog dokumenta i prezentacije

 1. Prijavite se na iCloud.com pomoću Apple ID-a.
 2. Kliknite Pages, Numbers ili Keynote ovisno o tome što želite izraditi.
 3. Kliknite gumb za dodavanje, odaberite predložak ili temu, a zatim kliknite Odaberi.

Otvaranje datoteke sa servisa iCloud Drive

 1. Prijavite se na iCloud.com pomoću Apple ID-a.
 2. Kliknite Pages, Numbers ili Keynote.
 3. Dvokliknite datoteku koju želite otvoriti.*

Saznajte više o servisu iCloud Drive.

Prijenos i uređivanje datoteke s Mac ili PC računala

 1. Prijavite se na iCloud.com pomoću Apple ID-a.
 2. Kliknite Pages, Numbers ili Keynote ovisno o vrsti datoteke koju želite otvoriti. 
 3. Kliknite gumb za prijenos, odaberite datoteku, a zatim kliknite Odaberi.

Dijeljenje datoteke sa servisa iCloud.com

 1. Prijavite se na iCloud.com pomoću Apple ID-a.
 2. Kliknite Numbers, Pages ili Keynote.
 3. Dvokliknite datoteku.
 4. Odaberite način na koji datoteku želite podijeliti:
  • Pozovite druge da surađuju s vama.
  • Preuzimanje kopije: kliknite gumb za alat, zatim opciju Preuzmi kopiju, a potom odaberite format. 
  • Slanje kopije e-mailom uz iCloud Mail: kliknite gumb za alat, zatim opciju Pošalji kopiju, potom odaberite format i na kraju kliknite Šalji e-mail.

Dodatne informacije

*Ako je datoteka zasivljena kada je pokušate odabrati, to znači da nije podržana. Provjerite ograničenja datoteka za dokumente, tablične dokumente i prezentacije na servisu iCloud.com.

Datum objave: