Snimanje audiozapisa u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

Snimite audiozapis izravno u dokument aplikacije Pages, Numbers ili Keynote na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju ili Mac računalu.

Snimanje audiozapisa na iPhone ili iPad uređaju

Snimite audiozapis u dokument aplikacije Pages, Numbers ili Keynote na iPhone ili iPad uređaju, a zatim reproducirajte snimku. Snimku možete urediti kad god želite.

Snimanje audiozapisa

Audiozapis možete snimiti pomoću ugrađenog mikrofona na iPhone ili iPad uređaju, ožičenih ili Bluetooth slušalica s mikrofonom ili kompatibilnog mikrofona. Tijekom snimanja možete listati, zumirati i pregledavati različite stranice, slajdove ili listove. 

 1. Kada je dokument otvoren, dodirnite tipku Dodaj , dodirnite tipku Mediji , a zatim Snimi audiozapis.
 2. Da biste pokrenuli snimanje, dodirnite tipku Snimanje .
 3. Da biste prekinuli snimanje, dodirnite tipku Prekid snimanja . Nova će se snimka pojaviti u uređivaču audiozapisa pri dnu zaslona.
 4. Za pregled snimke dodirnite tipku Pregled tipka Pregled. Da biste pregledali snimku od određenog mjesta, prijeđite prstom ulijevo ili udesno po snimci da biste odredili položaj crte, a zatim dodirnite tipku Pregled tipka Pregled.

Uređivanje i zamjena snimke

Nakon snimanja, možete zamijeniti cijelu snimku ili neki njezin dio, odrezati dijelove snimke ili pak izbrisati cijelu snimku ili neki njezin dio.

Da biste ponovno pokrenuli snimanje od određenog mjesta, prstom prijeđite ulijevo ili udesno po snimci da biste odredili položaj crte, a zatim dodirnite tipku Snimanje .

Da biste ponovno snimili određeni dio, dodirnite tipku Uredi , povucite hvatišta na snimci da biste odabrali željeni dio, a zatim dodirnite tipku Snimanje  da biste pokrenuli snimanje preko tog dijela.

Da biste skratili snimku tako da se reproducira samo željeni dio:

 1. Povlačenjem hvatišta na snimci odaberite dio koji želite zadržati.
 2. Dodirnite tipku Skraćivanje  da biste uklonili sve osim dijela između hvatišta.

Da biste izbrisali cijelu snimku ili neki njezin dio, povlačenjem hvatišta odaberite dio koji želite izbrisati, a zatim dodirnite tipku Izbriši .

Dodavanje snimke u dokument i njezino reproduciranje

Kada završite sa snimanjem, u gornjem desnom kutu dodirnite Umetni. Ova ikona , koja predstavlja audiodatoteku koju ste snimili, pojavit će se na stranici, slajdu ili listu.

Da biste reproducirali snimku, dodirnite ikonu snimke  kako biste odabrali snimku, a zatim ponovno dodirnite ikonu snimke .

Da biste snimku uredili ili izbrisali nakon što dodavanja na stranicu, dodirnite ikonu snimke  kako biste odabrali snimku, a zatim dodirnite Uredi ili Izbriši. Da biste premjestili snimku, dodirnite ikonu snimke  kako biste odabrali snimku, a zatim je povucite na stranicu.

Snimku možete i podijeliti kao audiodatoteku. Dodirnite ikonu snimke  kako biste odabrali snimku, a zatim dodirnite Podijeli.


Snimanje audiozapisa na Mac računalu

Snimite audiozapis u dokumentu aplikacije Pages, Numbers ili Keynote na Mac računalu, a zatim reproducirajte snimku. Snimku možete urediti kad god želite. 

Snimanje audiozapisa

Audiozapis možete snimiti mikrofonom ugrađenim u Mac računalo, ožičenim ili Bluetooth slušalicama s mikrofonom ili kompatibilnim mikrofonom. Tijekom snimanja možete listati, zumirati i pregledavati različite stranice, slajdove ili listove. 

 1. U otvorenom dokumentu, slajdu ili listu kliknite tipku Mediji  na alatnoj traci, a zatim odaberite Snimi audiozapis.
 2. Da biste počeli snimati, kliknite tipku Snimanje . Nova će se snimka pojaviti u prozoru Snimi audiozapis.
 3. Da biste prestali snimati, kliknite tipku Prekid snimanja.
 4. Da biste dodali nešto postojećoj snimci, ponovno kliknite tipku Snimanje .
 5. Da biste pregledali snimku, kliknite Pregled.

Uređivanje i zamjena snimke

Nakon snimanja, možete zamijeniti cijelu snimku ili neki njezin dio, odrezati dijelove snimke ili pak izbrisati cijelu snimku ili neki njezin dio.

Da biste ponovno snimili određeni dio, kliknite Uredi, povucite hvatišta snimke da biste odabrali željeni dio, a zatim dodirnite tipku Snimanje  kako biste pokrenuli snimanje preko tog dijela.

Možete skratiti snimku tako da se reproducira samo željeni dio:

 1. Kliknite Uredi, a zatim povucite hvatišta snimke da biste odabrali dio koji želite zadržati.
 2. Kliknite tipku Skrati  da biste uklonili sve osim dijela između hvatišta.

Da biste izbrisali cijelu snimku ili neki njezin dio, povucite hvatišta kako biste odabrali dio koji želite izbrisati, a zatim kliknite tipku Izbriši .

Dodavanje snimke u dokument i njezino reproduciranje

Kada završite sa snimanjem kliknite Umetni. Ova ikona , koja predstavlja audiodatoteku koju ste snimili, pojavit će se na stranici, slajdu ili listu.

Da biste reproducirali snimku, kliknite ikonu snimke  kako biste odabrali snimku, a zatim ponovno kliknite ikonu snimke .

Da biste premjestili snimku na drugo mjesto u dokumentu, povucite ikonu snimke 

Da biste izbrisali snimku, kliknite ikonu snimke , a zatim pritisnite Izbriši.

Snimku možete i podijeliti kao audiodatoteku. Pritisnite tipku Control i kliknite ikonu snimke  kako biste odabrali snimku, odaberite Podijeli snimku, a zatim odaberite način dijeljenja snimke.

Datum objave: