Snimanje audiozapisa u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

Snimite audiozapis izravno u dokument, proračunsku tablicu ili prezentaciju na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju ili Mac računalu.

Snimanje audiozapisa na iPhone ili iPad uređaju

Snimite audiozapis u dokument aplikacije Pages, Numbers ili Keynote na iPhone ili iPad uređaju, a zatim reproducirajte snimku. Snimku možete urediti kad god želite.

Snimanje audiozapisa

Audiozapis možete snimiti pomoću ugrađenog mikrofona na iPhone ili iPad uređaju, ožičenih ili Bluetooth slušalica s mikrofonom ili kompatibilnog mikrofona. Tijekom snimanja možete listati, zumirati i pregledavati različite stranice, slajdove ili listove. 

 1. Kada je dokument otvoren, dodirnite tipku Dodaj , dodirnite tipku Mediji , a zatim Snimi audiozapis.
 2. Da biste pokrenuli snimanje, dodirnite tipku Snimanje .
 3. Da biste prekinuli snimanje, dodirnite tipku Prekid snimanja . Nova će se snimka pojaviti u uređivaču audiozapisa pri dnu zaslona.
 4. Za pregled snimke dodirnite tipku Pregled tipka Pregled. Da biste pregledali snimku od određenog mjesta, prijeđite prstom ulijevo ili udesno po snimci da biste odredili položaj crte, a zatim dodirnite tipku Pregled tipka Pregled.

Uređivanje i zamjena snimke

Nakon snimanja, možete zamijeniti cijelu snimku ili neki njezin dio, odrezati dijelove snimke ili pak izbrisati cijelu snimku ili neki njezin dio.

Da biste ponovno pokrenuli snimanje od određenog mjesta, prstom prijeđite ulijevo ili udesno po snimci da biste odredili položaj crte, a zatim dodirnite tipku Snimanje .

Da biste ponovno snimili određeni dio, dodirnite tipku Uredi , povucite hvatišta na snimci da biste odabrali željeni dio, a zatim dodirnite tipku Snimanje  da biste pokrenuli snimanje preko tog dijela.

Da biste skratili snimku tako da se reproducira samo željeni dio:

 1. Povlačenjem hvatišta na snimci odaberite dio koji želite zadržati.
 2. Dodirnite tipku Skraćivanje  da biste uklonili sve osim dijela između hvatišta.

Da biste izbrisali cijelu snimku ili neki njezin dio, povlačenjem hvatišta odaberite dio koji želite izbrisati, a zatim dodirnite tipku Izbriši .

Dodavanje snimke u dokument i njezino reproduciranje

Kada završite sa snimanjem, u gornjem desnom kutu dodirnite Umetni. Ova ikona , koja predstavlja snimku, pojavit će se na stranici, slajdu ili listu. Dodirnite audio snimku  za reprodukciju snimke i još mnogo toga:

 • Da biste reproducirali snimku, dodirnite snimku da biste je odabrali, zatim ponovno dodirnite snimku.
 • Da biste uredili ili izbrisali snimku nakon što ste je dodali na stranicu, dodirnite snimku da biste je odabrali, zatim dodirnite Uredi ili Izbriši. 
 • Da biste premjestili snimku, dodirnite snimku da biste je odabrali, zatim je povucite na stranicu.
 • Da biste snimku podijelili kao audiodatoteku, dodirnite audiosnimku da biste je odabrali, a zatim dodirnite Dijeli.
 • U aplikaciji Keynote možete reproducirati snimku na više slajdova i neovisno prilagoditi glasnoću snimke na svakom slajdu.


Snimanje audiozapisa na Mac računalu

Snimite audiozapis u dokumentu aplikacije Pages, Numbers ili Keynote na Mac računalu, a zatim reproducirajte snimku. Snimku možete urediti kad god želite. 

Snimanje audiozapisa

Audiozapis možete snimiti mikrofonom ugrađenim u Mac računalo, ožičenim ili Bluetooth slušalicama s mikrofonom ili kompatibilnim mikrofonom. Tijekom snimanja možete listati, zumirati i pregledavati različite stranice, slajdove ili listove. 

 1. U otvorenom dokumentu, slajdu ili listu kliknite tipku Mediji  na alatnoj traci, a zatim odaberite Snimi audiozapis.
 2. Da biste počeli snimati, kliknite tipku Snimanje . Nova će se snimka pojaviti u prozoru Snimi audiozapis.
 3. Da biste prestali snimati, kliknite tipku Prekid snimanja.
 4. Da biste dodali nešto postojećoj snimci, ponovno kliknite tipku Snimanje .
 5. Da biste pregledali snimku, kliknite Pregled.

Uređivanje i zamjena snimke

Nakon snimanja, možete zamijeniti cijelu snimku ili neki njezin dio, odrezati dijelove snimke ili pak izbrisati cijelu snimku ili neki njezin dio.

Da biste ponovno snimili određeni dio, kliknite Uredi, povucite hvatišta snimke da biste odabrali željeni dio, a zatim dodirnite tipku Snimanje  kako biste pokrenuli snimanje preko tog dijela.

Možete skratiti snimku tako da se reproducira samo željeni dio:

 1. Kliknite Uredi, a zatim povucite hvatišta snimke da biste odabrali dio koji želite zadržati.
 2. Kliknite tipku Skrati  da biste uklonili sve osim dijela između hvatišta.

Da biste izbrisali cijelu snimku ili neki njezin dio, povucite hvatišta kako biste odabrali dio koji želite izbrisati, a zatim kliknite tipku Izbriši .

Dodavanje snimke u dokument i njezino reproduciranje

Kada završite sa snimanjem kliknite Umetni. Ova ikona , koja predstavlja audiodatoteku koju ste snimili, pojavit će se na stranici, slajdu ili listu. Kliknite audiosnimku  za reprodukciju snimke i još mnogo toga:

 • Da biste reproducirali snimku, kliknite snimku da biste je odabrali, zatim ponovno kliknite snimku.
 • Da biste premjestili snimku na drugo mjesto u dokumentu, povucite snimku. 
 • Da biste izbrisali snimku, kliknite snimku, zatim pritisnite Izbriši.
 • Da biste svoju snimku podijelili kao audiodatoteku, držite tipku Control i kliknite snimku da biste je odabrali, odaberite Podijeli snimku, zatim odaberite način na koji želite podijeliti snimku.
 • U aplikaciji Keynote možete reproducirati zvuk snimke na više slajdova i neovisno prilagoditi glasnoću snimke na svakom slajdu.
Datum objave: