Snimanje zvuka u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote za iOS i Mac

Snimite zvuk izravno u Pages, Numbers ili Keynote dokument na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju ili Mac računalu.

Snimanje zvuka na iOS uređaju

Snimite zvuk u Pages, Numbers ili Keynote dokument na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju pa reproducirajte snimku. Snimku možete urediti kad god želite.

Snimanje zvuka

Zvuk možete snimiti pomoću ugrađenog mikrofona na iOS uređaju, ožičenih ili Bluetooth slušalica s mikrofonom ili kompatibilnog mikrofona. Tijekom snimanja možete listati, zumirati i pregledavati različite stranice, slajdove ili listove. 

 1. Uz otvoren dokument dodirnite  gumb za umetanje pa gumb za medije, a potom Snimi audio zapis.
 2. Da biste pokrenuli snimanje, dodirnite gumb za snimanje.
 3. Da biste prekinuli snimanje, dodirnite gumb za prekid snimanja. Nova će se snimka pojaviti u uređivaču zvuka pri dnu zaslona.
 4. Da biste pregledali snimku, dodirnite gumb za pregled. Da biste pregledali snimku od određenog mjesta, prijeđite prstom ulijevo ili udesno po snimci da biste odredili položaj crte pa dodirnite gumb za pregled.

Uređivanje i zamjena snimke

Nakon snimanja, možete zamijeniti cijelu snimku ili neki njezin dio, odrezati dijelove snimke ili pak izbrisati cijelu snimku ili neki njezin dio.

Da biste ponovno pokrenuli snimanje od određenog mjesta, prstom prijeđite ulijevo ili udesno po snimci da biste odredili položaj crte pa dodirnite gumb za snimanje.

Da biste ponovno snimili određeni dio, dodirnite gumb za uređivanje, povucite hvatišta na snimci da biste odabrali željeni dio pa dodirnite gumb za snimanje da biste pokrenuli snimanje preko tog dijela.

Da biste skratili snimku tako da se reproducira samo željeni dio:

 1. Povlačenjem hvatišta na snimci odaberite dio koji želite zadržati.
 2. Dodirnite  gumb za skraćivanje da biste uklonili sve osim dijela između hvatišta.

Da biste izbrisali cijelu snimku ili neki njezin dio, povlačenjem hvatišta odaberite dio koji želite izbrisati pa dodirnite gumb za bacanje u smeće.

Dodavanje snimke u dokument i njezino reproduciranje

Kada završite sa snimanjem, dodirnite Umetni u gornjem desnom kutu. Na stranici, slajdu ili listu pojavit će se ova ikona ikona snimke, koja predstavlja snimku.

Da biste reproducirali snimku, dodirnite ikona snimke da biste odabrali snimku pa ponovno dodirnite ikona snimke.

Da biste snimku uredili ili izbrisali nakon što je dodate na stranicu, dodirnite ikona snimke da biste odabrali snimku, a zatim Uredi ili Izbriši. Da biste premjestili snimku,  dodirnite ikona snimke da biste odabrali snimku, a zatim je povucite po stranici.

Snimku možete i podijeliti kao audiodatoteku. Dodirnite ikona snimke da biste odabrali snimku pa dodirnite Dijeli.


Snimanje zvuka na Mac uređaju

Snimite zvuk u Pages, Numbers ili Keynote dokumentu na Mac računalu pa reproducirajte snimku. Snimku možete urediti kad god želite. 

Snimanje zvuka

Zvuk možete snimiti mikrofonom ugrađenim u Mac računalo, ožičenim ili Bluetooth slušalicama s mikrofonom ili kompatibilnim mikrofonom. Tijekom snimanja možete listati, zumirati i pregledavati različite stranice, slajdove ili listove. 

 1. U otvorenom dokumentu, slajdu ili listu kliknite gumb za medije u alatnoj traci pa odaberite Snimi zvuk.
 2. Da biste počeli snimati, kliknite gumb za snimanje. Nova će se snimka pojaviti u prozoru Snimi zvuk.
 3. Da biste prestali snimati, kliknite gumb za prekid snimanja.
 4. Da biste dodali nešto postojećoj snimci, ponovno kliknite gumb za snimanje.
 5. Da biste pregledali snimku, kliknite Pregled.

Uređivanje i zamjena snimke

Nakon snimanja, možete zamijeniti cijelu snimku ili neki njezin dio, odrezati dijelove snimke ili pak izbrisati cijelu snimku ili neki njezin dio.

Da biste ponovno snimili određeni dio, kliknite uredi, povucite hvatišta snimke da biste odabrali željeni dio pa dodirnite gumb za snimanje da biste pokrenuli snimanje preko tog dijela.

Možete skratiti snimku tako da se reproducira samo željeni dio:

 1. Kliknite uredi pa povucite hvatišta snimke da biste odabrali dio koji želite zadržati.
 2. Kliknite gumb za skraćivanje da biste uklonili sve što se nalazi izvan hvatišta.

Da biste izbrisali cijelu snimku ili neki njezin dio, povucite hvatišta da biste odabrali dio koji želite izbrisati pa kliknite gumb za bacanje u smeće.

Dodavanje snimke u dokument i njezino reproduciranje

Kada završite sa snimanjem kliknite Umetni. Na stranici, slajdu ili listu pojavit će se ova ikona ikona snimke, koja predstavlja snimku.

Da biste reproducirali snimku, kliknite ikonu snimke za odabir snimke pa ponovno kliknite ikonu snimke.

Da biste premjestili snimku na drugo mjesto u dokumentu, povucite ikonu snimke

Da biste izbrisali snimku, kliknite ikonu snimke, a zatim pritisnite Izbriši.

Snimku možete i podijeliti kao audiodatoteku. Pritisnite tipku Control i kliknite ikonu snimke da biste odabrali snimku, odaberite Dijeli snimku pa odaberite način dijeljenja snimke.

Datum objave: