Snimanje zvuka u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote za iOS

Snimite zvuk izravno u Pages, Numbers ili Keynote dokument na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju. 

Možete snimiti zvuk u Pages, Numbers ili Keynote dokumentu, a zatim reproducirati snimku. U svakom trenutku možete urediti snimku ili je djelomično ili u cijelosti zamijeniti novom.

Snimanje zvuka

Zvuk možete snimiti pomoću ugrađenog mikrofona na iOS uređaju, ožičenih ili Bluetooth slušalica s mikrofonom ili kompatibilnog mikrofona. Tijekom snimanja možete listati, zumirati i pregledavati različite stranice, slajdove ili listove. 

  1. Uz otvoren dokument dodirnite  gumb za umetanje  pa gumb za medije, a potom Snimi audio zapis.
  2. Da biste pokrenuli snimanje, dodirnite gumb za snimanje.
  3. Da biste prekinuli snimanje, dodirnite gumb za prekidanje snimanja. Nova će se snimka pojaviti u uređivaču zvuka pri dnu zaslona.

Pretpregled snimke

Da biste pretpregledali snimku, dodirnite gumb za pretpregled.

Da biste snimku reproducirali od određenog mjesta, prstom prijeđite ulijevo ili udesno po snimci da biste odredili položaj crte pa dodirnite gumb za pretpregled.

Uređivanje i zamjena snimke

Nakon snimanja, možete zamijeniti cijelu snimku ili neki njezin dio, odrezati dijelove snimke ili pak izbrisati cijelu snimku ili neki njezin dio.

Da biste ponovno pokrenuli snimanje od određenog mjesta, prstom prijeđite ulijevo ili udesno po snimci da biste odredili položaj crte pa dodirnite gumb za snimanje.

Da biste ponovno snimili određeni dio, dodirnite gumb za uređivanje, povucite ručice na snimci da biste odabrali željeni dio pa dodirnite gumb za snimanje da biste pokrenuli snimanje preko tog dijela.

Da biste skratili snimku tako da se reproducira samo željeni dio:

  1. Povlačenjem ručica na snimci odaberite dio koji želite zadržati.
  2. Dodirnite  gumb za skraćivanje da biste uklonili sve osim dijela između ručica.

Da biste izbrisali cijelu snimku ili neki njezin dio, povlačenjem ručica odaberite dio koji želite izbrisati pa dodirnite gumb za bacanje u smeće.

Dodavanje snimke u dokument i njezino reproduciranje

Kada završite sa snimanjem, dodirnite Umetni u gornjem desnom kutu. Na stranici će se pojaviti ova ikona ikona snimke, koja predstavlja snimku.

Da biste reproducirali snimku, dodirnite ikona snimke da biste odabrali snimku pa ponovno dodirnite ikona snimke .

Da biste snimku uredili ili izbrisali nakon dodavanja na stranicu, dodirnite ikona snimke da biste odabrali sniku, a zatim Uredi ili Obriši. Da biste premjestili snimku,  dodirnite ikona snimke da biste odabrali snimku, a zatim je povucite na stranici.

Snimku možete i podijeliti kao audiodatoteku. Dodirnite ikona snimke da biste odabrali snimku pa dodirnite Dijeli.

iPad s prikazanom ikonom audiodatoteke u Pages dokumentu

Datum objave: