Upravljana softverska ažuriranja

Administratori za mobilno upravljanje uređajem (MDM) ne moraju na nadziranim uređajima odmah primijeniti ažuriranja za iOS i tvOS.

Kako upravljana ažuriranja funkcioniraju

U sustavu iOS 11.3 i novijem te tvOS 12.2 i novijem administrator za MDM ne mora ažuriranja za iOS i tvOS primijeniti odmah čim se pojave na nadziranim uređajima.

Ako vaša tvrtka ili ustanova koristi upravljana ažuriranja, pojavit će se poruka da je na uređaju pokrenuto najnovije softversko ažuriranje koje je omogućio administrator:

U sustavu tvOS pojavit će se poruka da je Apple TV ažuran.

Kada se pojavi ažuriranje

Administratori mogu nova ažuriranja koja se pojave za iOS i tvOS na nadziranim uređajima odgoditi za 90 dana. Na taj način vaša tvrtka ili ustanova može ažuriranja testirati prije njihove implementacije u ključnim aplikacijama i na infrastrukturi.

Administratori mogu ažuriranje za iOS na vaš uređaj instalirati i daljinski. Ako na uređaju koristite šifru, morat ćete je unijeti prije daljinskog ažuriranja.

Datum objave: