Ako se scene prilikom korištenja značajke Selfie Scenes ne zakreću u aplikaciji Clips na iPhone X uređaju

Ažurirajte na najnoviju verziju aplikacije Clips.

Značajka Selfie Scenes na iPhone X uređaju donosi vam još više zabave pri korištenju TrueDepth kamere i smješta vas u prekrasna animirana okruženja. Svaka je scena doživljaj od 360 stupnjeva i okružuje vas sa svih strana dok pomičete iPhone X uređaj.  

Ako primijetite da se scena ne okreće dok se pomičete, provjerite imate li najnoviju verziju aplikacije Clips: otvorite App Store na iPhone uređaju i dodirnite Ažuriranja. Ako je dostupna nova verzija aplikacije Clips, dodirnite Ažuriraj da biste je preuzeli i instalirali.

Zatim se vratite u aplikaciju Clips i ponovno iskušajte značajku selfie scena.

Datum objave: