Otvaranje iWork dokumenata pomoću značajke Face ID

Ako upotrebljavate lozinke za zaštitu dokumenata u aplikacijama Pages, Numbers ili Keynote, možete postaviti Face ID za otvaranje dokumenata gledanjem u iPhone ili iPad. 

Prilikom stvaranja dokumenata u iWork aplikacijama korisnicima možete onemogućiti otvaranje datoteke ako ne unesu lozinku. Uz modele uređaja iPhone i iPad koji podržavaju Face ID, možete upotrijebiti Face ID umjesto unosa lozinke. Ako imate iPhone ili iPad koji podržava Touch ID, pomoću Touch ID-a možete otvarati iWork dokumente.

Da biste pomoću značajke Face ID otključali dokumente zaštićene lozinkom, najprije postavite Face ID na uređaju iPhone ili iPad. Prilikom prvog otvaranja zaključanih Pages, Numbers i Keynote dokumenata pomoću značajke Face ID zatražit će se da aplikaciji iWork dopustite korištenje značajke Face ID. To će se dogoditi samo jedanput za svaku aplikaciju. Tu postavku možete postaviti u odjeljku Postavke > Face ID i šifra > Ostale aplikacije.

Dodavanje lozinke u dokument

Kada je dokument otvoren u aplikaciji Pages, Numbers ili Keynote na uređaju iPhone ili iPad, dodirnite gumb Više , a zatim Postavi lozinku. Unesite lozinku u polja Lozinka i Potvrda, a zatim dodajte natuknicu za lozinku da biste se lakše prisjetili tekstne lozinke. Provjerite je li mogućnost „Otvori pomoću Face ID-a” uključena, a zatim dodirnite Gotovo.

Otvaranje lozinkom zaštićenih dokumenata pomoću značajke Face ID

Prilikom prvog otvaranja lozinkom zaštićenog dokumenta potrebno je unijeti njegovu tekstnu lozinku. Ako ste postavili Face ID na uređaju iPhone ili iPad, prikazat će se uključena mogućnost "Otvori uz Face ID". 

Prilikom sljedećeg otvaranja tog dokumenta umjesto upisivanja lozinke za dokument jednostavno pogledajte u uređaj. Ako vam nakon dva pokušaja ne prepozna lice, upišite lozinku za dokument.

Datum objave: