Početak rada s oblicima

Odaberite neke od stotina oblika u medijateci oblika koje možete dodati u Pages, Numbers ili Keynote dokument ili pak stvorite vlastite oblike u iWork aplikacijama.

Oblik iz iWork medijateke oblika možete brzo umetnuti u dokument.

 • Na Mac računalu kliknite ikona oblika pa odaberite oblik.
 • Na iPhone, iPad il iPod touch uređaju dodirnite dodaj novo, a zatim ikona oblika. Dodirnite odgovarajući oblik.
 • Na web-mjestu iCloud.com kliknite ikona oblika, a zatim odaberite oblik.

Kada ga dodate i postavite na željeno mjesto, oblik možete rastaviti na dijelove ili ga sjediniti s drugim oblicima da biste stvorili prilagođeni oblik. Kada završite s uređivanjem oblika, dodajte ga u medijateku oblika da biste ga mogli poslije koristiti.*

Neke su značajke trenutno dostupne samo u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote za Mac.

Rastavljanje oblika na dijelove

Neki se oblici sastoje od više dijelova. Kada rastavite oblik, možete promijeniti boju njegovih pojedinačnih dijelova, preoblikovati ih ili ih izbrisati. 

 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju odaberite oblik koji želite rastaviti, a zatim dodirnite ikona kista. Dodirnite Razmjesti, a zatim Rastavi.
 • Na Mac računalu uz pritisnutu tipku Control kliknite odgovarajući oblik pa odaberite Rastavi.

Neki oblici u medijateci oblika sadrže druge potencijalne oblike koje po želji možete koristiti. Ako, primjerice, želite koristiti oblik Kalifornije, možete umetnuti cijelu kartu Sjedinjenih Američkih Država i povećati je. Kada rastavite cijeli oblik, možete zasebno koristiti oblik Kalifornije. Ako taj oblik budete poslije htjeli ponovno koristiti bez rastavljanja matičnog oblika, dodajte ga u medijateku oblika.

Kada rastavite oblik, svakom dijelu možete dodijeliti neku drugu boju. Možete, primjerice, promijeniti boju svake savezne države na karti ili promijeniti boju dijela koji ste izdvojili iz preostalih dijelova oblika.

 


        

Stvaranje novih oblika

Oblike možete sjedinjavati i oduzimati ih jednog od drugog da biste stvorili nove oblike. Nove oblike iz postojećih moguće je stvoriti na četiri načina: ujedinjavanjem, ukrštavanjem, oduzimanjem i izuzimanjem.

 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju odaberite oblike koje želite koristiti, a zatim dodirnite ikona kista. Dodirnite Razmjesti pa odaberite način sjedinjavanja oblika.
 • Na Mac računalu odaberite sve oblike koje želite koristiti pa odaberite ikona kista > Razmjesti, a potom odaberite način sjedinjavanja oblika

Dva ujedinjena oblika

Ujedini
Ujedinjavanjem više oblika sjedinjujete ih u jedan oblik.

Ukršten oblik

Ukrsti
Ukrštavanjem više oblika stvarate oblik iz preklapajućih područja.

Jedan oblik oduzet od drugog

Oduzmi
Oduzimanjem jednog oblika od drugog uklanjate dio oblika koji se nalazi iznad drugog oblika.
 

Dva izuzeta oblika

Izuzmi
Izuzimanjem dvaju oblika stvarate oblik bez područja njihova preklapanja.
 

Dodavanje stilova na oblik

Kada u dokument dodate oblik, možete mu promijeniti sljedeće stilove*:

 • Ispuna Oblike možete ispuniti slikom, jednom bojom ili gradijentom (dvije ili više boja koje postupno prelaze iz jedne u drugu). 
 • Rub Možete dodati rub, npr. okvir slike ili točkastu crtu, a zatim mu izmijeniti debljinu, boju i druge atribute.
 • Sjena Na oblik možete dodati i do šest različitih unaprijed postavljenih sjena, a zatim prilagoditi zamućenost, pomak i neprozirnost sjene.
 • Odsjaj Na oblik možete dodati odsjaj i prilagoditi mu vidljivost. 
 • Neprozirnost Povećavanjem ili smanjivanjem neprozirnosti možete postići zanimljive efekte. 

Ako želite promijeniti stil oblika:

 • Na Mac računalu odaberite oblik pa kliknite ikona kista > Stil. Kliknite trokutić za proširenje da biste proširili odgovarajući stil i pogledali dodatne mogućnosti.
 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite ikona kista > Stil. Uključite odgovarajući stil da biste pogledali dodatne mogućnosti.
 • Na web-mjestu iCloud.com kliknite ikona kista > Stil. Odaberite odgovarajući stil da biste pogledali dodatne mogućnosti.

Na Mac računalu možete spremiti stil i oblike u medijateci oblika pregledati s bilo kojim stilom dostupnim među minijaturama stilova.

Da biste spremili stil, odaberite ikona kista > Stil pa kliknite strelicu desno od minijatura stilova da biste otvorili posljednju grupu stilova. Kliknite ikona za dodavanje novog stila. Spremljeni stil u svakom trenutku možete izmijeniti. Odaberite oblik s promjenama stila, a zatim uz pritisnutu tipku Control kliknite predložak stila i odaberite "Ponovno definiraj stil iz odabira".

Da biste pregledali oblik sa stilom, odaberite ikona kista > Stil. Stil koji želite premjestiti kliknite i držite dok ne zatrepće. Zatim ga povucite u gornji lijevi kut prve stranice sa stilovima. Kada otvorite medijateku stilova, stil će biti primijenjen na preglede oblika.

*Neke su značajke trenutno dostupne samo u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote za Mac.

Dodavanje oblika u medijateku oblika

Prilagođene oblike možete dodati u medijateku oblika. Prilikom spremanja prilagođenog oblika spremaju se svojstva putanje, okretanja i zakretanja. Veličina, boja, neprozirnost i ostala svojstva se ne spremaju. 

Na Mac računalu uz pritisnutu tipku Control kliknite oblik pa odaberite Spremi u Moje oblike.

Kada ga dodate u medijateku, oblik je dostupan u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote na Mac računalu. 

Datum objave: