Početak rada s oblicima

Odaberite neke od stotina oblika u medijateci oblika koje možete dodati u Pages, Numbers ili Keynote dokument ili pak stvorite vlastite oblike u iWork aplikacijama.

Oblik iz iWork medijateke oblika možete brzo umetnuti u dokument.

 • Na računalu Mac klikni Oblik  pa odaberite oblik.
 • Na uređaju iPhone, iPad ili iPod touch dodirnite Umetni , a zatim dodirnite Oblici . Dodirnite odgovarajući oblik.
 • Na adresi iCloud.com kliknite Odaberite oblik ili crtu za dodavanje u prezentaciju pa odaberite oblik.

Kada ga dodate i postavite na željeno mjesto, oblik možete rastaviti na dijelove ili ga sjediniti s drugim oblicima da biste stvorili prilagođeni oblik. Kada završite s uređivanjem oblika, dodajte ga u medijateku oblika da biste ga mogli poslije koristiti.1

Rastavljanje oblika na dijelove

Neki se oblici sastoje od više dijelova. Kada rastavite oblik, možete promijeniti boju njegovih pojedinačnih dijelova, preoblikovati ih ili ih izbrisati. 

 • Na uređaju iPhone, iPad, or iPod touch odaberite oblik koji želite poništiti, a zatim dodirnite Format . Dodirnite Razmjesti, a zatim Rastavi.
 • Na Mac računalu uz pritisnutu tipku Control kliknite odgovarajući oblik pa odaberite Rastavi.

Neki oblici u medijateci oblika sadrže druge potencijalne oblike koje po želji možete koristiti. Ako, primjerice, želite koristiti oblik Kalifornije, možete umetnuti cijelu kartu Sjedinjenih Američkih Država i povećati je. Kada rastavite cijeli oblik, možete zasebno koristiti oblik Kalifornije. Ako taj oblik budete poslije htjeli ponovno koristiti bez rastavljanja matičnog oblika, dodajte ga u medijateku oblika.

Kada rastavite oblik, svakom dijelu možete dodijeliti neku drugu boju. Možete, primjerice, promijeniti boju svake savezne države na karti ili promijeniti boju dijela koji ste izdvojili iz preostalih dijelova oblika.

Keynote na Macu pokazuje Kaliforniju koja je odabrana u oblicima SAD-a

 


        Dva oblika naslagana jedan na drugi, pri čemu je jedan oblik odabran

Stvaranje novih oblika

Oblike možete sjedinjavati i oduzimati ih jednog od drugog da biste stvorili nove oblike. Nove oblike iz postojećih moguće je stvoriti na četiri načina: ujedinjavanjem, ukrštavanjem, oduzimanjem i izuzimanjem.

 • Na uređajima iPhone, iPad ili iPod touch odaberite oblike koje želite upotrijebiti pa dodirnite Format . Dodirnite Razmjesti pa odaberite način sjedinjavanja oblika.
 • Na računalu Mac odaberite sve oblike koje želite upotrijebiti, kliknite Format ikona Kista, kliknite Raspored, a zatim odaberite kako želite kombinirati oblike.

Dva ujedinjena oblika

Ujedini
Ujedinjavanjem više oblika sjedinjujete ih u jedan oblik.

Ukršten oblik

Ukrsti
Ukrštavanjem više oblika stvarate oblik iz preklapajućih područja.

Jedan oblik oduzet od drugog

Oduzmi
Oduzimanjem jednog oblika od drugog uklanjate dio oblika koji se nalazi iznad drugog oblika.
 

Dva izuzeta oblika

Izuzmi
Izuzimanjem dvaju oblika stvarate oblik bez područja njihova preklapanja.
 

Dodavanje stilova na oblik

Kada u dokument dodate oblik, možete mu promijeniti sljedeće stilove:2

 • Ispuna Oblike možete ispuniti slikom, jednom bojom ili gradijentom (dvije ili više boja koje postupno prelaze iz jedne u drugu). 
 • Rub Možete dodati rub, npr. okvir slike ili točkastu crtu, a zatim mu izmijeniti debljinu, boju i druge atribute.
 • Sjena Na oblik možete dodati i do šest različitih unaprijed postavljenih sjena, a zatim prilagoditi zamućenost, pomak i neprozirnost sjene.
 • Odsjaj Na oblik možete dodati odsjaj i prilagoditi mu vidljivost. 
 • Neprozirnost Povećavanjem ili smanjivanjem neprozirnosti možete postići zanimljive efekte. 

Ako želite promijeniti stil oblika:

 • Na računalu Mac odaberite oblik, kliknite Format , a zatim kliknite Stil. Kliknite trokutić za proširenje da biste proširili odgovarajući stil i pogledali dodatne mogućnosti.
 • Na uređaju iPhone, iPad ili iPod touch dodirnite Format , a zatim dodirnite Stil. Uključite odgovarajući stil da biste pogledali dodatne mogućnosti.
 • Na adresi iCloud.com kliknite Prikaži ili sakrij opcije formata i stila > Stil. Odaberite odgovarajući stil da biste pogledali dodatne mogućnosti.

Spremite i postavite zadane stilove na računalu Mac

Na računalu Mac možete spremiti stil i promijeniti zadani stil za nove oblike u dokumentu.

Stil možete spremiti na sljedeći način:

 1. Kliknite Format , a zatim kliknite Stil.
 2. Kliknite strelicu na desnoj strani minijature stila za otvaranje posljednje grupe stilova. 
 3. Kliknite Novi zadani stil 

Spremljeni stil u svakom trenutku možete izmijeniti. Odaberite oblik s promjenama stila, a zatim uz pritisnutu tipku Control kliknite predložak stila i odaberite "Ponovno definiraj stil iz odabira".

U nastavku je navedeno kako promijeniti zadani stil za nove oblike u dokumentu:

 1. Kliknite Format , a zatim kliknite Stil.
 2. Kliknite i zadržite stil koji želite premjestiti. 
 3. Zatim ga povucite u gornji lijevi kut prve stranice sa stilovima. 

Kada otvorite medijateku stilova, stil će biti primijenjen na preglede oblika.

Dodavanje oblika u medijateku oblika

Prilagođene oblike možete dodati u medijateku oblika. Prilikom spremanja prilagođenog oblika spremaju se svojstva putanje, okretanja i zakretanja. Veličina, boja, neprozirnost i ostala svojstva se ne spremaju.

 • Na Mac računalu uz pritisnutu tipku Control kliknite oblik pa odaberite Spremi u Moje oblike.
 • Na uređaju iPhone, iPad ili iPod touch dodirnite oblik, a zatim opciju Dodaj u oblike.

Za upotrebu iClouda u sinkronizaciji prilagođenih oblika na svim uređajima, potrebno je učiniti sljedeće:

Prilagođene oblike možete upotrebljavati u istoj aplikaciji na uređajima Mac, iPhone, iPad i iPod touch. Ako primjerice dodate oblik u aplikaciji Pages na iPhoneu, možete ga upotrijebiti u aplikaciji Pages na drugim uređajima. 

1. Prilagođeni oblici podržavaju se samo na uređajima Mac i iOS. Prilagođene oblike ne možete izraditi niti upotrebljavati na stranici iCloud.com.

2. Neki su stilovi dostupni samo u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote na uređajima Mac i iOS.

Datum objave: