Početak rada s oblicima

Odaberite neke od stotina oblika u medijateci oblika koje možete dodati u dokument aplikacije Pages, Numbers i Keynote ili pak stvorite vlastite oblike u aplikaciji iWork.

Oblik iz iWork medijateke oblika možete brzo umetnuti u dokument.

 • Na Mac računalu kliknite gumb Oblik  pa odaberite oblik.
 • Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju dodirnite gumb Umetni , a zatim gumb Oblici . Dodirnite odgovarajući oblik.
 • Na stranici iCloud.com kliknite Odabir oblika ili crte za dodavanje u prezentaciju pa odaberite oblik.

Kada ga dodate i postavite na željeno mjesto, oblik možete rastaviti na dijelove ili ga sjediniti s drugim oblicima da biste stvorili prilagođeni oblik. Kada završite s uređivanjem oblika, dodajte ga u medijateku oblika da biste ga mogli poslije koristiti.


Rastavljanje oblika na dijelove

Neki se oblici sastoje od više dijelova. Kada rastavite oblik, možete promijeniti boju njegovih pojedinačnih dijelova, preoblikovati ih ili ih izbrisati. 

 • Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju odaberite oblik koji želite rastaviti pa dodirnite gumb Format . Dodirnite Razmjesti, a zatim Rastavi.
 • Na Mac računalu pritisnite tipku Control i kliknite odgovarajući oblik pa odaberite Rastavi.

Keynote na Mac računalu s prikazanim oblikom Kalifornije koja je odabrana pored oblika SAD-a

Neki oblici u medijateci oblika sadrže druge potencijalne oblike koje po želji možete koristiti. Ako, primjerice, želite koristiti oblik Kalifornije, možete umetnuti cijelu kartu Sjedinjenih Američkih Država i povećati je. Kada rastavite cijeli oblik, možete zasebno koristiti oblik Kalifornije. Ako taj oblik budete poslije htjeli ponovno koristiti bez rastavljanja matičnog oblika, dodajte ga u medijateku oblika.

Kada rastavite oblik, svakom dijelu možete dodijeliti neku drugu boju. Možete, primjerice, promijeniti boju svake savezne države na karti ili promijeniti boju dijela koji ste izdvojili iz preostalih dijelova oblika.        Dva oblika naslagana jedan na drugi, pri čemu je jedan oblik odabran

Stvaranje novih oblika

Oblike možete ujedinjavati i oduzimati ih jednog od drugog da biste stvorili nove oblike. Nove oblike iz postojećih moguće je stvoriti na četiri načina: ujedinjavanjem, ukrštavanjem, oduzimanjem i izuzimanjem.

 • Na iPhone, iPad i Mac uređaju odaberite oblike koje želite koristiti pa dodirnite ili kliknite gumb Format . Dodirnite ili kliknite Razmjesti pa odaberite način ujedinjavanja oblika.
 • Na servisu iCloud.com odaberite sve oblike koje želite koristiti pa kliknite gumb Format ,pa  Razmjesti, a potom odaberite način ujedinjavanja oblika.
  Za ujedinjavanje oblika u aplikaciji Pages na servisu iCloud.com, položaj objekta oblika mora biti postavljen na Ostani na stranici.

Dva ujedinjena oblika

Ujedini
Ujedinjavanjem više oblika sjedinjujete ih u jedan oblik.

Ukršten oblik

Ukrsti
Ukrštavanjem više oblika stvarate oblik iz preklapajućih područja.

Jedan oblik oduzet od drugog

Oduzmi
Oduzimanjem jednog oblika od drugog uklanjate dio oblika koji se nalazi iznad drugog oblika.
 

Dva izuzeta oblika

Izuzmi
Izuzimanjem dvaju oblika stvarate oblik bez područja njihova preklapanja.
 


Dodavanje stilova na oblik

Kada u dokument dodate oblik, možete mu promijeniti sljedeće stilove:

 • Ispuna Oblike možete ispuniti slikom, jednom bojom ili gradijentom (dvije ili više boja koje postupno prelaze iz jedne u drugu). 
 • Rub Možete dodati rub, npr. okvir slike ili točkastu crtu, a zatim mu izmijeniti debljinu, boju i druge atribute.
 • Sjena Na oblik možete dodati i do šest različitih unaprijed postavljenih sjena, a zatim prilagoditi zamućenost, pomak i neprozirnost sjene.
 • Odsjaj Na oblik možete dodati odsjaj i prilagoditi mu vidljivost. 
 • Neprozirnost Povećavanjem ili smanjivanjem neprozirnosti možete postići zanimljive efekte. 

Ako želite promijeniti stil oblika:

 • Na Mac računalu odaberite oblik, kliknite gumb Format , a zatim Stil. Kliknite trokutić za proširenje da biste proširili odgovarajući stil i pogledali dodatne mogućnosti.
 • Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju dodirnite gumb Format , a zatim dodirnite Stil. Uključite odgovarajući stil da biste pogledali dodatne mogućnosti.
 • Na servisu iCloud.com kliknite  > Stil. Odaberite odgovarajući stil da biste pogledali dodatne mogućnosti.

Spremanje i postavljanje zadanih stilova na Mac računalu

Na Mac računalu možete spremiti stil i promijeniti zadani stil za nove oblike u dokumentu.

Evo kako možete spremiti stil:

 1. Kliknite gumb Format , a zatim Stil.
 2. Kliknite strelicu na desnoj strani minijature stila da biste otvorili posljednju grupu stilova. 
 3. Kliknite gumb Unaprijed postavljen novi stil 

Spremljeni stil u svakom trenutku možete izmijeniti. Odaberite oblik s promjenama stila, zatim pritisnite tipku Control i kliknite predložak stila pa odaberite „Ponovno definiraj stil iz odabira”.

U nastavku je navedeno kako promijeniti zadani stil za nove oblike u dokumentu:

 1. Kliknite gumb Format , a zatim Stil. 
 2. Kliknite i zadržite stil koji želite premjestiti. 
 3. Povucite ga u gornji lijevi kut prve stranice sa stilovima. 


Dodavanje teksta i drugih objekata u oblik

Da biste dodali tekst u oblik, dvaput dodirnite (na iPhone i iPad uređaju) odnosno dvokliknite (na Mac računalu) oblik pa unesite tekst. 

Možete i stavljati objekte poput oblika, slika, videozapisa, tekstnih okvira i jednadžbi unutar oblika, čime ćete ih ugnijezditi. Ako počnete tipkati unutar vanjskog (matičnog) oblika, unutarnji ugniježđeni oblik micat će se s tekstom:

 • Dodajte novi objekt u dokument na iPhone ili iPad uređaju. Odaberite novi objekt pa dodirnite Izreži. Dvaput dodirnite oblik u koji želite ugnijezditi novi objekt dok se točka umetanja ne pojavi unutar oblika, ponovno ga dodirnite pa dodirnite Zalijepi.
 • Dodajte novi objekt u dokument na Mac računalu. Pritisnite tipku Control i kliknite novi objekt pa odaberite Izreži. Pritisnite tipku Control i kliknite oblik u koji želite ugnijezditi novi objekt pa odaberite Zalijepi.


Dodavanje oblika u medijateku oblika

Prilagođene oblike možete dodati u medijateku oblika. Prilikom spremanja prilagođenog oblika spremaju se svojstva putanje, okretanja i zakretanja. Veličina, boja, neprozirnost i ostala svojstva se ne spremaju.

 • Na Mac računalu pritisnite tipku Control i kliknite oblik pa odaberite Spremi u Moje oblike.
 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite oblik, a zatim opciju Dodaj u oblike.

Za sinkronizaciju prilagođenih oblika na svim uređajima putem servisa iCloud trebate:

Prilagođene oblike možete koristiti u istoj aplikaciji na Mac računalu te iPhone, iPad i iPod touch uređaju. Primjerice, ako dodate oblik u aplikaciju Pages na iPhone uređaju, možete ga koristiti u aplikaciji Pages na drugim uređajima. 

Datum objave: