Dodavanje komentara i odgovora na njih u iWork aplikacijama

Pomoću komentara u nizu možete komunicirati s ostalim sudionicima o promjenama u datoteci aplikacije Pages, Numbers ili Keynote.

Kada izrađujete ili pregledavate dokument, možete dodati komentar i odgovoriti na njega kako biste komunicirali s drugima o svom dokumentu, bez napuštanja aplikacije Pages, Numbers ili Keynote. Komentar svake osobe prikazan je u posebnoj boji i sadrži ime autora.

Dodavanje komentara

Komentar možete lako dodati tako da odaberete tekst, ćeliju, objekt ili slajd koji želite komentirati, a zatim:

  • Na Mac računalu kliknite tipku Komentar , unesite svoj komentar, a zatim kliknite Gotovo.
  • Na iPhone ili iPad uređaju u izborniku koji se prikaže dodirnite Komentar. Možda ćete morati dodirnuti  da biste vidjeli stavku Komentar. Ako komentirate ćeliju u aplikaciji Numbers, dodirnite izbornik Postupak ćelije, a zatim dodirnite tipku Dodaj komentar . Unesite komentar i dodirnite Gotovo. 

U najnovijim verzijama aplikacija Pages, Numbers i Keynote svi mogu odgovarati na vaše komentare. Ako surađujete s drugima, komentari i odgovori na njih prikazuju se u stvarnom vremenu tako da ne morate napuštati dokument. 

Da biste odgovorili na komentar, pregledajte ga, a zatim kliknite ili dodirnite Odgovori.

Prikaz komentara

Kada je komentar dostupan u aplikaciji Pages ili Keynote, pored sadržaja pojavit će se žuti kvadratić. U aplikaciji Numbers u kutu ćelije pojavit će se žuti trokutić. Evo kako vidjeti komentar: 

  • U aplikaciji Pages i Keynote za Mac, iPhone i iPad kliknite ili dodirnite žuti kvadratić.
  • U aplikaciji Numbers za Mac kliknite ćeliju. U aplikaciji Numbers za iPhone i iPad dodirnite ćeliju, dodirnite izbornik Postupak ćelije, a zatim dodirnite Prikaži komentar.

Za prijelaz na sljedeći komentar ili povratak na prethodni u dokumentu kliknite ili dodirnite strelice u komentaru.

Saznajte što učiniti ako ne možete vidjeti komentare.


Uređivanje komentara

Da biste uredili svoje komentare, otvorite dokument i kliknite ili dodirnite dio komentara koji želite urediti. Kliknite ili dodirnite Gotovo da biste spremili promjene. Ako je netko odgovorio na vaš komentar, kliknite vremensku oznaku ili dodirnite tipku Više , a zatim kliknite ili dodirnite Uredi komentar. Uređivati možete samo vlastite komentare i odgovore.


Brisanje komentara

Da biste izbrisali svoj komentar, pregledajte ga, a zatim kliknite ili dodirnite Izbriši. Da biste izbrisali odgovor, kliknite vremensku oznaku ili dodirnite tipku Više , a zatim kliknite ili dodirnite Izbriši odgovor.

Ako surađujete s drugima, možete izbrisati pojedinačne ni cijele nizove komentara. Unutar niza možete izbrisati pojedinačne komentare i odgovore samo ako ste autor komentara ili vlasnik dokumenta. 


Prikaz i skrivanje komentara

Ako ne vidite svoje komentare, provjerite je li u aplikaciji uključen prikaz komentara. 

  • Na Mac računalu kliknite izbornik Prikaz , a zatim kliknite Prikaži komentare ili Sakrij komentare. Za prikaz okna s komentarima kliknite izbornik Prikaz , a zatim kliknite Prikaži okno s komentarima.
  • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite tipku Više , Postavke, a zatim uključite komentare.
Datum objave: