Dodavanje komentara i odgovora na njih u iWork aplikacijama

Pomoću komentara u nizu možete komunicirati s ostalim sudionicima o promjenama u datoteci aplikacije Pages, Numbers i Keynote.

Kada stvarate ili pregledavate dokument, možete dodavati komentare i tako komunicirati o projektu s ostalim sudionicima, a da ne napustite aplikaciju Pages, Numbers ili Keynote. Komentar svake osobe prikazan je u posebnoj boji i sadrži ime autora.

Komentar možete lako dodati tako da odaberete tekst, ćeliju, objekt ili slajd koji želite komentirati, a zatim:

  • Na Mac računalu kliknite gumb Komentar  pa unesite komentar. Kliknite OK.
  • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju u izborniku koji se prikaže dodirnite Komentar. Možda ćete morati dodirnuti  da biste vidjeli stavku Komentar. Unesite komentar i dodirnite Gotovo. Ako komentirate ćeliju u aplikaciji Numbers, dodirnite  izbornik postupaka ćelije, a zatim gumb Dodaj komentar .
    Nakon toga dodirnite  izbornik postupaka ćelije pa Prikaži komentar da biste pregledali komentar.

U najnovijim verzijama aplikacija Pages, Numbers i Keynote svi mogu odgovarati na vaše komentare. Ako surađujete s drugima, komentari i odgovori na njih prikazuju se u stvarnom vremenu tako da ne morate napuštati dokument. 

Da biste odgovorili na komentar, pregledajte ga pa kliknite ili dodirnite Odgovori.

Da biste uredili komentar, otvorite ga pa kliknite ili dodirnite mjesto koje želite urediti. Kliknite ili dodirnite Gotovo da biste spremili promjene. Ako je netko odgovorio na vaš komentar, kliknite vremensku oznaku ili dodirnite gumb Više , a zatim kliknite ili dodirnite Uredi komentar. Uređivati možete samo vlastite komentare i odgovore.

Da biste izbrisali komentar, pregledajte ga pa kliknite ili dodirnite Izbriši. Da biste izbrisali odgovor, kliknite vremensku oznaku ili dodirnite gumb Više  pa kliknite ili dodirnite Izbriši odgovor. Ako niste vlasnik dokumenta, možete brisati samo vlastite komentare i odgovore.


Prikaz komentara

Ako ne vidite svoje komentare, provjerite je li u aplikaciji uključen prikaz komentara. 

  • Na Mac računalu kliknite izbornik Prikaz  pa Prikaži komentari ili Sakrij komentare. Za prikaz okna s komentarima kliknite izbornik Prikaz  pa Prikaži okno s komentarima.
  • Na iPhone, iPad i iPod touch uređaju dodirnite gumb Više , Postavke pa uključite komentare.

Za povratak na prethodni ili prijelaz na idući komentar u dokumentu dodirnite strelice u komentaru.

Datum objave: