Proširite i zumirajte svoj radni prostor u aplikaciji Keynote za Mac

Saznajte kako možete proširiti platno oko slajda da biste dobili više radnog prostora.

Ako radite sa složenim rasporedom slajdova, platno možete proširiti oko slajda kako biste dobili više prostora za rad. Dodatan prostor možete koristiti za dodavanje ili prilagođavanje slika ili smještanje objekata koje želite pomicati na slajd tijekom prezentacije.

Kliknite Zumiranje na alatnoj traci i pobrinite se da opcija Prilagodba slajda nije odabrana. Zatim poništite odabir opcije Automatsko centriranje.

Bilo koji objekt odvucite sa slajda. Dok vučete objekt, platno će se povećavati kako bi objekt mogao stati na njega. Platno možete proširiti na željenu veličinu.

Po platnu možete kliziti ili za pomicanje po platnu možete držati razmaknicu i povlačiti ga.

Ako želite vidjeti što je moguće više sadržaja odjednom, odaberite Prikaz > Zumiranje > Zumiranje za prilagodbu veličine sadržaja.

Za isključivanje proširenog platna odaberite Zumiranje > Automatsko centriranje. Objekti koje ste postavili na platno možda se neće moći vidjeti, no i dalje ćete ih moći odabirati i uređivati na popisu objekata.

Prozor dokumenta u aplikaciji Keynote s jednim objektom koji se nalazi izvan slajda u proširenom radnom području. Padajući izbornik Zumiranje otvoren je i opcija Automatsko centriranje označena je.

Kada ponovno otvorite prezentaciju, opcija Automatsko centriranje automatski će se odabrati, čak i ako ste poništili njezin odabir prilikom zatvaranja prezentacije. Ako ste na proširenom platnu imali sadržaj, taj se sadržaj možda neće vidjeti.

Datum objave: