Dodajte matematičke jednadžbe svojim dokumentima u aplikacijama Pages, Numbers i Keynote

Uključite matematičke izraze i jednadžbe u svojim Pages, Numbers i Keynote dokumentima kada koristite LaTeX naredbe ili MathML elemente. 

Dodajte jednadžbu svojim dokumentima u aplikacijama Pages, Numbers ili Keynote

  1. Dodirnite ili kliknite gdje želite dodati jednadžbu, a zatim slijedite korake za svoj uređaj:
    • Na svojem iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite Dodaj gumb, dodirnite , a potom dodirnite Jednadžba 
    • Na svojem Mac uređaju na traci izbornika odaberite Umetni > Jednadžbu.
  2. Unosite jednadžbu pomoću LaTeX naredbi ili MathML elemenata.1 Na iPhone i iPad uređaju, također možete koristiti simbole prečaca iznad tipkovnice. Kada završite s tipkanjem, prikazuje se pregled jednadžbe.2Dodajte jednadžbu u aplikaciji Pages
  3. Kliknite ili dodirnite Umetni.

Upotrijebite MathType

Također možete koristiti MathType s aplikacijama Pages, Numbers i Keynote za Mac uređaje ako imate instaliran MathType 6.7d (ili noviju verziju). Prvi put kada umetnete jednadžbu, odaberite Upotrijebite MathType ili ga uključite u Postavkama:

  1. Otvorite Pages, Numbers ili Keynote.
  2. Odaberite [Aplikacija] > Postavke.
  3. Potvrdite okvir "Umetnite i uredite jednadžbe pomoću alata MathType".

Dodatne informacije

Saznajte koje LaTeX naredbe i MathML elementi koje možete koristiti s aplikacijama Pages, Numbers i Keynote.

1. Da bi se olakšala izrada jednadžbe, uređivač jednadžbe prema zadanim postavkama nalazi se u matematičkom načinu rada, tako da ne morate dodati naredbe za matematički način u svoje jednadžbe.

2. Ako je pregled prazan ili pokazuje pogrešku, provjerite svoju jednadžbu kako biste potvrdili da je točna.

Datum objave: