Dijeljenje i pomicanje tipkovnice na iPad uređaju

Na iPad uređaju možete koristiti dijeljenje tipkovnice i tipkovnicu pomicati prema gore ili prema dolje na zaslonu za lakši unos.

Dijeljenje tipkovnice

  1. Otvorite aplikaciju i dodirnite tekstno polje.
  2. U donjem desnom kutu na tipkovnici dodirnite i držite .
  3. Klizno pomaknite prema gore i dodirnite Podijeli.

Razdvojena tipkovnica nije dostupna na 12,9 inčnom i 11-inčnom iPad Pro uređaju.

Spajanje podijeljene tipkovnice

  1. Dodirnite tekstno polje.
  2. U donjem desnom kutu na tipkovnici dodirnite i držite .
  3. Klizno pomaknite prema gore i dodirnite Spoji.

Za uključivanje i isključivanje razdvojene tipkovnice otvorite Postavke > Općenito > Tipkovnica > Razdvoji tipkovnicu.

Pomicanje tipkovnice

Tipkovnicu možete pomaknuti i na drugi dio zaslona kako ne bi uvijek bila pri njegovu dnu. To učinite na način opisan u nastavku:

  1. Dodirnite i držite .
  2. Klizno pomaknite prema gore i dodirnite Oslobodi.
  3. Lagano pritisnite i držite , a zatim odmah povucite tipkovnicu prema gore ili prema dolje na zaslonu.

Po zaslonu prema gore i prema dolje možete pomicati i odvojenu tipkovnicu. Samo lagano pritisnite i držite , a zatim odmah povucite tipkovnicu prema gore ili prema dolje na zaslonu. Za vraćanje čitave tipkovnice na donji dio zaslona, dodirnite i držite , a zatim klizno pomaknite prema gore i dodirnite Spusti.

Za spajanje razdvojene tipkovnice i njeno vraćanje na donji dio zaslona, dodirnite i držite , klizno pomaknite tipkovnicu prema gore i dodirnite Spusti i Spoji.

Datum objave: