Postupak za dijeljenje i pomicanje tipkovnice na iPad uređaju

Na iPad uređaju možete koristiti dijeljenje tipkovnice i tipkovnicu pomicati prema gore ili prema dolje na zaslonu za lakši unos.

Dijeljenje tipkovnice

  1. Otvorite aplikaciju i dodirnite tekstno polje.
  2. Dodirnite i držite  u donjem desnom kutu na tipkovnici.
  3. Klizno pomaknite prema gore i dodirnite Podijeli.

Dijeljenje tipkovnice možete koristiti na iPad Pro uređaju (12,9-inčnom).

Spajanje podijeljene tipkovnice

  1. Dodirnite tekstno polje.
  2. Dodirnite i držite  u donjem desnom kutu na tipkovnici.
  3. Klizno pomaknite prema gore i dodirnite Spoji.

Za uključivanje ili isključivanje dijeljenja tipkovnice otvorite Postavke > Općenito > Tipkovnica > Podijeli tipkovnicu.

Pomicanje tipkovnice

Tipkovnicu možete odvojiti od donjeg dijela zaslona i pomaknuti je na neki drugi dio zaslona. To učinite na način opisan u nastavku:

  1. Dodirnite i držite .
  2. Klizno pomaknite prema gore i dodirnite Odvoji.
  3. Lagano pritisnite i držite , a zatim odmah povucite tipkovnicu prema gore ili prema dolje na zaslonu.

Po zaslonu prema gore i prema dolje možete pomicati i podijeljenu tipkovnicu. Samo lagano pritisnite i držite , a zatim odmah povucite tipkovnicu prema gore ili prema dolje na zaslonu.

Za pomicanje čitave tipkovnice natrag na donji dio zaslona, dodirnite i držite , a zatim klizno pomaknite prema gore i dodirnite Pripoji.

Za spajanje podijeljene tipkovnice i njeno vraćanje na donji dio zaslona, dodirnite i držite , klizno pomaknite tipkovnicu prema gore i dodirnite Pripoji i Spoji.

Datum objave: