Postupak kada se ne može dovršiti ažuriranje ideja za pjesme u aplikaciji Music Memos na servisu iCloud

Saznajte što učiniti ako je ažuriranje ideja za pjesme u aplikaciji Music Memos na servisu iCloud neprestano u tijeku.

Ako koristite aplikaciju Music Memos u kombinaciji sa servisom iCloud, ideje za pjesme iz medijateke automatski se ažuriraju na servisu iCloud. Ako izgleda kao da je za neke ideje za pjesme ažuriranje neprestano u tijeku, možda na iOS uređaju nema dovoljno memorije. Za provjeru memorije možete koristiti iOS uređaj.

Otvorite Postavke > Općenito > Uporaba memorije i iClouda > Upravljanje memorijom. Pojavit će se popis aplikacija i količina memorije koju svaka od njih koristi. Za više informacija o njezinoj uporabi memorije dodirnite aplikaciju na popisu. Podaci iz pričuvne memorije i privremeni podaci možda neće biti uračunati u uporabu.

Ovisno o aplikaciji, možda ćete moći izbrisati dio njezina sadržaja ili je pak izbrisati zajedno sa svim sadržajem. Ako je memorija na uređaju gotovo puna, a sustav iOS ne može osloboditi prostor na uređaju, može se pojaviti upozorenje s porukom Memorija na uređaju gotovo puna. Ako se pojavi takvo upozorenje, neke od sadržaja morat ćete ručno ukloniti. 

Datum objave: