Novosti u aplikaciji Pages za iOS

Saznajte više o novim značajkama u aplikaciji Pages 5.1 za iPhone i iPad.

Novi načini stiliziranja teksta

Stilizirajte svoj tekst tako da ga ispunite nijansama ili slikama ili pak primijenite nove stilove obruba.

Saznajte više

Prilagodba popisa

Odaberite neku od novih vrsta grafičkih oznaka, izradite prilagođene grafičke oznake, prilagodite uvlaku i dr.

Saznajte više

Nauči pravopis

Dodajte riječi u pravopisni rječnik.

Saznajte više

I još mnogo toga

 • Postavljajte veze iz teksta na druge stranice u dokumentu rasporeda stranice. Saznajte više
 • Kopirajte i zalijepite stranice ili odjeljke iz jednog dokumenta u drugi. Saznajte više
 • Upotrebljavajte nove mogućnosti uređivanja grafikona da biste promijenili stil pojedinačnih serija, prilagodili razmak između stupaca, dodali linije trendova i još mnogo toga. Saznajte više
 • Prilagodite izgled obruba ćelija u tablicama. Saznajte više
 • Postavite slike, oblike i jednadžbe u redak u tekstualnim okvirima tako da se pomiču s tekstom. Saznajte više
 • Odaberite upotrebljava li se Apple Pencil za početak crtanja ili za odabir i pomicanje – ili se prebacujte s jedne na drugu takvu opciju dvostrukim dodirom koristeći podržani Apple Pencil. Saznajte više
 • Zahvaljujući otkrivanju lica, osobe na fotografijama inteligentno se pozicioniraju u rezervirana mjesta i objekte.
 • Ponovno primijenite glavnu stranicu tako da se rezervirana mjesta za tekst i medije vrate na zadani stil i poziciju. Saznajte više
 • Izradite knjige na temelju novih predložaka za romane (dostupno samo na engleskom jeziku).

Dobit ćete detaljne upute i podatke o svim značajkama u aplikaciji Pages za iOS na iPhone i iPod touch uređaju ili na iPad uređaju.


Novosti u aplikaciji Pages 5.0 za Mac

 • Koristite prikaz novog kazala sadržaja za jednostavnu navigaciju dokumentom ili knjigom. Saznajte više
 • Spremite prilagođene oblike za upotrebu u drugim dokumentima i pristupite im na bilo kojem uređaju putem usluge iCloud. Saznajte više
 • Izradite predloške za upotrebu kao model za nove dokumente i pristupajte im na bilo kojem uređaju putem usluge iCloud. Saznajte više
 • Umetnite sadržaj na stranicu u dokumentu za obradu riječi. Saznajte više
 • Izradite rezervirana mjesta za slike kako biste jednostavno zamijenili slike bez narušavanja formatiranja stranice. Saznajte više
 • Prebacujte dokument s obrade riječi na izgled stranice i obratno. Saznajte više
 • Poboljšane performanse kod suradnje na dokumentima.
 • Uređujte grupirane objekte dok surađujete.
 • Na kineskom, japanskom i korejskom jeziku sada možete pisati okomito po cijelom dokumentu ili u pojedinom tekstualnom okviru. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 4.3 za iOS

Ponudite svoje knjige za preuzimanje ili kupujte u aplikaciji Apple Books. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 4.2 za iOS

 • Animirajte crteže i gledajte kako oživljuju u nekom dokumentu ili knjizi. Saznajte više
 • Crte koje se rastežu drže zabilješke na marginama na mjestu, a sada zabilješke možete pričvrstiti za ćelije tablice.
 • Crteže jednostavno spremite u aplikaciju Foto odnosno Datoteke ili ih dijelite s ostalima. Saznajte više
 • Podrška za aplikaciju Prečaci za Siri. Potreban je iOS 12. Saznajte više
 • Prilagodite razmak između redaka prije i nakon odlomka te postavite širinu za stupce teksta.
 • Aplikacija Pages sada podržava dinamičnu vrstu.
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati.
 • Poboljšanja performansi i stabilnosti.


Novosti u aplikaciji Pages 4.1 za iOS

 • Jednostavno snimajte, uređujte i reproducirajte zvuk izravno na stranici. Saznajte više
 • Oznake pametnih zabilješki sada se rastežu i prelamaju da bi pratile tekst dok ga uređujete. 
 • Brzo se prebacujte iz načina rada za crtanje u način rada za pametne zabilješke i obratno na iPad uređaju. Saznajte više
 • Nova opcija u odjeljku Postavke > Pages omogućuje odabir i listanje na iPad uređaju pomoću olovke Apple Pencil. Saznajte više
 • Pratite promjene teksta u oblicima i tekstnim okvirima.
 • Dodajte boje i slike na pozadine u dokumentima s rasporedom stranica. 
 • Dajte grafikonima novi izgled sa zaobljenim kutovima na stupcima i trakama.
 • U dokumente s rasporedom stranica dodajte matematičke formule pomoću LaTeX ili MathML notacije. Saznajte više
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati.
 • U oblike i tekstne okvire dodajte gradijentne i slikovne ispune.
 • Jednostavno pregledavajte predloške po kategorijama.
 • Spremite drukčiju brzinu automatskog listanja za svaki dokument kada koristite mod izlagača.
 • Poboljšana podrška za arapski i hebrejski. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 4.0 za iOS

 • Crtajte, pišite i dodajte zabilješke olovkom Apple Pencil na podržanim uređajima ili upotrijebite prst. Saznajte više
  • Jednostavno crtajte pomoću alata kao što su kemijska olovka, grafitna olovka, voštane boje i ispuna.
  • Pomoću aplikacije Pametna zabilješka beta dodajte komentare i oznake koje ostaju zakvačene u pridruženom tekstu.
 • Da biste stvorili interaktivne EPUB knjige, koristite nove predloške za knjige. Saznajte više
 • Surađujte u stvarnom vremenu na dokumentima pohranjenima na platformi Box. Saznajte više
 • Da biste vidjeli zbirku fotografija, na istu stranicu dodajte galeriju slika.
 • Radi lakšeg čitanja i automatskog pomicanja tekstom tijekom izlaganja koristite mod izlagača.
 • Stvarajte i uređujte stilove odlomaka i stilove znakova.
 • Dok radite, prikažite stranice jednu uz drugu. Saznajte više
 • Uključite susjedne stranice da biste dokument oblikovali kao listove s dvije stranice. Saznajte više
 • Stvorite predloške stranica da biste zadržali dosljedan izgled cijelog dokumenta. 
 • Mijenjajte usmjerenje dokumenta u vodoravno ili okomito.
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati. 
 • Prstenastim grafikonima vizualno prikažite podatke na nov i privlačan način.
 • Da biste promijenili izgled ćelije u tablicama kada vrijednost odgovara navedenim uvjetima, koristite uvjetno označavanje.
 • Nova opcija za automatsko oblikovanje razlomaka tijekom tipkanja.


Novosti u aplikaciji Pages 3.3 za iOS

 • Poboljšano upravljanje dokumentima pojednostavljuje pristup datotekama pohranjenima na servisu iCloud Drive ili servisima drugih ponuđača.
 • Na iPad uređaju povlačite i ispuštajte tekst, slike i ostalo iz aplikacije Pages u druge aplikacije i obratno. Saznajte više
 • Na iPad uređaju radite učinkovitije zahvaljujući značajkama Slide Over i Split View te novoj značajci Dock. Saznajte više
 • Brzo pristupajte dokumentima i organizirajte ih zahvaljujući novoj aplikaciji Datoteke. Saznajte više
 • Za stvaranje novih oblika koristite naredbe Ujedini, Ukrsti, Oduzmi i Izuzmi.
 • Za brz razmještaj objekata koristite naredbe Poravnaj, Distribuiraj, Okreni okomito te Okreni vodoravno. 
 • Podrška za naredbu Rastavi za složene oblike iz medijateke oblika. Saznajte više
 • Odlomak teksta odaberite trostrukom gestom.
 • Poboljšani izvoz PDF dokumenata omogućuje prikaz kazala sadržaja dokumenta na bočnoj traci aplikacija za prikaz PDF dokumenata.
 • Poboljšanja performansi i stabilnosti.


Novosti u aplikaciji Pages 3.2 za iOS

 • Poboljšajte dokumente pomoću medijateke koja sadrži više od 500 profesionalno nacrtanih oblika. Saznajte više
 • Odgovarajte na komentare i uključite se u nizove razgovora. Saznajte više
 • Dodajte povezane tekstne okvire da bi tekst mogao jednostavno prelaziti s jednog mjesta na drugo. Saznajte više
 • Uštedite na vremenu novim opcijama za samoispravak i zamjenu teksta tijekom tipkanja. Saznajte više
 • Novi prikaz minijatura stranica omogućuje jednostavno kretanje dokumentom.
 • Dokumente izvozite kao ePub knjige s fiksnim rasporedom elemenata. Saznajte više
 • Dok surađujete na nekom dokumentu, mijenjajte margine, podnožja i veličinu papira. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 3.1 za iOS

 • Tekst oblikujte kao potenciju ili indeks, koristite ligature te mijenjajte pozadinsku boju teksta.
 • Radi jednostavnog povezivanja jednog dijela dokumenta s drugim dodajte knjižne oznake. Saznajte više
 • Dodajte elegantne matematičke formule pomoću LaTeX ili MathML notacije. Saznajte više
 • Dokumente zaštićene lozinkom brzo otvarajte pomoću Touch ID-a na novom MacBook Pro računalu sa značajkom Touch Bar. Saznajte više
 • Uvozite i izvozite dokumente u formatu RTF (Rich Text Format). Saznajte više
 • Jednostavno zamijenite fontove koji nedostaju u dokumentu.
 • Zahvaljujući novim linijama vodilicama, tortni grafikoni postaju pregledniji.
 • Prilagodite datum, vrijeme i valutu za svoj jezik ili regiju.


Novosti u aplikaciji Pages 3.0 za iOS

 • Suradnja u stvarnom vremenu (značajka u beta-verziji).
  • Dokumente istodobno uređujte s drugima u aplikaciji Pages na Mac računalu, iPad i iPhone uređaju te servisu iCloud.com
  • Dokumente dijelite javno ili s određenim osobama.
  • Pogledajte tko sve radi na nekom dokumentu.
  • Pratite pokazivače ostalih korisnika koji rade na dokumentu. Saznajte više
 • Novim oknom za oblikovanje maksimalno se iskorištava 12,9-inčni zaslon iPad Pro uređaja.
 • Poboljšano preuzimanje – dokumente sa servisa iCloud aplikacija Pages sada preuzima tek kada želite na njima raditi.
 • Otvorite i uredite dokumente u aplikaciji Pages ’05. Saznajte više
 • Podrška za široku paletu boja za slike.
 • Poboljšano kretanje tipkovnicom i dodatni tipkovni prečaci.
Datum objave: