Što je novo u aplikaciji Pages za iPhone, iPad i iPod touch

Saznajte više o novim značajkama u aplikaciji Pages 10.0 za iOS i iPadOS.

Podrška za dodirnu podlogu za iPad

Aplikacija Pages uz Magic Keyboard tipkovnicu, miš i dodirnu podlogu pruža nove načine rada na prezentacijama. Potreban je sustav iPadOS 13.4.

Saznajte više

Novi predlošci

Odaberite jedan od niza prekrasnih novih predložaka koji će vam pomoći da započnete s radom.

Veliki inicijali

Dodajte veliki inicijal da biste istaknuli odlomak velikim dekorativnim početnim slovom.

Saznajte više

I još mnogo toga

 • Dodajte dokument aplikacije Pages u zajedničku mapu servisa iCloud Drive za automatski početak suradnje. Potreban je sustav iPadOS 13.4 ili iOS 13.4. Saznajte više
 • Dodajte boju, gradijent ili sliku u pozadinu bilo kojeg dokumenta. Saznajte više
 • Dodirnite i držite, zatim prijeđite prstom preko više objekata da biste ih označili. Saznajte više
 • S lakoćom pristupajte nedavno korištenim predlošcima putem redizajniranog birača predložaka.
 • Ispišite ili izvezite PDF svoje prezentacije s uključenim komentarima. Saznajte više
 • Možete uređivati zajedničke prezentacije izvan mreže, a vaše će se izmjene prenijeti kada se ponovno povežete na mrežu. Potreban je sustav iPadOS ili iOS 13. Saznajte više
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati.

Pogledajte detaljne upute i podatke o svim značajkama u aplikaciji Pages za iOS na iPhone i iPod touch uređajima ili u aplikaciji Pages za iPadOS na iPad uređaju.


Novosti u aplikaciji Pages 5.2 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Omogućite tamni način rada da biste dodatno naglasili svoj sadržaj.* Saznajte više
 • U sustavu iPadOS koristite aplikaciju Pages na nekoliko površina ili uz dva usporedna dokumenta pomoću značajke Split View. Saznajte više
 • Pogledajte zadani font i veličinu fonta za sve nove dokumente koji se izrađuju iz osnovnih predložaka. Saznajte više
 • Podrška za uređivanje teksta i navigacijske geste u novom sustavu iOS 13 i iPadOS.* Saznajte više
 • Koristite prilagođene fontove instalirane iz trgovine App Store.*
 • Snimite snimku zaslona s čitavim dokumentom, unesite bilješke pa ga jednostavno podijelite kao PDF.*
 • Pristupajte datotekama putem USB pogona, vanjskog tvrdog diska ili poslužitelja datoteka.* Saznajte više
 • Uz VoiceOver možete poslušati audioprezentaciju svojeg grafikona. Saznajte više
 • Dodajte opise pristupačnosti zvučnim zapisima, videozapisima ili crtežima. Saznajte više
 • Poboljšana pristupačnost izvezenih PDF-ova.
 • Podrška za filmove HEVC formata, čime se omogućava smanjenje veličine datoteke uz istovremeno čuvanje kvalitete zapisa. Saznajte više
 • Odaberite više objekata pritiskom na hardversku tipku Shift ili Command.


Novosti u aplikaciji Pages 5.1 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Stilizirajte svoj tekst tako da ga ispunite nijansama ili slikama ili pak primijenite nove stilove obruba. Saznajte više
 • Prilagodite popise odabirom neke od novih vrsta grafičkih oznaka, promjenom veličine i boje grafičke oznake, izradom prilagođenih grafičkih oznaka, prilagođavanjem razina uvlake i dr. Saznajte više
 • Odaberite opciju Nauči pravopis da biste dodali riječ u pravopisni rječnik. Saznajte više
 • Postavljajte veze iz teksta na druge stranice u dokumentu rasporeda stranice. Saznajte više
 • Kopirajte i zalijepite stranice ili odjeljke iz jednog dokumenta u drugi. Saznajte više
 • Upotrebljavajte nove mogućnosti uređivanja grafikona da biste promijenili stil pojedinačnih serija, prilagodili razmak između stupaca, dodali linije trendova i još mnogo toga. Saznajte više
 • Prilagodite izgled obruba ćelija u tablici. Saznajte više
 • Postavite slike, oblike i jednadžbe u redak u tekstualne okvire tako da se pomiču s tekstom. Saznajte više
 • Odaberite koristi li se Apple Pencil za početak crtanja ili za odabir i pomicanje – ili za prebacivanje s jedne na drugu takvu opciju dvostrukim dodirom koristeći podržani Apple Pencil. Saznajte više
 • Zahvaljujući otkrivanju lica, osobe na fotografijama inteligentno se pozicioniraju u rezervirana mjesta i objekte.
 • Ponovno primijenite glavnu stranicu tako da se rezervirana mjesta za tekst i medije vrate na zadani stil i poziciju. Saznajte više
 • Izradite knjige na temelju novih predložaka za romane (dostupno samo na engleskom jeziku).

Potreban je sustav iOS 13 ili iPadOS.

Novosti u aplikaciji Pages 5.0 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Koristite prikaz novog kazala sadržaja za jednostavnu navigaciju dokumentom ili knjigom. Saznajte više
 • Spremite prilagođene oblike za upotrebu u drugim dokumentima i pristupite im na bilo kojem uređaju putem usluge iCloud. Saznajte više
 • Izradite predloške za upotrebu kao model za nove dokumente i pristupajte im na bilo kojem uređaju putem usluge iCloud. Saznajte više
 • Umetnite sadržaj na stranicu u dokumentu za obradu riječi. Saznajte više
 • Izradite rezervirana mjesta za slike kako biste jednostavno zamijenili slike bez narušavanja formatiranja stranice. Saznajte više
 • Prebacujte dokument s obrade riječi na izgled stranice i obratno. Saznajte više
 • Poboljšane performanse kod suradnje na dokumentima.
 • Uređujte grupirane objekte dok surađujete.
 • Na kineskom, japanskom i korejskom jeziku sada možete pisati okomito po cijelom dokumentu ili u pojedinom tekstualnom okviru. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 4.3 za iPhone, iPad i iPod touch

Ponudite svoje knjige za preuzimanje ili kupujte u aplikaciji Apple Books. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 4.2 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Animirajte crteže i gledajte kako oživljuju u nekom dokumentu ili knjizi. Saznajte više
 • Crte koje se rastežu drže zabilješke na marginama na mjestu, a sada zabilješke možete pričvrstiti za ćelije tablice.
 • Crteže jednostavno spremite u aplikaciju Foto odnosno Datoteke ili ih dijelite s ostalima. Saznajte više
 • Podrška za aplikaciju Prečaci za Siri. Potreban je iOS 12. Saznajte više
 • Prilagodite razmak između redaka prije i nakon odlomka te postavite širinu za stupce teksta.
 • Aplikacija Pages sada podržava dinamičnu vrstu.
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati.
 • Poboljšanja performansi i stabilnosti.


Novosti u aplikaciji Pages 4.1 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Jednostavno snimajte, uređujte i reproducirajte zvuk izravno na stranici. Saznajte više
 • Oznake pametnih zabilješki sada se rastežu i prelamaju da bi pratile tekst dok ga uređujete. 
 • Brzo se prebacujte iz načina rada za crtanje u način rada za pametne zabilješke i obratno na iPad uređaju. Saznajte više
 • Nova opcija u odjeljku Postavke > Pages omogućuje odabir i listanje na iPad uređaju pomoću olovke Apple Pencil. Saznajte više
 • Pratite promjene teksta u oblicima i tekstnim okvirima.
 • Dodajte boje i slike na pozadine u dokumentima s rasporedom stranica. 
 • Dajte grafikonima novi izgled sa zaobljenim kutovima na stupcima i trakama.
 • U dokumente s rasporedom stranica dodajte matematičke formule pomoću LaTeX ili MathML notacije. Saznajte više
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati.
 • U oblike i tekstne okvire dodajte gradijentne i slikovne ispune.
 • Jednostavno pregledavajte predloške po kategorijama.
 • Spremite drukčiju brzinu automatskog listanja za svaki dokument kada koristite mod izlagača.
 • Poboljšana podrška za arapski i hebrejski. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 4.0 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Crtajte, pišite i dodajte zabilješke olovkom Apple Pencil na podržanim uređajima ili upotrijebite prst. Saznajte više
  • Jednostavno crtajte pomoću alata kao što su kemijska olovka, grafitna olovka, voštane boje i ispuna.
  • Pomoću aplikacije Pametna zabilješka beta dodajte komentare i oznake koje ostaju zakvačene u pridruženom tekstu.
 • Da biste stvorili interaktivne EPUB knjige, koristite nove predloške za knjige. Saznajte više
 • Surađujte u stvarnom vremenu na dokumentima pohranjenima na platformi Box. Saznajte više
 • Da biste vidjeli zbirku fotografija, na istu stranicu dodajte galeriju slika.
 • Radi lakšeg čitanja i automatskog pomicanja tekstom tijekom izlaganja koristite mod izlagača.
 • Stvarajte i uređujte stilove odlomaka i stilove znakova.
 • Dok radite, prikažite stranice jednu uz drugu. Saznajte više
 • Uključite susjedne stranice da biste dokument oblikovali kao listove s dvije stranice. Saznajte više
 • Stvorite predloške stranica da biste zadržali dosljedan izgled cijelog dokumenta. 
 • Mijenjajte usmjerenje dokumenta u vodoravno ili okomito.
 • Poboljšajte dokumente raznovrsnim novim oblicima koje je moguće uređivati. 
 • Prstenastim grafikonima vizualno prikažite podatke na nov i privlačan način.
 • Da biste promijenili izgled ćelije u tablicama kada vrijednost odgovara navedenim uvjetima, koristite uvjetno označavanje.
 • Nova opcija za automatsko oblikovanje razlomaka tijekom tipkanja.


Novosti u aplikaciji Pages 3.3 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Poboljšano upravljanje dokumentima pojednostavljuje pristup datotekama pohranjenima na servisu iCloud Drive ili servisima drugih ponuđača.
 • Na iPad uređaju povlačite i ispuštajte tekst, slike i ostalo iz aplikacije Pages u druge aplikacije i obratno. Saznajte više
 • Na iPad uređaju radite učinkovitije zahvaljujući značajkama Slide Over i Split View te novoj značajci Dock. Saznajte više
 • Brzo pristupajte dokumentima i organizirajte ih zahvaljujući novoj aplikaciji Datoteke. Saznajte više
 • Za stvaranje novih oblika koristite naredbe Ujedini, Ukrsti, Oduzmi i Izuzmi.
 • Za brz razmještaj objekata koristite naredbe Poravnaj, Distribuiraj, Okreni okomito te Okreni vodoravno. 
 • Podrška za naredbu Rastavi za složene oblike iz medijateke oblika. Saznajte više
 • Odlomak teksta odaberite trostrukom gestom.
 • Poboljšani izvoz PDF dokumenata omogućuje prikaz kazala sadržaja dokumenta na bočnoj traci aplikacija za prikaz PDF dokumenata.
 • Poboljšanja performansi i stabilnosti.


Novosti u aplikaciji Pages 3.2 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Poboljšajte dokumente pomoću medijateke koja sadrži više od 500 profesionalno nacrtanih oblika. Saznajte više
 • Odgovarajte na komentare i uključite se u nizove razgovora. Saznajte više
 • Dodajte povezane tekstne okvire da bi tekst mogao jednostavno prelaziti s jednog mjesta na drugo. Saznajte više
 • Uštedite na vremenu novim opcijama za samoispravak i zamjenu teksta tijekom tipkanja. Saznajte više
 • Novi prikaz minijatura stranica omogućuje jednostavno kretanje dokumentom.
 • Dokumente izvozite kao ePub knjige s fiksnim rasporedom elemenata. Saznajte više
 • Dok surađujete na nekom dokumentu, mijenjajte margine, podnožja i veličinu papira. Saznajte više


Novosti u aplikaciji Pages 3.1 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Tekst oblikujte kao potenciju ili indeks, koristite ligature te mijenjajte pozadinsku boju teksta.
 • Radi jednostavnog povezivanja jednog dijela dokumenta s drugim dodajte knjižne oznake. Saznajte više
 • Dodajte elegantne matematičke formule pomoću LaTeX ili MathML notacije. Saznajte više
 • Dokumente zaštićene lozinkom brzo otvarajte pomoću Touch ID-a na novom MacBook Pro računalu sa značajkom Touch Bar. Saznajte više
 • Uvozite i izvozite dokumente u formatu RTF (Rich Text Format). Saznajte više
 • Jednostavno zamijenite fontove koji nedostaju u dokumentu.
 • Zahvaljujući novim linijama vodilicama, tortni grafikoni postaju pregledniji.
 • Prilagodite datum, vrijeme i valutu za svoj jezik ili regiju.


Novosti u aplikaciji Pages 3.0 za iPhone, iPad i iPod touch

 • Suradnja u stvarnom vremenu (značajka u beta-verziji).
  • Dokumente istodobno uređujte s drugima u aplikaciji Pages na Mac računalu, iPad i iPhone uređaju te servisu iCloud.com
  • Dokumente dijelite javno ili s određenim osobama.
  • Pogledajte tko sve radi na nekom dokumentu.
  • Pratite pokazivače ostalih korisnika koji rade na dokumentu. Saznajte više
 • Novim oknom za oblikovanje maksimalno se iskorištava 12,9-inčni zaslon iPad Pro uređaja.
 • Poboljšano preuzimanje – dokumente sa servisa iCloud aplikacija Pages sada preuzima tek kada želite na njima raditi.
 • Otvorite i uredite dokumente u aplikaciji Pages ’05. Saznajte više
 • Podrška za široku paletu boja za slike.
 • Poboljšano kretanje tipkovnicom i dodatni tipkovni prečaci.
Datum objave: