Ako se u aplikaciji GarageBand za iOS prikaže upozorenje za Core Audio

Ako dobijete upozorenje za Core Audio kada pokušate reproducirati ili podijeliti pjesmu na svojem iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, ponovno pokrenite uređaj.

Ako dobijete upozorenje "Core Audio nije dostupan" i ne možete reproducirati ili podijeliti pjesmu:

  1. Spremanje pjesme iz aplikacije GarageBand:
    • Na kontrolnoj traci iPhone ili iPod touch uređaja dodirnite gumb Navigacija, a zatim Moje pjesme. 
    • Na iPad uređaju na kontrolnoj traci dodirnite Moje pjesme. 
  2. Ponovno pokrenite uređaj.
  3. Otvorite aplikaciju GarageBand, otvorite pjesmu na kojoj ste radili i pokušajte je reproducirati ili podijeliti.

Dodatne informacije

Datum objave: