Dodavanje aktualnih izvješća s burze i tečajeva valuta u tablice aplikacije Numbers

Bez obzira na to pratite li ulaganja za mirovinu, štedite za fakultet ili provodite financijsko istraživanje, pomoću aplikacije Numbers možete izraditi tablice koje povlače podatke o dionicama i njihovoj uspješnosti te tečajeve valuta izravno s interneta. 

Dodavanje informacija o dionicama u tablicu

 1. Dodirnite ili kliknite ćeliju kojoj želite dodati informacije o dionicama.1 
  • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite Ćelija > Kvota dionice. Možda ćete morati prijeći prstom prema gore da bi se stavka prikazala.
  • Na Mac računalu kliknite gumb Umetni , a zatim odaberite Izvješće s burze.
 2. Odaberite dionicu s popisa. Ako želite potražiti određenu dionicu, unesite naziv poduzeća ili simbol dionice. 
 3. Odaberite atribut koji želite pratiti. 
  • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite atribut koji želite pratiti u toj ćeliji. S lijeve strane atributa koji pratite nalazi se  . Dodirnite OK.
  • Na Mac računalu u skočnom izborniku Atributi odaberite informacije koje želite pratiti u toj ćeliji. Kliknite izvan tog dijaloškog okvira.

Ako želite vidjeti ažurirane informacije od prethodnog dana ili promijeniti atribut koji pratite, dvaput dodirnite ili dvokliknite ćeliju.

Za unos dionica u ćelije i njihovo uređivanje možete upotrijebiti STOCK formulu. Kako urediti STOCK kao formulu:

 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju dodirnite ćeliju, dodirnite Ćelija, a zatim Uredi formulu.
 • Na računalu Mac dvokliknite ćeliju, a zatim kliknite Uredi kao formulu.

1Da biste mogli dodavati informacije s burze, morate biti povezani s internetom. Ako je burzovno izvješće sivo, internet možda nije dostupan. Provjerite mrežnu vezu. Kad niste povezani s mrežom sve ćelije koje aktivno povlače informacije s interneta bit će prazne.


Burzovni atributi koje možete pratiti

Kad uredite formulu STOCK, s pomoću bilo kojeg od ovih unosa ili brojeva možete prikazivati razne podatke: 

 • „cijena” (0 ili nije prikazano): Cijena određene dionice u trenutku zatvaranja burze prethodnog dana trgovanja.
 • „naziv” (1): Puni naziv dionice ili poduzeća.
 • „promjena” (2): Razlika između zadnje trgovine prethodnog dana trgovanja i završne cijene od dana trgovanja prije toga. Ako se u tom razdoblju nije trgovalo dotičnom dionicom, prijavljena promjena iznosi „0”.
 • „promjena u postocima” (3): Promjena dvije najnovije završne cijene dionice u postocima.
 • „početno” (4): Početna cijena trgovanja dionicom na početku trgovanja prethodnog dana trgovanja.
 • „najviše” (5): Najviša cijena trgovanja dionicom tijekom prethodnog dana trgovanja.
 • „najniže” (6): Najniža cijena trgovanja dionicom tijekom prethodnog dana trgovanja.
 • „tržišna vrijednost” (7): Ukupna tržišna vrijednost neotplaćenih dionica prethodnog dana trgovanja. Ta se vrijednost izračunava kao ukupan broj neotplaćenih dionica pomnožen s cijenom dionice.
 • „volumen” (8): Broj dionica koje su promijenile vlasnika tijekom prethodnog dana trgovanja.
 • „prinos” (9): Omjer godišnje dividende dionice (gotovinska isplata) po dionici kao postotak cijene dionice.
 • „1-godišnji cilj” (10): Procjena jednogodišnje ciljne cijene, što je srednja ciljna cijena koju su predvidjeli analitičari zaduženu za tu dionicu.
 • „vrhunac u 52 tjedna” (11). Najviša tržišna cijena dionice u posljednja 52 tjedna.
 • „dno u 52 tjedna” (12): Najniža tržišna cijena dionice u posljednja 52 tjedna.
 • „prosj. tromjesečni volumen” (15): Mjesečni prosjek kumulativnog tržišnog volumena tijekom posljednja tri mjeseca podijeljen s 22 dana.
 • „beta” (16): Mjera volatilnosti (sustavnog rizika) vrijednosnog papira ili robe u usporedbi s cjelokupnim tržištem.
 • „valuta” (19): Valuta u kojoj je zadana cijena dionice.
 • „godišnja dividenda” (20): Godišnja dividenda (gotovinska isplata) po dionici.
 • „zpd” (21): Zarada po dionici - izračunata kao ukupna zarada poduzeća podijeljena s brojem neotplaćenih dionica (dionice trenutačno u vlasništvu svih dionika poduzeća).
 • „burza” (22): Burza na kojoj se trguje dionicom (npr. NYSE, NASDAQ, Euronext itd.).
 • „c/z omjer” (23): Omjer cijene i zarade, izračunat na način da se trenutačnu tržišnu cijenu dionice podijeli s dotadašnjom 12-mjesečnom zaradom po dionici.
 • „prethodno završno” (24): Završna cijena dionice za tadašnji dan trgovanja prije zadnjeg prijavljenog trgovanja.
 • „simbol” (25): Simbol dionice, koji služi kao jedinstveni identifikator dionice.


Povijest praćenja dionica

Ako želite pratiti povijest određene dionice, upotrijebite formulu STOCKH. Kada dodate tu formulu, morate odrediti ove atribute:

 • Simbol: Skraćenica koja jedinstveno identificira dionice kojima se javno trguje na određenoj burzi, ograđen navodnim znakovima ili referenca na ćeliju koja sadrži taj simbol.
 • Atribut: Neobvezna vrijednost koja navodi burzovni atribut za prikaz. Aplikacija Numbers automatski predlaže atribut „završno”. Umjesto atributa završno možete odabrati početno, najviše, najniže ili volumen.
 • Datum: Datum za koji želite povijest informacija o cijeni dionice


Dodavanje tečajeva valuta tablici

Pomoću formule CURRENCY možete povlačiti podatke o tečajevima valuta s interneta i upotrijebiti ih u tablici. Kada dodate tu formulu, morate odrediti ove atribute:

 • Valuta-1: Ovo je kôd valute s koje radite konverziju. Stavite navodne znakove oko unosa.
 • Valuta-2: Ovo je kôd valute na koju radite konverziju. Stavite navodne znakove oko unosa.

Aplikacija Numbers za treći atribut automatski predlaže atribut „cijena”. Ako unesete brojku 0 ili preskočite ovu stavku, ćelija će prikazivati tečaj valute-1 pretvorene u valutu-2 izražen kao valuta-2.
 

Atributi valuta koje možete pratiti

Kad uredite formulu, pomoću bilo kojeg od ovih unosa ili brojeva možete prikazivati razne podatke:

 • „naziv” (1): Kodovi određene valute prikazani u formuli za izračun tečaja.
 • „promjena” (2): Razlika između tečaja u trenutku zatvaranja trgovanja na zadnja dva radna dana.
 • „promjena u postocima” (3): Promjena u postocima između dvaju najnovijih završnih iznosa tečaja.
 • „početno” (4): Tečaj na početku trgovanja prethodnoga radnog dana.
 • „najviše” (5): Najviši tečaj tijekom prethodnoga radnog dana.
 • „najniže” (6): Najniži tečaj tijekom prethodnoga radnog dana.
 • „vrhunac u 52 tjedna” (7): Najviši tečaj u posljednja 52 tjedna.
 • „dno u 52 tjedna” (8): Najniži tečaj u posljednja 52 tjedna.
   

Praćenje povijesti tečaja

Ako želite pratiti povijest određene valute, upotrijebite formulu CURRENCYH. Kada dodate tu formulu, morate odrediti ove atribute:

 • Valuta-1: Kôd valute s koje radite konverziju. valuta-1 je unos koji se nalazi unutar navodnih znakova.
 • Valuta-2: Kôd valute na koju radite konverziju. valuta-2 je unos koji se nalazi unutar navodnih znakova.
 • Atribut: Neobvezna vrijednost koja navodi atribut valute za prikaz. Aplikacija Numbers automatski predlaže atribut „završno”. Umjesto atributa završno možete odabrati početno, najviše, najniže ili bilo koji drugi atribut valute (vidi Atributi valuta koje možete pratiti). 
 • Datum: Datum za koji želite povijest informacija o tečaju.

Datum objave: