Ako se vaš Mac pokrene do Appleovog logotipa ili trake napretka

Vaš Mac prikazuje Appleov logotip kad pronađe lokalni disk za pokretanje, zatim prikazuje traku napretka dok se proces pokretanja ili instalacije macOS-a nastavlja.

Appleov logo s trakom napretka

 

Vaš Mac prikazuje Appleov logotip kad pronađe vaš lokalni pokretački disk, koji je pokretački disk ugrađen u vaš Mac ili izravno spojen na vaš Mac. Dok se pokretanje nastavlja, trebali biste vidjeti traku ili pokazatelj napretka vrteći pokazatelj napretka, sa ili bez Appleova logotipa. Ovaj se zaslon nekoliko puta može izmjenjivati s praznim zaslonom.

Ako instalirate macOS, Appleov logotip ili traka napretka mogu ostati na zaslonu mnogo duže nego inače nakon što se Mac ponovno pokrene. Dok se instalacija nastavlja, traka napretka može se kretati polako i pauzirati tokom dužih razdoblja. Zato Apple preporučuje pokretanje macOS-a u večernjim satima – tako da se po potrebi može dovršiti preko noći.

Ako smatrate da ste čekali dovoljno dugo da znate da je vaš Mac zaglavljen na ovom zaslonu:

  1. Pritisnite i držite gumb za napajanje u trajanju do 10 sekundi, dok se vaš Mac ne isključi.
  2. Pokušajte upotrijebiti sigurni način kako biste utvrdili problem.
  3. Ako se problem nastavi, isključite svu dodatnu opremu iz svog Maca, uključujući pisače, pogone, USB koncentratore i druge nebitne uređaje. (Mogli biste imati problema s jednim ili više tih uređaja ili njihovim kabelima.) Još jednom pritisnite i držite tipku za napajanje 10 sekundi, zatim je ponovno pritisnite da biste ponovno uključili svoj Mac.
  4. Ako se problem nastavi, ponovno isključite Mac, zatim ga ponovno uključite i odmah pritisnite i držite Command (⌘) i R za pokretanje u Oporavku za macOS.
  5. Dok ste u značajci za oporavak sustava macOS, popravite pokretački disk uz pomoć Uslužnog programa diska.
    • Ako Uslužni program diska nije pronašao nikakve pogreške, prijeđite na sljedeći korak.
    • Ako je Uslužni program diska pronašao i popravio pogreške, ponovno pokrenite svoje Mac računalo. Ako se problem i dalje pojavljuje, prijeđite na sljedeći korak.
  6. Poduzmite jedno od sljedećeg:

Ako vam je i dalje potrebna pomoć, obratite se Appleovoj službi za korisničku podršku.

Datum objave: