Kako pristupiti kineskim instrumentima i glazbenim predlošcima u aplikaciji GarageBand za iOS

Saznajte kako pristupiti kineskim instrumentima te glazbenim predlošcima Apple Loops i Live Loops u aplikaciji GarageBand za iOS.

GarageBand za iOS nudi zbirku kineskih tradicionalnih instrumenata (pipu, erhu, i kineske udaraljke), zajedno s kineskim glazbenim predlošcima Apple Loops i Live Loops. Ako imate kinesku tipkovnicu instaliranu na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, kineski instrumenti i glazbeni predlošci automatski su uključeni. Ako nemate, opciju Kineski instrumenti možete ručno uključiti na izborniku dodatnih postavki u aplikaciji GarageBand.

Na iPhone i iPod touch uređaju

  1. Otvorite GarageBand.
  2. Dodirnite gumb Postavke  na kontrolnoj traci, a zatim dodirnite Pjesma. 
    Na uređaju iPhone 6 Plus, dodirnite gumb Postavke pjesama  na kontrolnoj traci.
  3. Dodirnite Napredno.
  4. Uključite opciju Kineski instrumenti.

Na iPad uređaju

  1. Otvorite GarageBand.
  2. Na kontrolnoj traci dodirnite Postavke pjesama.
  3. Dodirnite Napredno.
  4. Uključite opciju Kineski instrumenti.

Datum objave: