Uvod u Keynote Live

Iskoristite Keynote za reproduciranje prezentacija putem interneta da bi ih svi mogli gledati na svojim uređajima u isto vrijeme, ma gdje se nalazili.

Prije početka

Da biste prezentaciju reproducirali putem interneta uz Keynote Live, potrebno je ažuriranje na najnoviju verziju aplikacije Keynote za iOS ili Mac ili pak upotrijebite Keynote na web stranici iCloud.com. Osim toga, morate se i prijaviti na iCloud na iPhone, iPad, iPod touch uređaju ili Mac računalu te pohraniti prezentaciju na iCloud Drive.

Na bilo kojem mjestu možete pozvati do 100 gledatelja, dok ih na lokalnoj Wi-Fi mreži možete pozvati najviše 35. Da bi gledali prezentaciju, gledatelji trebaju web-preglednik ili najnoviju verziju aplikacije Keynote za iPhone, iPad, iPod touch uređaj ili Mac računalo. Za gledanje prezentacija nije potreban račun za iCloud.

Pokretanje prezentacije na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju

 1. Otvorite prezentaciju u aplikaciji Keynote. Dodirnite .
 2. Dodirnite Koristi Keynote Live, a zatim opciju Nastavi. Stvorit će se veza značajke Keynote Live na vašu prezentaciju.
 3. Dodirnite Pozovi gledatelje. Odaberite servis putem kojeg želite poslati svoju pozivnicu i dodajte gledatelje. Dodirnite Pošalji ili Objavi. Osim toga, možete i kopirati vezu na prezentaciju i zalijepiti je gdje god želite.
 4. Ako želite da gledatelji moraju unijeti lozinku da bi mogli pogledati prezentaciju, dodirnite Više opcija. Dodirnite Dodaj lozinku, a zatim unesite željenu lozinku i dodirnite Gotovo. Tu lozinku obavezno pošaljite gledateljima koje želite pozvati.
 5. Ako su vaši gledatelji spremni, dodirnite Reproduciraj odmah. Ako prezentaciju želite pokrenuti u nekom drugom trenutku, dodirnite Reproduciraj kasnije. Ako dodirnete Reproduciraj kasnije, možete nastaviti pozivati dodatne gledatelje te dodati ili promijeniti lozinku za Keynote Live. Kada budete spremni za prezentaciju, dodirnite  na alatnoj traci, a zatim opciju Reproduciraj putem značajke Keynote Live.

Kada koristite Keynote Live za reproduciranje prezentacije na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju, ne možete koristiti značajku isticanja da biste crtali po slajdovima. 

Pokretanje prezentacije na Mac računalu

 1. Kliknite  na alatnoj traci.
 2. Kliknite Nastavi. Stvorit će se veza značajke Keynote Live na vašu prezentaciju.
 3. Kliknite Pozovi gledatelje. Odaberite servis putem kojeg želite poslati svoju pozivnicu i dodajte gledatelje. Kliknite Pošalji ili Objavi. Osim toga, možete i kopirati vezu na prezentaciju i zalijepiti je gdje god želite.
 4. Ako želite da gledatelji moraju unijeti lozinku da bi mogli pogledati prezentaciju, kliknite Više opcija. Odaberite „Zatraži lozinku”, a zatim unesite lozinku i kliknite Postavi lozinku. Tu lozinku obavezno pošaljite gledateljima koje želite pozvati.
 5. Ako su vaši gledatelji spremni, kliknite Reproduciraj odmah. Ako prezentaciju želite pokrenuti u nekom drugom trenutku, kliknite Reproduciraj kasnije. Ako kliknete Reproduciraj kasnije, možete nastaviti pozivati dodatne gledatelje te dodati ili promijeniti lozinku za Keynote Live. Kada budete spremni za prezentaciju, kliknite  na alatnoj traci, a zatim opciju Reproduciraj putem značajke Keynote Live.

Pokretanje prezentacije u aplikaciji Keynote za iCloud

 1. Dok je prezentacija otvorena kliknite  na alatnoj traci, a zatim odaberite Koristi Keynote Live. Kliknite Nastavi. Na web stranici iCloud.com bit će izrađena veza na prezentaciju. Da biste toj vezi u pristupili u bilo kojem trenutku, kliknite , a zatim opciju Postavke za Keynote Live.
 2. Ako želite da gledatelji moraju unijeti lozinku da bi mogli pogledati prezentaciju, kliknite Više opcija. Kliknite Dodaj lozinku, a zatim unesite lozinku i kliknite Postavi lozinku. 
 3. Kliknite Pozovi gledatelje. Unesite e-mail adrese osoba koje želite pozvati, a zatim kliknite Gotovo. Osim toga, možete i kopirati vezu na prezentaciju i zalijepiti je gdje god želite.
 4. Ako su vaši gledatelji spremni, kliknite Reproduciraj odmah. Ako prezentaciju želite pokrenuti u nekom drugom trenutku, kliknite Reproduciraj kasnije. Ako kliknete Reproduciraj kasnije, možete nastaviti pozivati dodatne gledatelje te dodati ili promijeniti lozinku za Keynote Live. Kada budete spremni za prezentaciju, kliknite  na alatnoj traci, a zatim opciju Reproduciraj putem značajke Keynote Live.

O reproduciranju prezentacija

Ako ste prethodno podijelili prezentaciju i omogućili drugima da je uređuju, te će osobe moći unositi izmjene tijekom prezentacije. Osobe koje gledaju vašu prezentaciju nove izmjene neće vidjeti sve dok prezentaciju ponovno ne pokrenete. Samo vi možete koristiti Keynote Live da biste prikazivali svoju prezentaciju, čak i ako ste je podijelili sa sudionicima.

Kada koristite Keynote Live za reproduciranje prezentacije, slajdovi se izvoze na iCloud kao privremene datoteke. Da bi reprodukcija tekla neometano, sve datoteke streamingom prenesite na uređaje gledatelja čim započnete prezentaciju. Datotekama će moći pristupiti samo gledatelji s vezom za Keynote Live (i lozinkom, ako ste je postavili).

Korištenje značajke Keynote Remove uz Keynote Live

Ako želite koristiti Keynote Remote da biste upravljali prezentacijom putem aplikacije Keynote Live, najprije provjerite jeste li prezentaciju pokrenuli uz Keynote Live. Kada pokrenete prezentaciju, možete se uključiti pomoću daljinskog upravljača i koristiti ga za upravljanje prezentacijom.  

Ako prezentaciju pokrenete putem daljinskog upravljača, moći ćete koristiti samo lokalno reproduciranje. 

Keynote Remote upravlja značajkom Keynote Live samo kada je prezentacija pokrenuta putem aplikacija Keynote za Mac i Keynote za iOS.

Isključivanje značajke Keynote Live

Ako ne želite drugima omogućiti pristup prezentaciji, isključite Keynote Live na sljedeći način:

 • Na iPhone, iPad ili iPod touch uređaju s otvorenom aplikacijom dodirnite , a zatim opciju Postavke za Keynote Live. Dodirnite Isključi Keynote Live.
 • Na Mac računalu s otvorenom aplikacijom kliknite  na alatnoj traci. Kliknite Isključi Keynote Live.
 • U aplikaciji Keynote za iCloud kliknite , a zatim odaberite Postavke za Keynote Live. Kliknite Isključi Keynote Live.

Veza na prezentaciju prestat će funkcionirati kada isključite Keynote Live. Ako odlučite ponovno uključiti Keynote Live za tu prezentaciju, izvorna će veza i dalje funkcionirati.

Datum objave: