Korištenje iPad, iPhone ili iPod touch uređaja za skiciranje ili bilježenje u Mac dokumentima

Sa Skicom značajke kontinuiteta i Bilješkom značajke kontinuiteta možete koristiti iPad, iPhone ili iPod touch uređaje da biste jednostavno umetnuli skice u Mac dokumente ili izveli bilješke uživo na PDF-ovima i slikama na Mac računalu.

Postavljanje uređaja

Skica značajke kontinuiteta i Bilješka značajke kontinuiteta rade kada su kompatibilni uređaji blizu i postavljeni kako slijedi:

Te značajke rade s bilo kojom Apple aplikacijom ili aplikacijom trećih strana dizajniranom za njihovu podršku, uključujući Pages, Numbers, Keynote, Mail, Messages, Notes i TextEdit.

 


Korištenje Skice kontinuiteta

Sa Skicom kontinuiteta možete koristiti Mac da biste zatražili novu skicu s iPad, iPhone ili iPod touch uređaja, a zatim umetnuli skicu u Mac dokument.

 1. Na Mac računalu otvorite dokument i poduzmite jednu od sljedećih radnji.
  • Na traci izbornika odaberite Dokument > Umetni s [uređaj] > Dodaj skicu.
   U nekim aplikacijama, kao što su Pages, Numbers i Keynote, ovo je u Izborniku umetanje, a ne u Izborniku datoteke.
  • Ili pritisnite tipku Control i kliknite unutar dokumenta, a zatim odaberite Dodaj skicu iz izbornika prečaca.
 2. Na uređaju se otvara prozor za skicu, spreman za stvaranje skiceolovkom Apple Pencil ili prstom:
 3. Kada završite sa skiciranjem, dodirnite Gotovo na svojem uređaju. Skica se zatim pojavljuje u Mac dokumentu:


 

Korištenje Bilješke značajke kontinuiteta

S Bilješkama značajke kontinuiteta možete koristiti Mac da biste zatražili novu bilješku dokumenta s iPad, iPhone ili iPod touch uređaja. Kako dodajete bilješku na svojem uređaju, vidite kako se uživo događa na Mac računalu. To je izvrstan način da potpisujete dokumente, ispravljate papire, zaokružujete važne pojedinosti i više. 

 1. Sa značajkom Finder na Mac računalu pronađite PDF ili sliku na koje želite dodati bilješku. Zatim poduzmite jednu od sljedećih radnji:
  • Odaberite dokument, a zatim pritisnite razmaknicu da biste otvorili prozor za pregled. Kliknite gumb za bilješke  na vrhu prozora. 
  • Ili pritisnite tipku Control i kliknite na dokument, a zatim odaberite Brze radnje > Bilješka s izbornika prečaca.
 2. S alatne trake bilješki na vrhu prozora za pregled, kliknite gumb za dodavanje opaski :
 3. Na uređaju će se otvoriti prozor za bilješke. Sada možete koristiti olovku Apple Pencil ili prst s alatima za skiciranje ili dodirnite znak plus  i koristite alate za bilješke za dodavanje teksta, potpisa, povećala ili oblika i strelica.
 4. Kako radite na svojem uređaju, promjene se uživo pojavljuju na Mac računalu.
 5. Kada završite s unošenjem bilješki u dokument, kliknite Gotovo na svojem uređaju.
 6. Da biste spremili promjene, kliknite Gotovo na Mac računalu.

 


Datum objave: