Dodavanje e-mail računa u aplikaciju Mail na Mac računalu

Kako prvi put postaviti e-mail račun ili dodati drugi e-mail račun.

Dodavanje e-mail računa

Ako niste već postavili e-mail račun u aplikaciji Mail, možda ćete ga trebati dodati kada otvorite aplikaciju. Ako se to od vas ne zatraži ili ako želite dodati još jedan račun, slijedite ove korake:

  1. Na traci izbornika u aplikaciji Mail odaberite Mail > Dodaj račun.
  2. S popisa odaberite svog davatelja usluga e-maila, a zatim kliknite Nastavi.
  3. Neki će računi, poput Googlea, možda zatražiti da kliknete opciju Otvori preglednik da biste dovršili provjeru autentičnosti u web-pregledniku. 
  4. Slijedite upute na zaslonu da biste unijeli podatke računa, poput vašeg imena, e-mail adrese i lozinke. Ako niste sigurni koje podatke trebate unijeti, za pomoć se obratite svom davatelju usluga e-maila.

 


Upotreba sandučića Dolazno za svaki račun

Sandučić Dolazno prikuplja poruke iz svakog e-mail računa koji ste dodali. Ako ste dodali više računa, možete kliknuti trokutić za proširivanje koji se nalazi pokraj sandučića Dolazno u rubnom stupcu, a zatim odaberite sandučić da biste vidjeli samo poruke za taj račun. 

 


Neobavezno: uključite ostale značajke računa

Ako vaš račun sadrži podršku za kontakte, kalendare, bilješke ili druge značajke osim e-maila, možete uključiti ili isključiti te značajke:

  1. Odaberite Apple izbornik  > Postavke sustava, a zatim kliknite Internetski računi.
  2. U rubnom stupcu odaberite račun.
  3. Odaberite značajke koje želite koristiti s računom.

Informacije koje Apple daje o proizvodima koje nije on proizveo ili neovisnim web-stranicama nad kojima nema nadzor niti ih je testirao ne podrazumijevaju da te proizvode Apple preporučuje niti da za njih daje podršku. Apple nije odgovoran za odabir, performanse ni korištenje web-stranica ili proizvoda drugih proizvođača. Apple ne iznosi mišljenja o točnosti ni pouzdanosti web-stranica drugih proizvođača. Dodatne informacije zatražite od dobavljača proizvoda.

Datum objave: