Pomoć za aplikaciju Nađi moj iPhone

Ako imate problema prilikom prijave ili ako aplikacija Nađi moj iPhone ne može locirati vaš uređaj, učinite sljedeće. 

Prije početka

Ažurirajte na najnoviju verziju sustava iOS i aplikacije Nađi moj iPhone. Da biste ažurirali aplikaciju Nađi moj iPhone, dodirnite App Store, a zatim Ažuriranja.

Ako vam je potrebna pomoć za lociranje uređaja, reprodukciju zvuka, prikaz poruka te daljinsko zaključavanje ili brisanje uređaja, da biste dobili pomoć za aplikaciju Nađi moj iPhone, učinite sljedeće.

Ako se ne možete prijaviti u aplikaciju Nađi moj iPhone

Pokušajte se ponovno prijaviti nakon svakog od sljedećih koraka:

  1. Provjerite prijavljujete li se pomoću Apple ID-a koji koristite za iCloud. 
  2. Na računalu idite na iCloud.com, prijavite se i odaberite Nađi moj iPhone.
  3. Na iOS uređaju dodirnite Postavke > Općenito > Datum i vrijeme, a zatim provjerite datum i vrijeme.

Ako ste na iOS uređaju postavili šifru, zatražit će se da je unesete, ali samo prilikom prvog otvaranja aplikacije Nađi moj iPhone. Da biste postavili šifru, otvorite Postavke > Touch ID i šifra (na uređajima s Touch ID-om) ili Postavke > Šifra (na drugim uređajima), a zatim dodirnite Uključi šifru.

Ako se pojavi poruka „Nije registriran nijedan uređaj”

Ako još uvijek imate uređaj, otvorite Postavke > [vaše ime] > iCloud te provjerite je li uključena aplikacija Nađi moj iPhone. Ako imate operacijski sustav iOS 10.2 ili stariji, idite na Postavke > iCloud.

Ako se pojavi poruka „Vaš uređaj se više ne može locirati”

To znači da su se lokacijske usluge na uređaju isključile dok ste za pronalaženje uređaja koristili aplikaciju Nađi moj iPhone. Nađi moj iPhone neće moći locirati uređaj, ali će sljedeća 24 sata prikazivati zadnju poznatu lokaciju. Nađi moj iPhone ipak možete koristiti za reprodukciju zvukova, prikaz poruka na zaslonu uređaja, zaključavanje uređaja ili njegovo brisanje.

Mogućnost korištenja aplikacije Nađi moj iPhone za pronalaženje uređaja na karti nije dostupna u svim zemljama i područjima. Za pronalaženje uređaja na karti u tom su području potrebni podaci iz aplikacije Karte. Ostale značajke aplikacije Nađi moj iPhone i dalje će raditi.

Ako vam je i dalje potrebna pomoć, poslužite se uputama za pomoć pri korištenju aplikacije Nađi moj iPhone. Možete također otvoriti stranicu s pomoći za iCloud.

Datum objave: