Ako se na iPod uređaju pojavi crvena ikona „X”

Nakon što priključite iPod uređaj u računalo, na zaslonu iPod uređaja može se pojaviti crvena ikona „X”. Saznajte što učiniti.

  1. Isključite iPod uređaj iz računala.
  2. Provjerite je li na računalu instalirana najnovija verzija programa iTunes.
  3. Prebacite iPod uređaj u način za disk.
  4. Ponovno povežite iPod uređaj s računalom.
  5. Vratite iPod uređaj na tvorničke postavke.
Datum objave: