Napomene uz izdanje aplikacije Numbers za iCloud

Aplikacija Numbers za iCloud često se ažurira. Ažuriranja su kumulativna, stoga kada pokrenete Numbers na web-mjestu iCloud.com, imat će sve najnovije značajke. U nastavku možete vidjeti sve značajke koje su dio nekog izdanja.

listopad 2022.

 • Umetnite videozapise u tablične dokumente i reproducirajte ih.

Potražite potpune detaljne upute i informacije o svim značajkama u aplikaciji Numbers za iCloud.


lipanj 2022.

 • Stvarajte i uređujte zaokretne tablice za brzo sažimanje, grupiranje i preuređivanje podataka radi istraživanja uzoraka i trendova.


travanj 2022.

 • Sortirajte, filtrirajte i osvježavajte zaokretne tablice izrađene u sustavima macOS, iPadOS ili iOS.
 • Izradite tablicu izvorišnih podataka za ćelije sažetka zaokretne tablice.


rujan 2021.

 • Prikaz, oblikovanje i dodavanje grafikona za zaokretne tablice izrađene na Mac računalu, iPad ili iPhone uređaju.
 • Upotrijebite radarske grafikone za vizualizaciju i usporedbu više varijabli kako biste prikazali sličnosti i razlike u podacima. 
 • Pronađite duplicirane unose i jedinstvene vrijednosti u svojim podacima uz pomoć poboljšanih filtara te upotrijebite redizajnirane brze filtre za jednostavno prikazivanje ili skrivanje redaka koji odgovaraju određenoj vrijednosti. 
 • Fleksibilna suradnja sudionicima omogućuje dodavanje drugih osoba u dijeljeni tablični dokument (potreban je iOS 15, iPadOS 15 ili macOS Monterey).


lipanj 2021.

 • Dodajte veze na web-stranice, e-mail adrese i telefonske brojeve s objekata poput oblika, crta, slika, crteža ili tekstnih okvira.


rujan 2020.

 • Proračunske tablice poboljšajte pomoću niza novih oblika koji se mogu uređivati.


srpanj 2020.

 • Nove funkcije uz ostalo uključuju i XLOOKUP, XMATCH te REGEX, a omogućuju usporedbu obrazaca, manipuliranje tekstom i izradu fleksibilnih formula.
 • Jednostavno dodajte naslove i natpise slikama, videozapisima, oblicima i drugim objektima.
 • Formatirajte tekst kao potenciju ili indeks, podešavajte velika i mala slova, mijenjajte boju pozadine i još mnogo toga.


ožujak 2020.

 • Da biste automatski započeli suradnju, u dijeljenu mapu na servisu iCloud Drive dodajte proračunsku tablicu aplikacije Numbers.
 • Da biste brzo odabrali retke i stupce, koristite nove tipkovne prečace.
 • Primijenite boju na pozadinu lista.
 • Otvarajte tablične dokumente s većim brojem redaka i stupaca nego ikada prije.
 • Predlošcima jednostavno pristupajte putem obnovljenog alata za odabir predložaka.
 • U tekst u oblicima dodajte inicijale.
 • Dodajte dokumentu obrub, pozadinu za odlomke ili stupce uz pomoć novih opcija za raspored teksta.
 • Proračunske tablice poboljšajte pomoću niza novih oblika koji se mogu uređivati.
 • Za stvaranje novih oblika koristite naredbe Ujedini, Ukrsti, Oduzmi i Izuzmi.
Datum objave: