Korištenje aplikacije Pregled za kombiniranje PDF dokumenata na Mac računalu

Saznajte kako kombinirati PDF dokumente i mijenjati redoslijed stranica, okretati ih i brisati.

Kombiniranje dva PDF dokumenta

 1. Otvorite PDF dokument u aplikaciji Pregled.
 2. Odaberite opciju Prikaz > Minijature za prikaz minijatura stranica na bočnoj traci.
 3. Da biste značili gdje želite umetnuti drugi dokument, označite minijaturu stranice. 
 4. Odaberite opciju Uredi> Umetni> Stranica iz datoteke.*
 5. U dijaloškom okviru datoteke odaberite PDF dokument koji želite dodati, a zatim kliknite Otvori. 
 6. Za spremanje dokumenta odaberite opciju Datoteka > Izvezi kao PDF.

*Ako je ova opcija zatamljena, provjerite je li format datoteke koju ste otvorili PDF. Određeni šifrirani PDF dokumenti ne mogu se spojiti. Da biste provjerili dopuštenja na PDF dokumentu, odaberite opciju Alati> Prikaži prozor za pregled, a zatim kliknite .

Razdjelnik

Kombiniranje dijela PDF dokumenta s drugim PDF dokumentom

 1. U aplikaciji Pregled otvorite PDF dokumente koje želite kombinirati.
 2. U svakom dokumentu odaberite opciju Prikaži > Minijature za prikaz minijatura stranica na bočnoj traci.
 3. Pritisnite i držite tipku Command ⌘, odaberite minijature stranica koje želite dodati u drugi dokument, a zatim otpustite tipku.
 4. Odvucite odabrane minijature na bočnu traku drugog PDF dokumenta, a zatim ih otpustite tamo gdje želite da se pojave.
  Ako imate sustav macOS Sierra ili noviji, odvucite minijature izravno do minijatura u drugom PDF dokumentu.
 5. Za spremanje dokumenta odaberite opciju Datoteka> Izvezi kao PDF. 

Razdjelnik

Okretanje, brisanje i promjena redoslijeda stranica

 1. Otvorite PDF dokument u aplikaciji Pregled.
 2. Odaberite opciju Prikaz > Minijature za prikaz minijatura stranica na bočnoj traci.
  • Okretanje stranice: odaberite minijaturu stranice, a zatim odaberite opciju Alati> Okreni ulijevo ili Okreni udesno.
  • Brisanje stranice: odaberite minijaturu stranice, a zatim odaberite opciju Uredi > Izbriši.
  • Promjena redoslijeda stranica: odvucite minijaturu stranice na novu lokaciju na bočnoj traci.

Datum objave: