iPhoto, Aperture: definicije veličine slike

Saznajte više o veličini slike i terminologiji koja se koristi za opisivanje veličine slike. 

Piksel
Piksel je najmanja stavka na zaslonu, senzoru fotoaparata ili slici koja ima pojedinačnu vrijednost boje. Slike se sastoje od piksela (označavaju se i "px").

Veličina senzora fotoaparata obično se izražava kao ukupan broj piksela. Ako je vaš senzor širok 4000 piksela i visok 3000 piksela, imate senzor od 12 000 000 piksela, odnosno 12 megapiksela. Suvremeni računalni monitori imaju fiksne vodoravne i okomite dimenzije izražene u pikselima. Monitori različitih veličina mogu imati iste dimenzije u pikselima, ali različite razlučivosti (vidi odjeljak Razlučivost u nastavku).

 

Razlučivost
Razlučivost je količina piksela po jedinici dužine i obično se izražava u pikselima po inču (PPI) ili točkama po inču (TPI).

  • PPI pravilan je način izražavanja razlučivosti zaslona ili slike. Primjerice, monitor veličine 1920 x 1080 sa zaslonom širokim 30 inča ima vodoravnu razlučivost od 64 PPI (1920 piksela / 30 inča = 64 PPI). Okomita je razlučivost obično ista vrijednost da bi pikseli bili kvadratični i da se slike ne bi izobličavale.
  • TPI je pojam iz tehnologije tiska, a odnosi se na otisnute točke na polutonskom rasterskom uzorku. Kada se slika otisne u dovoljno velikoj razlučivosti, ne vide se točke, već glatki gradijent. Neki pisači oponašaju gradijente s polutonskim rasterskim uzorkom: 

 

Ponovno uzorkovanje
Da biste prikazali sliku na monitoru, možete prikazati svaki piksel slike kao piksel na monitoru ili promijeniti veličinu slike da biste ponovno izračunali njezine piksele jer ne možete promijeniti veličinu piksela monitora. To možete postići jednostavnim množenjem postojećih piksela koje želite povećati ili pomoću inteligentnijih interpolacijskih algoritama. Smanjivanje veličine izvodi se na slične načine.

Napomena: ponavljano uzorkovanje slike može umanjiti njezinu kvalitetu. Da biste postigli najbolje rezultate, krenite od izvorne slike i izravno je povećajte ili smanjite na izlaznu veličinu (npr. izbjegavajte smanjivanje veličine prethodno povećane slike).

 

Veličina slike
Kada je veličina slike izražena u pikselima bez navedene razlučivosti, nije poznata stvarna veličina slike koja će se prikazati. Da biste dobili veličinu u inčima, veličinu u pikselima podijelite s razlučivosti u pikselima po inču.

Primjer: ako slika od 4000 x 3000 piksela ima razlučivost 300 tpi, ispisana će fotografija biti velika 13,33 x 10 inča. Uz 150 tpi ispisana će fotografija biti velika 26,67 x 20 inča.

Ako sliku želite ispisati u određenoj veličini, možete pustiti da softver promijeni razlučivost te da upravljački program pisača ponovno uzorkuje izlaznu sliku ili pak ručno ponovno uzorkovati sliku na odgovarajuću razlučivost, što znači promjenu veličine slike u pikselima. U većini slučajeva oba pristupa imaju isti učinak.

Datum objave: